ⓘ Karyba Lietuvoje - Jonas Sapiega, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Karys savanoris, Rajonas, Lankas, ginklas, Gulbiniškių raketų bazė ..

Jonas Sapiega

Jonas Kazimieras Sapiega vyresnysis – LDK didikas, Sapiegų giminės atstovas, Abiejų Tautų Respublikos bei Rusijos karvedys, Lietuvos didysis etmonas, Rusijos generolas feldmaršalas. Mokėsi Grace dabar – Austrija, domėjosi karyba.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra valstybinė universitetinė aukštoji mokykla, kurioje pagal universitetines studijų programas rengiami karininkai ir karybos bei nacionalinio saugumo specialistai, taip pat vykdomas neformalusis švietimas ir karinis rengimas, atliekami taikomieji moksliniai tyrimai.

Karys savanoris

Karys savanoris – tai Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis nenuolatinę karo tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Juo tampama savanoriškai įsipareigojus su Krašto apsaugos ministerija. Šie kariai priskiriami kariuomenės aktyviajam rezervui. Kariai savanoriai nėra profesinės karo tarnybos kariai. Jie taip pat nėra nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos NPPKT kariai šauktiniai. Kariai savanoriai tarnybai skira dalį laisvalaikio nuo įprastinės savo veiklos, pavyzdžiui, darbo ar studijų. Karinis rengimas vyksta iki 50 dienų per metus, dažniausiai savaitgaliais. Kariu savan ...

Rajonas

Rajonas gali reikšti: Mikrorajonas, miesto dalis Austrijoje – pašto pristatymo apygarda, teritorija Karyboje – įtvirtinimų rajonas, zona tvirtovės apylinkėse, kariniai apribojimai dėl civilinių statinių, ūkinės veiklos bei kraštovaizdžio pakeitimo Rajonas biologija administracinis vienetas Rusijoje, TSRS, kitose valstybėse ypač posovietinės erdvės Miesto arba rajono savivaldybė, administracinis vienetas Lietuvoje pvz., Vilniaus rajono savivaldybė

Lankas

Žodis lankas lietuvių kalboje turi kelias reikšmes: lankas karyba, sportas – strėlėmis šaudantis ginklas ar ginklo arbaleto, balistos dalis; lankas – pusapskritimio formos rankena kibiro, pintinės; kas išlenkta puslankiu; elektros lankas arba Voltos lankas - elektros išlydžio forma arba įtaisas tokiam išlydžiui gauti; lankas – siauras aksomo, šilko ar ko kito kaspinas, siuvamas prie sijono pažemių; Lankas – ežeras Utenos rajone. spaudos lankas – tam tikras kiekis spausdinto teksto, teksto kiekio vienetas leidyboje; lankas – apskritimo formos metalinis, medinis ar koks kitas žiedas kam apju ...

Lankas (ginklas)

Lankas – senovinis rankinis ginklas strėlėms svaidyti, panaudojant strypo elastingumą. Sudarytas iš sulenkto medinio ar kitokio strypo ir tarp strypo galų įtemptos templės. Traukiant templę, lankas lenkiasi ir jo strypo galuose kaupiasi potencinė energija, kuri, atleidus templę, virsta kinetine strėlės energija. Lankai yra naudojami medžioklėje medžiojimas lanku, žūklėje žvejojimas lanku, sporte šaudymas iš lanko, ir vis dar, retkarčiais, karyboje. Parako ir muškietų išradimas ir tobulėjimas bei didesnių kariuomenių atsiradimas lėmė tai, kad lankas pamažu buvo išstumtas iš karybos.

                                     

Gulbiniškių raketų bazė

Gulbiniškių balistinių raketų bazė – TSRS ginkluotųjų pajėgų raketų bazė, pastatyta miške netoli Gulbiniškių kaimo, apie 7 km į pietvakarius nuo Jonavos miesto, pelkėtoje regiono vietovėje. Bazė pradėta statyti apie 1959–1960 metus, joje buvo įrengta visa infrastruktūra, reikalinga aprūpinti tokios paskirties objektą. Šiuo metu bazė yra apleista, tačiau neatmetama galimybė ateityje ją pritaikyti turizmo reikmėms.