ⓘ JAV lietuviai. Amerikos lietuviai – JAV gyvenantys išeiviai iš Lietuvos. 2000 m. JAV gyventojų surašymo duomenimis JAV gyveno 659 992 lietuvių kilmės žmonių. Pa ..

Mina

Žodis mina lietuvių kalboje reiškia: mina – sprogmenys, įtaisyti po apgultos tvirtovės siena, kuriuos susprogdinus sudaroma spraga sienoje; mina – vabzdžio išgraužtas takas augalo lape. mina, sausumos mina – inžinerinis šaudmuo, skirtas daryti žalą priešui; jūrinė mina – šaudmuo, skirtas naudoti po vandeniu ir naikinti laivus; mina – minosvaidžio šaudmuo; Taip pat: mina – senovės Graikijos svorio matas; mina – veido išraiška; Mina – musulmonų piligrimystės vieta Saudo Arabijoje; Mina – miestai Gabone, Graikijoje, Filipinuose, JAV, Kanadoje, Nigerijoje.

Nacionalinis susivienijimas

Nacionalinis susivienijimas įvairių pasaulio partijų ar politinių organizacijų pavadinimas: Nacionalinis susivienijimas Somalis buv. Nacionalinis susivienijimas Malaizija Nacionalinis susivienijimas Lietuva Nacionalinis susivienijimas Italija buv. Nacionalinis susivienijimas Norvegija buv. Nacionalinis susivienijimas Nyderlandai buv. Nacionalinis susivienijimas Papua Naujoji Gvinėja buv. Nacionalinis susivienijimas Latvija Nacionalinis susivienijimas JAV buv.

Louis Sullivan

Luisas Henris Salivanas – JAV architektas, Čikagos mokyklos atstovas. Laikomas vienu iš pirmųjų dangoraižių projektuotojų ir moderniosios amerikiečių architektūros pradininku. Architektūros principo "forma seka funkciją" autorius.

Jonas Švoba (1902)

Gimė ūkininkų Mykolo ir Vincentos Vainauskaitės Švobų šeimoje, buvo jų vyriausias sūnus. Mokėsi Okainių kaimo mokykloje, vėliau – Ramygalos progimnazijoje. 1925 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1934 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune ir gavo gimnazijos mokytojo cenzą su teise dėstyti istoriją, jos metodiką bei visuomenės mokslus. Tačiau jau studijų metais mokytojavo Krekenavos, Šėtos ir Pilviškių mokyklose. 1930–1935 m. buvo Pilviškių progimnazijos, o 1935–1940 – Ukmergės gimnazijos direktorius. Už vadovavimą pastarajai prezidento Antano Smetonos apdovanotas Didžiojo Lietu ...

Lietuvos diplomatijos žvaigždė

Lietuvos diplomatijos žvaigždė – Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija apdovanoja už Lietuvos garsinimą užsienyje.

                                     

ⓘ JAV lietuviai

Amerikos lietuviai – JAV gyvenantys išeiviai iš Lietuvos.

2000 m. JAV gyventojų surašymo duomenimis JAV gyveno 659 992 lietuvių kilmės žmonių.

Pasiskirstymas pagal valstijas:

Čikagoje ir jos apylinkėse gyvena daugiau lietuvių negu bet kuriame kitame JAV mieste. Lietuvių kilmės yra šie žymūs amerikiečiai: NFL legendos Johnny Unitas ir Dick Butkus, kino režisierius Robertas Zemeckis, politikas Richard Durbin, dainininkai Anthony Kiedis, P!nk ir Brandon Flowers, teniso legenda Vitas Gerulaitis, režisierius Jonas Mekas, Jurgis Mačiūnas, garsūs aktoriai Karolis Bučinskis, Jason Sudeikis bei John C. Reilly, arkivyskupas Paulius Marcinkus ir kt.

                                     

1. JAV lietuvių bendruomenė

Tai tautiniu pagrindu veikianti nevyriausybinė organizacija, įkurta 1951 m. JAV.

JAV lietuvių bendruomenė priklauso Pasaulio lietuvių bendruomenei.

Organizacijos tikslas – suburti lietuvius ir lietuvių kilmės amerikiečius. Organizacinį branduolį sudaro 58 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone.

                                     

1.1. JAV lietuvių bendruomenė Veikla

 • Bendradarbiauja su kitomis lietuvių organizacijomis ir bendruomenėmis
 • Remia demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi Lietuvoje
 • Rūpinasi žmogaus ir pilietinių teisių apsauga
 • Informuoja nelietuvius apie įvykius, susijusius su lietuviais ir Lietuva
 • Palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų
 • Organizuoja švietimo, kultūrinę, religinę, visuomeninę, socialinę ir kitokią veiklą
                                     

1.2. JAV lietuvių bendruomenė Struktūra

JAV lietuvių bendruomenę sudaro:

 • Valdyba – vyriausiasis bendruomenės vykdomasis organas. Šiuo metu Krašto valdybos pirmininkas - Arvydas Urbonavičius.
 • Taryba – vyriausiasis bendruomenės organas. Tarybą sudaro prezidiumas ir komisijos. Šiuo metu prezidiumo pirmininkė – Nerija Orentienė.
                                     

1.3. JAV lietuvių bendruomenė Leidyba

JAV lietuvių bendruomenė leidžia:

 • "Pensininkas" – mėnesinis leidinys vyresnio amžiaus lietuviams žurnalo leidimas laikinai sustabdytas.
 • "Lituanus" – kultūros žurnalas, anglų kalba leidžiamas nuo 1954 m.
 • "Bridges" – 10 kartų per metus anglų kalba leidžiamas žurnalas, kuriame publikuojami įvairių, su lietuvių tauta susijusių temų straipsniai. Leidžiamas nuo 1975 m.
 • "JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos" – JAV lietuvių bendruomenės žurnalas, leidžiamas nuo 2013 m. kas du mėnesius lietuvių kalba.
 • "Eglutė" – mėnesinis, spalvotas žurnalas vaikams, leidžiamas lietuvių kalba.
                                     

1.4. JAV lietuvių bendruomenė Kultūra

Čikagoje veikia Čikagos lietuvių opera, įkurta 1956 m. Tai analogų neturintis reiškinys JAV, nes nei viena tautinė mažuma, net gerokai gausesnė, savo operos neturi.

1966 m. Vašingtone įsteigta lietuvių Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia.

                                     

2. Literatūra

 • Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai: fotografijų albumas / fotogr. Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; sud. Antanas Skaisgiris. – Vilnius: Spauda, 1995. – 278 p.: iliustr. – ISBN 9986-485-09-6
 • T. 1: A-M. – 1998. – 715 p.: portr. – ISBN 5-420-01416-5
 • Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius: MELI, 1998–2002. – 2 t. – ISBN 5-420-01415-7
 • T. 2: N-Ž. – 2002. – 615 p.: portr. – ISBN 5-420-01513-7
 • JAV lietuvių kultūros keliuose / Marija Remienė. – Vilnius: Baltijos kopija, 2011. – 607 p.: iliustr. – ISBN 978-609-417-029-4
 • Arti… Už Atlanto / Sigita Narbutaitė-Lipovienė. – Ukmergė: Ukmergės žinios, 2004. – 103 p.: iliustr. – ISBN 9955-9545-5-8
 • Lietuvai ir lietuvybei: JAV lietuvių bendruomenės 50-metis / Bronius Nainys. – Vilnius, 2004. – 224 p.: iliustr. – ISBN 9955-592-33-8
 • Lietuvai ir lietuvybei: JAV Lietuvių Bendruomenės penkiasdešimtmetis / Bronius Nainys. – Chicago: JAV Lietuvių bendruomenės penkiasdešimtmečio sukakties minėjimo organizacinis komitetas, 2001. – 176 p.
 • JAV LB penki dešimtmečiai, 1951–2002: auksinis jubiliejus / Balys Raugas. – Vilnius, 2003. – 799 p.: iliustr. – ISBN 9955-507-82-9
 • Lietuvių pėdsakai Amerikoje / Audronė Viktorija Škiudaitė. – Vilnius: JAV lietuvių bendruomenės kultūros taryba, 2006. – 807 p.: iliustr. – ISBN 9955-665-87-4
 • Lietuvos laisvinimo keliu: Pasaulio lietuvių bendruomenės veiklos atspindžiai / Bronius Nainys. – Vilnius: Petro ofsetas, 2010. – 537 p.: iliustr. – ISBN 978-609-420-080-9


                                     

Agnė Lukoševičiūtė

2019 m. Lietuvos lengvosios atletikos čempionate pasiekė naują Lietuvos rekordą – 60.48 m ir tapo nacionaline čempione. 2021 m. gegužės 9 d. Volnute, JAV dar kartą pagerino Lietuvos moterų kūjo metimo rekordą – 66.09 m.