ⓘ Lietuvos mokslas - Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslas, leidinys, Lietuvių mokslo draugija ..

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos mokslų akademija – Lietuvos Respublikai priklausanti mokslų akademija, pagal, pavyzdžiui, 1993 m. birželio 22 d. priimtą statutą esanti "autonominė valstybės remiama mokslo institucija, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus".

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir studijų sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose srityse.

Lietuvos mokslas (leidinys)

Pirmaisiais metais leistas kaip pasaulio lietuvių mokslo, švietimo ir kultūros mokslinis žurnalas. Iki 1993 m. ėjo pavadinimu "Mokslas ir Lietuva" lietuvių ir anglų "Science, Arts and Lithuania" ir "Science and Arts of Lithuania" kalbomis, nuo 1993 m. eina tik lietuvių kalba. Leido bendrovė "Lituanus", nuo 1993 m. – bendrovė "Lietuvos mokslas", nuo 2005 m. – Lietuvos mokslų akademijos bendrovė "Mokslotyros institutas". "Lietuvos mokslas" spausdina mokslotyros straipsnius, monografijas, studijas ir kt. Kasmet išleidžiamos 4-5 knygos, iki 2007 m. išėjo 72 knygos. Steigėjas ir redaktorius nuo ...

Lietuvių mokslo draugija

Lietuvių mokslo draugija – 1907–1940 m. Vilniuje veikusi lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo organizacija. Įkurta 1907 m. balandžio 4 d. Jono Basanavičiaus iniciatyva.

Lietuvių katalikų mokslo akademija

Lietuvių katalikų mokslo akademija – lietuvių katalikų mokslininkų organizacija, įsteigta 1922 m. Veikė iki 1940 m. Lietuvoje, centras Kaune, 1956–1992 m. užsienyje, centras Romoje, nuo 1990 m. atkurta Lietuvoje, nuo 1992 m. centras Vilniuje. JAV LKMA padalinys veikia kaip savarankiškas juridinis vienetas.

Mokslas

Mokslas – objektyvių žinių apie gamtą ir visuomenę gavimas, tiriant tikrovę. Pasak mokslo filosofo K. Popperio, mokslas – drąsus buvusių teorijų neigimas bei faktų verifikavimas tikrinimas bei falsifikavimas paneigimas atskleidžiant neadekvatumą realybei. Mokslas kaip procesas apima mokslinį tyrimą ir aprėpia visas gyvenimo sritis ir dėl to yra itin išsiplėtęs teorinių modelių, objektyvių žinių, publikacijų, mokslo institucijų bei mokslo darbuotojų atžvilgiu. Jam priskiriamas ir tyrimo rezultatų pateikimas mokslinėse publikacijose, visuotinai pripažintų objektyvių žinių apibendrinimas, jų ...