ⓘ Norvegijos rigsdaleris – Norvegijos piniginis vienetas, buvęs Norvegijoje apyvartoje iki 1816 m. Danijoje rigsdaleriai buvo naudojami iki 1873 m. Panašiai vadin ..

                                     

ⓘ Norvegijos rigsdaleris

Norvegijos rigsdaleris – Norvegijos piniginis vienetas, buvęs Norvegijoje apyvartoje iki 1816 m.

Danijoje rigsdaleriai buvo naudojami iki 1873 m. Panašiai vadinti piniginiai vienetai reichstaleris, riksdaleris ir rijksdalderis buvo naudojami Vokietijoje, Austrijoje-Vengrijoje, Švedijoje ir Nyderlanduose.

                                     

1. Istorija

Kol buvo Danijos-Norvegijos valstybė unija, Norvegijoje apyvartoje buvo Danijos rigsdaleris. Norvegija pati leido dvejus skirtingus rigsdalerius:

  • rigsdaler courant, lygus 96 skilingams,
  • rigsdaler specie, lygus 120 skilingų.

1816 m. sudarius Švedijos–Norvegijos uniją rigsdaler specie buvo pervadintas į speciedalerį ir tapo standartiniu Norvegijos piniginiu vienetu.

                                     

2. Banknotai

1695 m. vyriausybė leido 10, 20, 25, 50 ir 100 rigsdalerių spelt rixdaler banknotus. 1807 m. vyriausybė vėl išleido banknotus, kurių nominalai buvo 1, 5, 10 ir 100 rigsdaler courant, o 1810 m. buvo išleisti dar ir 12 skilingų banknotai. 1813 m. Norges Rigsbanken ėmė leisti banknotus, kurių nominalai buvo 3, 6, 8 ir 16 skilingų, ½, 1, 5, 15, 25, 50 ir 100 rigsdalerių.