ⓘ Lietuvos teisinė sistema - Lietuvos teisinė sistema, Vokietijos teisinė sistema, Rusijos teisinė sistema, Teisinė pagalba, Lietuvos teisės institutas ..

Lietuvos teisinė sistema

Lietuvos teisinė sistema - Lietuvos visuomeninės ir valstybės santvarkos sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Lietuvos teisė, Lietuvos teisėsauga. Plačiąja prasme Lietuvos teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Lietuvoje yra priskiriami ne tik Lietuvos teismai, bet ir Lietuvos prokuratūra, Lietuvos notariatas, organizacinei posistemei - tokios teisinės organizacijos kaip Antstolių rūmai, Notarų rūmai), Lietuvos advokatūra ir kitos posistemės, taip pat teisinė kultūra, teisinis švietimas, teisės mokslai, teisinė sąmonė Lietuvoje ir kitos sudėtinės teisinės sistemos dalys.

Vokietijos teisinė sistema

Vokietijos teisinę sistemą sudaro Vokietijos teisė teisės normos, Vokietijos teisėsauga tokios institucijos kaip teismai, policija ir kitos. Plačiąja prasme teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Vokietijoje yra priskiriami ne tik Vokietijos teismai, bet ir Vokietijos advokatūra, Vokietijos prokuratūra, Vokietijos notariatas, organizacinei posistemei - tokios teisinės organizacijos kaip Antstolių rūmai, Notarų rūmai), Vokietijos advokatų rūmai ir kitos posistemės, taip pat teisinė kultūra, teisinis švietimas teisinių žinių perteikimo sistema, teisės mokslai, teisinė sąmonė Vokietijoje ir ...

Rusijos teisinė sistema

Rusijos Federacijos teisinė sistema - Rusijos visuomeninės ir valstybės santvarkos sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Rusijos teisė, Rusijos teisėsauga. Plačiąja prasme teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Rusijoje yra priskiriami ne tik Rusijos teismai, bet ir Rusijos prokuratūra, Rusijos notariatas, organizacinei posistemei - tokios teisinės organizacijos kaip Notarų rūmai), Rusijos advokatūra ir kitos posistemės, taip pat teisinė kultūra, teisinis švietimas teisinių žinių perteikimo sistema, teisės mokslai, teisinė sąmonė Rusijoje ir kitos sudėtinės teisinės sistemos d ...

Teisinė pagalba

Lietuvoje yra valstybės garantuojama finansuojama pagalba. Ją reglamentuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Jis nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Pagalbą teikia viešoji advokatų kontora, Teisinės pagalbos tarnybos, advokatai, pasirašę sutartis dėl pirminės arba antrinės teisinės pagalbos teikimo.

Lietuvos teisės institutas

Teisės institutas - valstybės mokslo įstaiga, tirianti Lietuvos teisę ir Lietuvos teisinę sistemą. Pagrindinis veiklos tikslas - kurti mokslinius pagrindus teisinei sistemai tobulinti. Pagrindinė veiklos sritis – moksliniai tyrimai.

Lietuvos Statutai

1468 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis patvirtino Kazimiero teisyną, kuris kartu su Ponų tarybos LDK leidžiamomis privilegijomis, teismų sprendimais sudarė LDK teisės pagrindą.