ⓘ Komunikacija Lietuvoje - Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas, Ryšiai su visuomene, Istorinė komunikacija, Žiniasklaida ..

Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas

Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas - Lietuvos edukologijos universiteto struktūrinis padalinys; institutas.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas

Žurnalistikos institutas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto VU KF mokslo padalinys, universitetinės katedros statusu įsteigtas 1991 m. Institute rengiami socialinių mokslų daktarai. Institutas įsikūręs dviejuose Vilniaus senamiesčio pastatuose: Bernardinų g. 11 ir Maironio g. 7. Vykdo visuomenės informavimo priemonių bei žurnalistikos mokslinius tyrimus, skelbia jų rezultatus, ruošia mokymo priemones, metodinę literatūrą. Instituto darbuotojai dalyvauja organizuojant universitetines žurnalistikos pirmos 4 metų, antros 2 m. ir trečios doktorantūros pakopos studijas, dirba su st ...

Ryšiai su visuomene

Ryšiai su visuomene – veiksmai, kuriais informaciją skleidžiantis subjektas siekia formuoti priimančių auditorijų požiūrį į subjektą. Ryšiai su visuomene kai kada vadinami viešaisiais ryšiais, piaru. Tai korporatyvinės, vyriausybinės, įmonės, pelno nesiekiančios ar kitos organizacijos vadybos funkcija, kuria siekiama didesnio žinomumo, įvaizdžio gerinimo, prekės ar paslaugos požiūrio pokyčių. Organizacijų komunikacijos departamentai užsiima ryšių su visuomene informacijos sklaida, atsakingi už komunikacijos strategiją, socialinę atsakomybę, krizių komunikaciją, ryšius su žiniasklaida, vyri ...

Istorinė komunikacija

Istorinė komunikacija – tarpdisciplininė studijų kryptis, kurios ojektas yra aiškintis bei tirti idėjų, vertybių išliekamumo, perimamumo galimybes ir būdus tarp skirtingų kartų ir epochų. Terminas sudarytas iš dviejų sąvokų – istorija ir komunikacija. Pirmoji yra nuoroda į laiko dimesniją ir joje atsirandančius bei išnykstančius pačius įvairiausius įvykius-faktus, užpildančius tam tikros istorinės atkarpos turinį. Komunikacija šiame termine reiškia nuolatinį judėjimą, kaitą ir pasikeitimą. Pastarasis žodis itin svarbus istorinei komunikacijai: keistis – kisti, įgauti naujų bruožų arba prar ...

Naujoji komunikacija

Naujoji komunikacija, NK – dvisavaitis laikraštis, vėliau žurnalas, ėjęs nuo 1997 m. balandžio 23 d. iki 2012 m. 2012 - 2016 m. - interneto portalas nk.lt

Žiniasklaida

Žiniasklaida – priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiajai visuomenei. Tradiciškai žiniasklaidai priskiriama spauda, radijas, televizija ir internetas. Žiniasklaidos aušroje komunikacija per žiniasklaidą buvo vienpusė, t. y. be grįžtamojo ryšio iš informacijos gavėjo. Naujoji žiniasklaida tapo interaktyvia. Sąvoka atsirado apie 1920-uosius metus anglosaksų šalyse atsiradus radijui ir masiniams laikraščiams. Lietuviškas pavadinimas "žiniasklaida" yra palyginti naujas įvestas apie 1990-uosius, prieš tai šiai sąvokai apibūdinti vartotas "masinių informacijos priemonių” arba iš anglų kal ...