ⓘ Mokslas - Socialiniai mokslai, Rusijos mokslų akademija, Humanitariniai mokslai, ir gyvenimas, Civilinės teisės mokslas, Taikomieji mokslai ..

Socialiniai mokslai

Socialiniai mokslai, kartais dar visuomenės mokslai – visi mokslai, kurie teoriškai ir empiriškai tiria žmonių tarpusavio santykius visuomenėje. Nagrinėjama socialinių sistemų struktūra ir funkcijos, taip pat šių sistemų sąveika su atskirais individais. Socialinių mokslų sąvoka atsirado siekiant juos atriboti nuo gamtos mokslų, nors kai kurios socialinių mokslų šakos naudoja ir pozityvistinius bei empirinius gamtos mokslų metodus. Esminis skirtumas tarp gamtos ir socialinių mokslų yra tame, kad gamtos mokslo objektai nėra veikiami gamtos mokslų išvadų ir prognozių. Tuo tarpu socialinių mok ...

Rusijos mokslų akademija

Rusijos mokslų akademija – vyriausia Rusijos Federacijos mokslo įstaiga, fundamentaliųjų gamtos ir visuomenės mokslų tyrimų centras Maskvoje. Akademiją sudaro 861 įvairių mokslo sričių akademikai įskaitant 3 mokslo profesorius ir 1114 nariai korespondentai įskaitant 137 mokslo profesorius. Akademijai priklauso 1 000 mokslo institutų ir centrų, mokslo tarybų ir komitetų, kuriuose dirba daugiau kaip 50 000 mokslo darbuotojų.

Humanitariniai mokslai

Humanitariniai mokslai – mokslai apie žmogų ir kultūrą. Glaudžiai susiję su socialiniais mokslais. Humanitariniai mokslai orientuojasi į praeitį, o socialiniai į dabartį. Humanitariniams mokslams priskiriama: kultūrinė antropologija – tiria kaip žmonės reiškia požiūrį į save ir savo pasaulį, ypač simbolinėmis formomis pvz., menas ir mitai. etnologija – tiria vietines etnines grupes bei jų kultūrą pasitelkiant etnografiją; filologija – tiria atskiras kalbas arba jų grupes; istorija – nagrinėja bei interpretuoja dokumentuotą žmonijos praeitį; teologija – aiškina religijų, tikėjimų tiesas; me ...

Mokslas ir gyvenimas

Steigėja ir iki 1992 m. leidėja "Žinijos" draugija, nuo 1992 m. leido "Mokslas ir gyvenimas" redakcija. Sovietmečiu žurnalas publikavo straipsnius įvairiais mokslo, teisės, pramonės, švietimo, literatūros klausimais. Dėl to sparčiai didėjo jo tiražas, 1982 metais pasiekęs 185 tūkst. egzempliorių. Tam nemažai įtakos turėjo žurnalistai Elena Sliesoriūnienė, Antanas Semaška, Ričardas Gavelis, Gedvydas Vainauskas. Tiražas: 1994 m. – 10 000 egz., 2007 m. – 2500 egzempliorių.

Civilinės teisės mokslas

Civilinės teisės mokslas – mokslas apie civilinę teisę. Civilinė teisės mokslas tiria civilinės teisės normas, dėsningumus, jų tarpusavio ryšius bei siūlo rekomendacijas teisinę dokumentaciją ruošiančioms institucijoms, kitiems subjektams dėl galiojančios teisės normų.

Taikomieji mokslai

Taikomieji mokslai – į mokslo praktiką orientuotos mokslo šakos, pošakiai. Priešingai nei mokslo teorijos taikomieji mokslai, aktualūs praktinėje veikloje, visuomenėje, jų tyrimai nėra nukreipti į teorinių modelių kūrimą, kuriais remiasi atitinkamas mokslas, jo struktūriniai vienetai, atšakos. Tikslus taikomųjų mokslų termino apibrėžimas lieka ir toliau mokslotyros objektu Louis Pasteur yra pasakęs: "Nėra jokio taikomojo mokslo, yra tik mokslo pritaikymai").