ⓘ Įvykiai Lietuvoje - Sausio įvykiai, 1991 m, Vėlinių įvykiai, Eismo įvykis, Pasaulis, žurnalas, Lietuviai, Juodoji dėmė ..

Sausio įvykiai (1991 m)

Sausio įvykiai – 1991 m. sausio mėnesio įvykiai, kurių metu Lietuvoje buvo mėginta įvykdyti valstybės perversmą panaudojant Sovietų Sąjungos ginkluotąsias pajėgas, Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenę ir SSRS Valstybės saugumo komitetą, siekiant atkurti Sovietų Sąjungos komunistų partijos politinę valdžią Lietuvos Respublikoje.

Vėlinių įvykiai

Vėlinių įvykiai – 1956 m. lapkričio 2 d. Kaune ir Vilniuje įvykusios spontaniškos antitarybinės demonstracijos. Įvykius abiejuose miestuose paskatino Vengrijos revoliucija. Demonstracijas išsklaidė milicija. Aktyvesni dalyviai buvo įkalinti, įvykiuose dalyvavę studentai pašalinti iš universitetų.

Eismo įvykis

Eismo įvykis − įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, dalyvaujant judančiai transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai, ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas. 2006 m. Lietuvoje iš viso užregistruoti 6 773 eismo įvykiai. Juose 759 žmonės žuvo, 8 495 buvo sužeisti.

Pasaulis (žurnalas)

Iki 1990 m. Nr. 19 vadinosi "Laikas ir įvykiai". 1970–1974 m. buvo LKP CK Propagandos ir agitacijos skyriaus leidinys, 1975–1990 m. – LKP CK žurnalas. Iki 1992 m. buvo leidžiamas dukart per mėnesį lietuvių ir rusų kalba. Tiražas 1970 m. – 17 600 egz. lietuvių kalba ir 2500 egz. rusų k., 1975 m. – 33 000 egz. lietuvių k. ir 3000 egz. rusų k., 1986 m. – 52 100 egz. lietuvių k. ir 9500 egz. rusų k., 1992 m. – 6000 egz. 1994 m. vietoje jo pradėjo eiti Lietuvos ir Čekijos draugijos žurnalas "Čekija-Lietuva". Rašė įvairiais politikos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Redakcijoje dirbo Juozas Bė ...

Lietuviai

Šiuo metu lietuviais save laiko iki 4.2 mln. žmonių. Didžioji jų dalis gyvena Lietuvos Respublikoje; Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2007 m. lietuviai sudarė ~84.6% visų Lietuvos Respublikos gyventojų, o 2015 m. – ~86.67%. Gausios lietuvių bendruomenės nuo seno gyvuoja JAV, Kanadoje, Anglijoje ir Škotijoje, Brazilijoje, kai kuriose buvusiose TSRS valstybėse. Šiek tiek lietuvių autochtonų iki šiol išliko kitapus dab. Lietuvos valstybinės sienos atsidūrusiose senojo lietuvių etninio arealo dalyse, t. y. šiaurės vakarų Baltarusijoje, pietryčių Latvij ...

Juodoji dėmė

"Juodąja dėme" kelių eismo saugumo prasme vadinama vieta, kur dažnai vyksta eismo įvykiai. Jie įvyksta dėl įvairių priežasčių, pvz., dėl staigaus posūkio tiesiame kelyje, kai nematomas priešpriešinis eismas, prastai matomos sankryžos, prastai matomų ar uždengtų kelio ženklų. Lietuvoje juodąja dėme vadinamas 500 metrų kelio ruožas, kuriame per ketverius metus įvyko ne mažiau kaip 4 įskaitiniai eismo įvykiai. Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės. Juodosios dėmės nustatomos ir ištiriamos ne rečiau kaip kas 2 metai. Grafiškai pateikiant "juodą ...