ⓘ Biografijos - Biografija, Dramatiškos biografijos, Plutarchas, Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų gyvenimai, Generolas feldmaršalas, Aktorius ..

Biografija

Biografija – seniausias rašytinio pasakojimo žanras. Atsirado Antikoje Plutarcho Paralelinės biografijos, paplito viduramžiais šventųjų gyvenimo aprašymais, įsitvirtino Renesanso epochoje enciklopediniuose žodynuose. Tai žmogaus gyvenimo istorija nuo gimimo iki mirties, biografijos objektas, chronologinė seka formuojanti pasakojimo struktūrą. Biografijos autorius operuoja realiais faktais, kurie gali būti sutraukti į glaustą informacinį pranešimą ir išplėtoti į asmenybės raidos, jos aplinkos bei laiko studiją. Skirtingi biografijos tipai: Populiarioji Mokslinė Meninė

Dramatiškos biografijos

Dramatiškos biografijos – biografinis lietuviškas žinynas. Leidinyje pateikiamos 28 žinomų XX a. Lietuvos žmonių biografijos. Tai menininkai, literatai, mokslininkai, politikai, partizanai, kurių biografijų prieštaringumą nulėmė trys per Lietuvą persiritusios okupacijos. Pasak publicisto, "tai bandymas žvilgtelėti į mūsų istoriją per žmonių likimus". 2007 m. išleistas antras pataisytas ir papildytas leidimas, 2008 m. – trečias leidimas, 2019 m. – ketvirtas papildytas ir pataisytas leidimas. Formatas – 15×21 cm. Žinyne yra aprašomi: Vytautas Žalakevičius Kazys Grinius Romas Kalanta Marytė M ...

Plutarchas

Mestrijus Plutarchas – graikų rašytojas, istorikas, biografas, eseistas ir filosofas. Plutarchas gimė žymioje Bojotijos šeimoje, Chaironėjoje, mieste, kuris buvo apie dvidešimt mylių į rytus nuo Delfų. Jis sukūrė Paralelines biografijas ir Moralia. Savo kūriniuose dažnai kalbėdavo apie save, draugus, pažįstamus. Jis gynė tradicinę buitį, religiją, kitas klasikinių laikų vertybes. Jo tikslas buvo heleniškumo atgaivinimas. Išliko apie šimtą Plutarcho veikalų. Kūriniai sudaro dvi grupes: "Dorovės traktatai" ir "Paralelinės biografijos".

Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų gyvenimai

Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų gyvenimai, sutrumpintai tiesiog Gyvenimai – menininkų biografijų rinkinys, kurį parašė italų architektas ir tapytojas Džordžas Vazaris. Pirmą kartą knyga išleista 1550 m. Antrasis, papildytas leidimas pasirodė 1568 m. "Gyvenimai" laikomi pirmąja tokio pobūdžio knyga istorijoje ir Džordžas Vazaris − meno istorijos literatūros žanro pradininku.

Generolas feldmaršalas

Generolas feldmaršalas – aukščiausias karinis laipsnis Vokietijos, Austrijos bei Rusijos sausumos kariuomenėje. Įvestas XVI a. Vokietijoje; Rusijoje – 1699 m. Petras I. Carizmo laikotarpiu generolo feldmaršalo laipsnis suteiktas tik 64 asmenims. Prancūzijoje prilygsta maršalo maršalas generolas laipsniui. Kurį laiką Rusijoje egzistavo generolo feldmaršal-leitenanto laipsnis, kurį turėdavo generolo feldmaršalo pavaduotojas.

Aktorius

Aktorius – teatro spektaklių, kino, televizijos filmų vaidmenų atlikėjas, vaidintojas. Meno sritis, kurioje dirba aktorius, apibrėžia jo veiklą. Tai gali būti fiktyvių arba realių asmenybių vaizdavimas, naudojantis gestais, mimika ir kalba, atvaizduojant situacijas naudojant paminėtas ir kitas išraiškos priemones pvz., šokis. Priklausomai nuo atliekamo vaidmens svarbos išskiriami statistai, antraplanių vaidmenų atlikėjai ir pagrindinių vaidmenų atlikėjai. Statistai "užpildo foną", jų vaidmenys be teksto, antraplanių vaidmenų atlikėjai vaidina atskiras, nedideles scenas, paprastai su nedaug ...