ⓘ Gamta - Gamta, Gamtos mokslas, Tasmanijos gamtos rezervatas, Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas ..

Gamta

Gamta – fizinis pasaulis, kurį sudaro įvairūs augalai, gyvūnai ir natūralūs kraštovaizdžiai. Gamta apima visa, kas egzistuoja – biotinę ir abiotinę aplinką.

Gamtos mokslas

Gamtos mokslas – natūralistinis visatos, suprantamos kaip paklūstančios natūralaus atsiradimo dėsniams, tyrinėjimas. Šis terminas naudojamas atskirti sritis, kuriose tiriama gamta, nuo socialinių mokslų tiria žmogaus kaip socialinės būtybės elgseną ir visuomenės reiškinius ir formalių disciplinų pvz., matematika ar logika.

Tasmanijos gamtos rezervatas

Tasmanijos laukinė gamta – terminas, vartojamas UNESCO Pasaulio paveldo sąraše, kuriuo apibrėžiama teritorija Vakarų, Pietvakarių ir Centrinės Tasmanijos dalyje, Australijoje. Ši UNESCO saugoma teritorija yra viena didžiausių Australijoje, apimanti 13 800 km² arba 20 % Tasmanijos ploto. Tasmanijos laukinės gamtos saugomą teritoriją sudaro: Mole Creek Karst nacionalinis parkas angl. Mole Creek Karst National Park Hartso Kalnų nacionalinis parkas angl. Hartz Mountains National Park Centrinio plokščiakalnio draustinis angl. Central Plateau Conservation and Protected Areas Pietvakarių nacional ...

Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija

Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija – tarptautinė, pelno nesiekianti organizacija, užsiimanti planetos biologinės įvairovės problemų sprendimu, rengianti naujienas, kongresus, vykstančius įvairiose valstybėse, rūšių, kurioms reikalinga ypatinga apsauga įvairiose planetos regionuose, sąrašus. Organizacija turi JT Generalinės Asamblėjos stebėtojo statusą. Organizacija įkurta 1948 m., būstinė įsikūrusi Glane, Šveicarijoje. Sąjunga apima 82 valstybes, 111 vyriausybinių organizacijų, daugiau nei 800 nevyriausybinių organizacijų ir apie 10 tūkst. mokslininkų ir ekspertų iš 181 pasaulio šalies.

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas

Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultetas – buvęs Vilniaus universiteto fakultetas, kuriame ruošti biologijos, molekulinės biologijos, genetikos, ekologijos, biofizikos, hidrometeorologijos, geografijos ir geologijos specialistai.

Manaso gamtos rezervatas

Manaso gamtos rezervatas arba Manaso nacionalinis parkas – nacionalinis parkas, biosferos, tigrų ir dramblių apsaugos rezervatas, esantis šiaurės rytų Indijoje, Asame, ~150 km į vakarus nuo Guvahačio, abipus Brahmaputros intako Manaso žemupio. Įsteigtas 1928 m. Nuo 1973 m. tapo bengalinių tigrų rezervatu. 1985 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 1992–2011 m. paveldo pavojuje sąraše dėl brakonieriavimo ir terorizmo. Manaso gamtos rezervatas šiaurėje siekia miškais apaugusias Himalajų priekalnes, o pietuose leidžiasi į plačią aliuvinę terasą, kur plyti savanos ir pievos. Vakaruose ...