ⓘ Lietuvos organizacijos - Lietuvos čigonų organizacijos, Nevyriausybinė organizacija, Pasaulio sveikatos organizacija, Organizacija, Lietuvos šaulių sąjunga ..

Lietuvos čigonų organizacijos

Lietuvos čigonų organizacijos – čigonų organizacijos, atstovaujančios čigonų interesus bei užsiimančios įvairia, čigonų tautybės žmonėms naudinga veikla.

Nevyriausybinė organizacija

Nevyriausybinė organizacija – laisva piliečių valia įkurta organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valdant valstybę.

Pasaulio sveikatos organizacija

Pasaulio sveikatos organizacija – tai Jungtinių Tautų Organizacijos padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatą, kovojantis su užkrečiamomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą ugdant nacionalines sveikatos apsaugos tarnybas ir kt. Taip pat bendradarbiauja kovoje su narkotikais, prisideda prie atliekamų mokslinių darbų ir tyrimų koordinavimo. Pagal PSO konstituciją, organizacijos misija – siekti, kad visi žmonės pasiektų kiek įmanoma geriausią sveikatą. Organizacija įkurta 1948 m. balandžio 7 d., pagrindinė būstinė Ženevoje. Turi atskirus padalinius visuose žemy ...

Organizacija

Organizacija – asmenų grupė, sukurta ar pati susikūrusi kažkokiai bendrai veiklai, darbui ar tikslui. Organizacijos veikla koordinuojama, ji turi išteklius, organizacinę struktūrą. Jei organizacija įregistruojama, ji paprastai tampa juridiniu asmeniu su nustatytais valdymo organais. Tokiu atveju ji pati gali turėti nuosavą turtą. Pagal formalumą skiriamos formaliosios organizacijos ir neformaliosios organizacijos. Prie organizacijų taip pat priskiriamos valstybės, slaptos draugijos, nusikalstami susivienijimai.

Jungtinių Tautų Organizacija

Jungtinių Tautų Organizacija, JTO – tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 193 valstybės narės, t. y. praktiškai visos pripažintos nepriklausomos valstybės. Lietuva į JTO priimta 1991 metų rugsėjo 17 dieną.

Lietuvos šaulių sąjunga

Lietuvos šaulių sąjunga – valstybės remiama ir padedanti užtikrinti nacionalinį saugumą savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija, veikianti pagal LŠŠ įstatymą ir savo statutą. Šaulių sąjunga buvo įkurta kaip Lietuvos sporto sąjungos padalinys 1919 m. birželio 27 d. 1919 m. rugsėjo 15 d. Krašto apsaugos ministerija patvirtino LŠS įstatus, ir Lietuvos šaulių sąjunga tapo savarankiška, atskira organizacija. LŠS ideologiją nustatė jos sumanytojas Matas Šalčius sykiu su tuoj pat įsijungusiu Šaulių sąjungos įkūrėju ir jos vadu Vladu Putvinskiu.