ⓘ Fryzai – germanų tauta, gyvenanti Šiaurės jūros pajūryje tarp Emso ir Reino upių ir Helgolando saloje. Ramūs, lėti, drąsūs, laisvės mylėtojai, linkę į plastinį ..

                                     

ⓘ Fryzai

Fryzai – germanų tauta, gyvenanti Šiaurės jūros pajūryje tarp Emso ir Reino upių ir Helgolando saloje. Ramūs, lėti, drąsūs, laisvės mylėtojai, linkę į plastinį meną, nemuzikalūs, ištvermingi ir kantrūs, giliai religingi, mėgsta kelionių nuotykius, bet prisirišę prie savo tėviškės. Jie nepaprastai švariai laiko savo gyvenamus namus ir juos puošia pjaustiniais. Dėvi senoviniais tautiniais drabužiais.

Šiaurės pajūryje fryzai gyvena nuo priešistorinių laikų ir sumaniai grūmėsi su jūros transgresijomis, darydami pylimus, užtvankas ir dirbtines kalvas. I a. pavergti romėnų nenurimo kovoję dėl nepriklausomybės. Jų dalis išsikėlė Anglijon. VII a. frankų pakrikštyti prievarta, bet kelis kartus mėgino krikšto nusikratyti. X a. susijungė prieš normanų užpuldinėjimus į "7 laisvų fryzų žemių" sąjungą. Jų mėginimai XVI a. sudaryti savo valstybę nepasisekė. Patekę Danijos valdžion, turėjo kai kurių autonominių teisių, bet 1864 m. užėmusi š. Fryziją Prūsija jas panaikino.

Nyderlanduose yra apie 350 000 fryziškai kalbančių žmonių.

                                     

1. Fryzai ir prūsai

Rusų istorikas О. Trubačiovas О. Н. Трубачев yra iškėlęs hipotezę, kad fryzai savo šalies vardą Fruza suteikė prūsams – Prūsa. Remiamasi tuo, kad prūsai tik nuo IX amžius minimi etnonimu prūsai bruzzi. Iki tol šis kraštas minimas kaip apgyvendintas estijų Aestii. Etnonimo pasikeitimo priežastys yra neaiškios, todėl bandoma remtis istoriniais įvykiais: 689–719 m. frankai kariavo su fryzais, galutinai nukariauti 785 m. Dalis fryzų išsikėlė ir apgyvendino Šiaurės Fryzų salas. Todėl daroma prielaida, kad dalis galėjo laivais pasiekti ir rytinę Baltijos jūros pakrantę tarp Vyslos ir Nemuno.

                                     

2. Šaltiniai

  • Lietuviškoji enciklopedija. VIII tomas. Kaunas 1940, p. 657.
  • History of the frisian folk Archyvuota kopija 2013-01-02 iš Wayback Machine projekto. angl.
  • The history of the ancient Frisian people Archyvuota kopija 2009-06-01 iš Wayback Machine projekto. angl.