ⓘ Ramojus Kraujelis. R. Kraujelis 1994 m. baigė Vilniaus 48-ąją dab. Šeškinės vidurinę mokyklą. 1994–2000 m. studijavo Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, ..

                                     

ⓘ Ramojus Kraujelis

R. Kraujelis 1994 m. baigė Vilniaus 48-ąją dab. Šeškinės vidurinę mokyklą. 1994–2000 m. studijavo Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, kuriame įgijo istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2000–2002 m. studijavo magistrantūros studijose Lietuvos teisės universitete dab. M. Romerio universitetas, kur įgijo teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. 2001–2005 m. R. Kraujelis grįžo studijuoti į VU Istorijos fakulteto doktorantūros studijas Naujosios istorijos katedroje. 2006 m. kovo 10 d. apginta humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties disertacija tema "Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940–1953 metais".

                                     

1. Darbo patirtis

1997–2001 m. Lietuvos valstybės naujojo archyvo vyresnysis archyvistas. 2001–2004 m. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas. 2004–2005 m. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyriausiasis specialistas. 2005–2011 m. Lietuvos archyvų departamento Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas.

2006-2009 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros lektorius. Nuo 2009 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros docentas. 2011-2018 m. Lietuvos vyriausiasis archyvaras. Nuo 2020 m. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktorius.

Kitos pareigos

Nuo 2006 m. Lietuvos atstovas Europos Tarybos informavimo darbo grupėje. 2012–2014 m. Pasaulio banko Apeliacinės tarybos narys, kitų konsultacinių tarybų archyvų, kino politikos ir darbo grupių narys.

                                     

2. Mokslinė, akademinė veikla

Pagrindinės mokslinio tyrimo kryptys – naujausia politinė, tarptautinių santykių istorija, archyvistika ir šaltinotyra. Skaityti pranešimai 10-yje tarptautinių mokslinių konferencijų.

 • 2008 m. apgintos disertacijos pagrindu išleista monografija "Lietuva Vakarų politikoje: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940–1953 metais" Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 312 ISBN 978-9955-33-371-5
 • KASELIS G., KRAUJELIS R., LUKŠYS S., STREIKUS A., TAMOŠAITIS M. Istorija. 12 klasės istorijos vadovėlis. II dalis Vilnius, Baltos lankos, 2008 VII skyriaus tekstų autorius ir IX skyriaus bendraautoris.
 • Miloiu, Silviu, Anghel, Florin, Bukelevičiūtė, Dalia, Ghişsa, Alexandru, Kraujelis, Ramojus, Schipor, Bogdan-Alexandru, The Romanian-Lithuanian relations: diplomatic documents 1919–1944. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2011. 224 p. ISBN 9786065370920.
 • "The status and the future of Baltic States and Romania in the strategy of Western Allies in the early years of the Second World War: a comparative view" // Revista Romana de Studii Baltice si Nordice, vol. 2, issue 1 2010 p. 93–109.
 • "Lietuvos ir Lenkijos vieta Vakarų pokarinėse vizijose 1941–1943 m." // Lietuvių–lenkų santykiai amžių tėkmėje. Istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wiekow. Pamięc historyczna. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 255–267.
 • "Access to Archives. Recent legislative trends in Lituania" // Journal "Latvijas arhīvi" 2009 1/2 p. 31–37.
 • "Archival legislation in Lithuania: recent tendencies". Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian: materiały z międzynarodowej konferencji, Toruń, 20-21 kwietnia, 2007. ISBN 9788374418577 p. 132–141.
 • "Baltijos valstybių klausimas Vakarų valstybių politikoje 1943 metais". Lietuvos istorijos studijos, 2003, t. 12, p. 66–75.
 • "Šaltinotyros ir archyvistikos, etninių mažumų istorijos ir antropologijos, kultūrinio turizmo, pedagogikos istorikams bakalaurų studijų moduliai ir temos". Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 274 p.
 • "Special part of the National Documentary Fond: the case of Lithuania on transfer and access to the documents of former soviet security forces" // The documentation of communist security authorities: Materials of the International Conference, Warsaw, 4-5 X 2012, ed. by W. Stępniak, Warszawa. 2014 p.30-48 ISBN 9788362421596
 • "Baltijos valstybių klausimas Vakarų valstybių politikoje 1944–1945 metais". Lietuvos istorijos studijos, 2004, t. 13, p. 58–69.
 • "Administracinė atsakomybė už pažeidimus dokumentų ir archyvų valdymo srityje". Biuro administravimas, 2008, nr. 10, p. 25– 32.
 • "1972-ųjų metų įvykių Kaune atspindžiai ir vertinimai Vakaruose". Kauno istorijos metraštis, 2003, t. 4, p. 65–78.
 • "Dokumentų ir archyvų valstybinis administravimas ir valstybinės archyvų sistemos veikla". Biuro administravimas, 2006, nr. 1, p. 30–34.