ⓘ Lietuvos švietimas - Mažosios Lietuvos švietimas, Švietimas, Lietuvos švietimo istorija, Švietimo amžius, Vokietijos švietimas, Švietimas Kaune ..

Mažosios Lietuvos švietimas

Mažosios Lietuvos švietimas – švietimas Mažojoje Lietuvoje – Prūsijos kunigaikštystės dalyje nuo Alnos upės ir Aismarių į rytus su Priegliaus upynu Prūsoje.

Švietimas

Apie epochą žr. Švietimo amžius. Švietimas – procesas, kurio metu švietimo įstaigose ir ne tik, formaliai arba neformaliai asmenims perteikiamos žinios ir formuojami gebėjimai. Formaliojo švietimo sistemą dažniausiai sudaro priešmokyklinis ugdymas, pradinis pradinė mokykla, pagrindinis pagrindinė mokykla, vidurinis vidurinė mokykla, gimnazija lavinimas, profesinis mokymas, aukštesnysis mokymas aukštesnioji mokykla ir aukštasis mokslas.

Lietuvos švietimo istorija

Švietimo formavimasis Lietuvoje apima svarbiausius Lietuvos švietimo istorijos raidos etapus nuo pirmųjų mokyklų atsiradimo XIV a. pab. iki valstybingumo praradimo XVIII a. pab.

Švietimo amžius

Švietimo amžius ; enc. Šviečiamasis amžius) – Europos civilizacijos istorijos periodas, dažniausiai tapatinamas su XVIII a., nors Anglijoje ir Nyderlanduose jis prasidėjo nuo XVII a. vidurio su racionalistinės filosofijos srovės atsiradimu. Švietimas kartais taip pat suprantamas kaip švietėjų idėjinis – kultūrinis judėjimas. Kai kurių lietuvių istorikų darbuose "Apšvietos epocha" vadinamas Lietuvos kultūros istorijos periodas, apimantis paskutiniuosius tris XVIII a. dešimtmečius.

Vokietijos švietimas

Vokietijos švietimo sistema yra 4 pakopų. Vokietijoje švietimo sistemai nepriskiriamas ikimokyklinis ugdymas, nors kai kuriose federalinėse žemėse įstatymai jį įtraukia. Po darželio, ikimokyklinės įstaigos seka pradinė mokykla Grundschule. 4 pakopos - tai Primarstufe, Sekundarstufe I ir Sekundarstufe II, tretinė pakopa Tertiärer Bildungsbereich ir ketvirtinė pakopa, pvz., profesinis tobulinimasis arba aukštosios liaudies mokyklos Volkshochschule. Vokietijoje kultūros, švietimo ir mokslo sritys priklauso žemių kompetencijai. Todėl atitinkamai skiriasi ir Vokietijos švietimas atskiruose regi ...

Švietimas Kaune

Kaunas – vienas svarbiausių Lietuvos mokslo ir švietimo centrų. Pirmoji mokykla mieste veikė 1473 m. prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. 1922 m. Kaune įsteigtas Lietuvos universitetas, vėliau įkurtos dar kelios aukštosios mokyklos, tarp kurių ir Aukštoji karo mokykla, taip pat specializuoti mokslinio tyrimo institutai. 2004–2005 m. mieste buvo 77 ikimokyklinės įstaigos, 11 darželių-mokyklų, 15 pradinių mokyklų, 4 pagrindinės mokyklos, 3 jaunimo mokyklos, 41 vidurinė mokykla, 9 gimnazijos, 1 suaugusiųjų mokymo centras, 17 neformaliojo ugdymo įstaigų, Savivaldybės vaikų globos namai. 2010–20 ...