ⓘ Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas, atliekantis vykdomosios valdžios funkcijas. Vyriausybė vykdo įstatymus ir Seimo nutar ..

B. Lubio ministrų kabinetas

Po 1992 m. Seimo rinkimų Demokratinė darbo partija gavo daugumą Seime. Partijos vadovas Algirdas Brazauskas buvo išrinktas Seimo Pirmininku ir prisiėmė Prezidento vaidmenį. Jis 1992 m. gruodžio 12 d. Ministru Pirmininku paskyrė nepriklausomą verslo vadovą ir buvusį Ministro Pirmininko Aleksandro Abišalos pavaduotoją Bronislovą Lubį. Buvo suprantama, kad Lubio kabinetas dirbs trumpai, nes po naujų Prezidento rinkimų jis turės grąžinti savo įgaliojimus. Vyriausybė savo darbą pradėjo 1992 m. gruodžio 17 d., kai Seimas pritarė jos programai. Vyriausybė dirbo iki Prezidento rinkimų ir savo įgal ...

Marius Skuodis

Marius Skuodis – Lietuvos politikas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

Dewoitine D.500

Dewoitine D.500, D.501, D.503, D.510, D.511 buvo visiškai metalinių monoplanų naikintuvų su atvira kabina, fiksuota važiuokle, serija, kuriuos sukūrė Prancūzijos įmonė "Constructions Aéronautiques Émile Dewoitine". Vienas šios serijos modelių – D.501 – 1937–1940 m. buvo eksploatuojamas ir Lietuvos karo aviacijoje.

Modernizmo architektūra

Modernizmo architektūra – architektūros stilius, reiškęsis Europoje, Šiaurės Amerikoje ir kitur pasaulyje nuo XX a. pradžios iki XX a. aštuntojo dešimtmečio. Modernizmu šiais laikais vadinamos XX a. meno kryptys, kurioms būdingas tradicinių išraiškos formų ir puošybos atsisakymas. Modernizmo architektūrai būdingas tuometinių naujų statybinių konstrukcijų ir medžiagų naudojimas, architektūrinių formų pritaikymas pastato funkcijai, maksimalus elementų, formų ir jų darinių supaprastinimas. Modernistų doktrina remiasi L. Myso van der Rohės pastaba "Mažiau yra daugiau", pagal kurią pastatai ir ...

Avro 626

Avro 626 buvo Jungtinėje Karalystėje 1930 m. sukurtas vienmotoris bendrosios paskirties biplanas, daugiausiai naudotas mokymo ir lavinimosi tikslais. Tris šio tipo orlaivius 1937–1940 m. naudojo ir Lietuvos karo aviacija.

                                     

ⓘ Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas, atliekantis vykdomosios valdžios funkcijas. Vyriausybė vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus bei Prezidento dekretus, valdo valstybės turtą, tvarko krašto reikalus ir kartu su Prezidentu vykdo šalies užsienio politiką. Vyriausybė taip pat turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, sudaro valstybės biudžetą ir teikia jį tvirtinti Seimui. Jos įgaliojimai apibrėžti Konstitucijoje ir Vyriausybės įstatyme.

                                     

1. Struktūra

Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas, kuris yra vyriausybės vadovas, ir 14 ministrų. Ministrą Pirmininką skiria Prezidentas, gavus Seimo pritarimą. Tuomet Ministras Pirmininkas su Prezidento pritarimu sudaro likusį kabinetą, o Vyriausybei ir jos programai turi pritarti Seimas.

Ministras Pirmininkas atstovauja Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai. Ministras vadovauja savo atitinkamai ministerijai, spręsdamas klausimus, priklausančius ministerijos kompetencijos sričiai, ir vykdydamas kitas įstatymų numatytas funkcijas. Ministrai už jiems pavestas valdymo sritis atsako Seimui, Prezidentui ir yra tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui. Ministrą gali laikinai pavaduoti kitas ministro pirmininko paskirtas vyriausybės narys. Ministrą Pirmininką, kai jo nėra arba jis negali eiti pareigų, Prezidento pavedimu gali pakeisti vienas iš ministrų, bet ne ilgiau kaip 60 dienų.

                                     

1.1. Struktūra Ministerijos

Ministerijos yra institucijos, per kurias ministrai atlieka jiems pavestų sričių valstybinio valdymo funkcijas. Jos yra įsteigtos kaip viešieji juridiniai asmenys ir yra finansuojamos iš valstybės biudžeto.

Lietuvoje yra 14 ministerijų:

                                     

2. Dabartinė Vyriausybė 2020–2024 m.

2020 m. lapkričio 24 d. Ingrida Šimonytė Seime buvo patvirtinta 18-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministre Pirmininke ir su Prezidentu ėmė formuoti naująjį ministrų kabinetą.

Sudėtis patvirtinta 2020 m. gruodžio 7 d. prezidento Gitano Nausėdos dekretu Nr. 1K-459. Programos projektui pritarta ir Vyriausybė įgaliojimus gavo 2020 m. gruodžio 11 d.

Ministrų kabineto sudėtis:

                                     

3. Ankstesnės vyriausybės

Šiuo metu formuojama 18-oji vyriausybė po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d.

Kazimiera Prunskienė buvo pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė, paskirta Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 17 d., nors Vyriausybės įstatymas buvo priimtas tik kovo 22 d. Pagal Laikinąją Konstituciją vyriausybė vadinta Ministrų Taryba. K.Prunskienės vyriausybė atsistatydino po nepilnų metų, ją pakeitė Alberto Šimėno, Gedimino Vagnoriaus, Aleksandro Abišalos vyriausybės. Pirmosios vyriausybės rūpinosi Lietuvos diplomatiniu pripažinimu bei ekonominėmis problemomis, kurias sukėlė trintis su žlungančia Sovietų Sąjunga ir sovietinės ekonominės sistemos transformacija.

Po 1992 m. Seimo rinkimų Lietuvos demokratinė darbo partija suformavo vyriausybę, kuriai iki 1993 m. prezidento rinkimų vadovavo pramonininkas Bronislovas Lubys, po to jį pakeitė Adolfas Šleževičius. Jo vyriausybė daugiausia dėmesio skyrė monetariniam valstybės stabilumui, infliacijos suvaldymui. 1996 m. vasario mėn. A.Šleževičius buvo priverstas atsistatydinti po to, kai atsiėmė savo indėlį iš banko, kuris netrukus žlugo. Vietoje jo paskirtas Laurynas Stankevičius.

1996 m. Lietuvos Seimo rinkimus laimėjo Tėvynės Sąjunga. Ji kartu su Lietuvos krikščionių demokratų partija sudarė vyriausybę, kuriai vadovavo Gediminas Vagnorius. 1999 m. pavasarį G.Vagnoriaus vyriausybei pavyko išsilaikyti per balsavimą dėl nepasitikėjimo Seime, tačiau netrukus jo vyriausybė atsistatydino. Ministru pirmininku tapo tuo metu populiarus Vilniaus meras Rolandas Paksas. Jo vyriausybė išsilaikė tik penkis mėnesius ir atsistatydino po to, kai Rolandas Paksas viešai atsisakė pasirašyti Mažeikių naftos privatizavimo sutartį. Nuo 1999 m. lapkričio iki artimiausių Seimo rinkimų 2000 m. spalį ministru pirmininku buvo Andrius Kubilius.

Po Seimo rinkimų antrą kartą ministru pirmininku tapo Rolandas Paksas, kuris perėjo į Liberalų Sąjungą. Jo vyriausybė, sudaryta kartu su Naująja Sąjunga socialliberalais, išsilaikė septynis mėnesius ir žlugo dėl nesutarimų koalicijos viduje. Po to Naujoji sąjunga sudarė vyriausybę kartu su socialdemokratų partija, o buvęs prezidentas Algirdas Brazauskas tapo ministru pirmininku.

Algirdas Brazauskas tapo pirmuoju ministru pirmininku, kuris išliko valdžioje po Seimo rinkimų 2004 m. ir sudarė 13-ąją mažumos vyriausybę su Naująja Sąjunga ir Darbo partija.