ⓘ Lietuvos kultūra - Lietuvos kultūra, Lietuvos kultūros sostinė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Tšineco kultūra, Bromės kultūra, Madleno kultūra ..

Lietuvos kultūra

Lietuvos kultūra – Lietuvos teritorijos gyventojų dvasinės veiklos ir bendravimo produktų bei priemonių, socialinių santykių ir juos atitinkančių institucijų, gyvensenos, visuomenės sukuriamų žmogaus poreikiams būtinų materialiųjų gėrybių ir jų gaminimo priemonių, visų gėrybių ir socialinių institucijų panaudojimo žmogaus fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui, jo laisvės realizavimui būdų ir procesų visuma.

Lietuvos kultūros sostinė

Lietuvos kultūros sostinė – nuo 2008 metų skiriamas Lietuvos miestas, kuriame planuojama rengti šalies svarbos kultūros renginius. Renginio Europos kultūros sostinė "prototipas". Lietuvos kultūros sostinę kas 3 metus konkurso būdu renka Kultūros ministerija. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų kultūrinį aktyvumą, plėtoti kultūrą ir meną regionuose.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už valstybės kultūros politiką profesionalaus ir mėgėjų meno, teatro, muzikos, dailės, kino, muziejų, bibliotekų, leidybos, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kultūros vertybių apsaugos srityse.

Tšineco kultūra

Tšineco kultūra – bronzos amžiaus archeologinė kultūra. Ankstyvajame bronzos amžiuje į pietus ir pietvakarius nuo dabartinės Lietuvos teritorijos jau buvo susiformavusios Rytų ir Vakarų Tšineco, Komarovo ir Sosnicos kultūros, kitaip Tšineco kultūrinė bendrija.

Bromės kultūra

Bromės kultūra datuojama aleriodo viduriu – vėlyvojo driaso pradžios laikotarpiu 11500–10500 m. pr. m. e., plito Šiaurės Europoje – nuo Pietų Skandinavijos ir Šiaurės Vokietijos vakaruose iki Volgos bei Dniepro aukštupių rytuose. Lietuvoje žinoma daugiau kaip 30 Bromės kultūros gyvenviečių – Margių Sala Margių stovyklavietės ir gyvenvietės, Derežnyčios stovyklavietės, 8 Mergežerio stovyklavietės ir gyvenvietės, Vilniaus stovyklavietė ir kitos bei titnago gavybos ir apdirbimo vietų Ežeryno titnago kasyklos, Titno ežero titnago kasimo ir apdirbimo vieta; Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Madleno kultūra

Madleno kultūra – vėlyvojo paleolito archeologinė kultūra, pavadinta pagal 1863 m. E. Larteto tyrinėtą urvą La Madeleine prie Dordonės intako Vėzerio upės. Vardo autorius Gabrielis Mortiljė.