ⓘ Lietuvos asmenybės - Lietuvos fotografija, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Kelionė per Lietuvą, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, Archetipas, Mokytojas ..

Lietuvos fotografija

Lietuvos fotografija yra istorinis laikotarpis, kada Lietuvoje užsiimta profesionalia ir mėgėjiška fotografija. Šis laikotarpis sutampa su pasaulinės fotografijos istorija ir apima apie 170 metų: nuo XIX amžiaus vidurio iki šių dienų. Jos vystymuisi įtakos turėjo įvairūs tarptautiniai fotografijos išradimai, pramonės evoliucija, fotografija besidomėjusios asmenybės, pasaulinės fotografijos tendencijos ir reikšmingos istorinės aplinkybės.

Visuotinė lietuvių enciklopedija

Visuotinė lietuvių enciklopedija – Mokslo ir enciklopedijų leidyklos nuo 2001 m. iki 2015 m. leista universali enciklopedija. 2017 m. birželį dauguma VLE spausdintų tekstų ir iliustracijų patalpinta internete, enciklopedija papildyta naujais straipsniais, tebepildoma. VLE – pirmoji spausdintinė universalioji enciklopedija lietuvių kalba, išleista po Lietuvos valstybingumo atkūrimo, papildanti 1976–1985 m. leistą Lietuviškąją tarybinę enciklopediją 13 tomų. Sukurta pagal vokiškos "Brockhaus" enciklopedijos formatą. Išleisti 25 tomai bei vienas papildymų tomas po 800 puslapių bendra apimtis ...

Kelionė per Lietuvą

Kelionė per Lietuvą – 2010 m. Lietuvoje sukurta 75 min. trukmės dokumentinė juosta. 17-jo Vilniaus tarptautinio "Kino pavasario" festivalio filmas. Premjera Lietuvoje – 2010 m. kovo 4 d.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

1987 m. susikūrė pirmosios nuo valdžios institucijų nepriklausomos paminklosaugos organizacijos: 1987 m. Vilniuje įsteigti kovo mėnesį – pirmasis ekologijos klubas "Žemyna", balandžio mėnesį – paminklosaugos "Talka", gegužės mėnesį – ekohumanistinė draugija "Santarvė". Vilniuje ėmė veikti ir daugelis intelektualų diskusijų klubų, išryškėjo lietuvių inteligentijos siekis kurti platesnio pobūdžio organizaciją. 1987 m. balandžio mėnesį valdžios nurodymu buvo įkurtas Lietuvos kultūros fondas, tapęs SSRS Kultūros fondo struktūrine dalimi. Jo tiesioginis uždavinys buvo kultūros paveldo puoselėji ...

Archetipas

Archetipas – originalus modelis, idealus pavyzdys, prototipas, kolektyvinės pasąmonės vaizdinys, nepriklausomas nuo individualaus pažinimo, kopijuojamas visos visuomenės, sudarantis žmonijos psichosocialinės sanklodos pagrindą. Bendrai suprantamas, universalus simbolis. Pasireiškia ir per religinius pasakojimus, mitus, folklorą, stereotipus, literatūrą, kalbą, sapnus. Tačiau nei mitas, nei religija visiškai neapima archetipo prasmės, tik iš dalies jį paaiškina. Psichologinį archetipo konceptą įvedė Karlas Gustavas Jungas. Jo sukurtas psichoanalitikos modelis veikia archetipų interpretacija ...

Mokytojas

Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose Kinijoje. Vienas ryškiausių pedagogų – Konfucijus 551–479 m. pr. m. e. Jis pirmas apibendrino patyrimą. Mokė žmones valdyti pagal moralinį pavyzdį. Sukūrė šeimos dorovės sistemą. Žmonija, taip pat ir pedagogo profesija tobulėjo apibendrindama patyrimą. Vėliau, remiantis apibendrinimu, buvo kuriamos teorijos. Anksčiau pedagogas buvo suprastas kaip enciklopedistas. Vėliau pedagogas tampa vadovu ugdymo procese. Lietuvoje pirmaisiais pedagogais laikyti žyniai, kriviai, vaidilos.