ⓘ Maltos ginkluotosios pajėgos – Maltos sausumos, jūros ir oro pajėgų visuma. Tai brigados dydžio kariuomenė, sudaryta iš štabo, sausumos pajėgų, minimalių oro ir ..

                                     

ⓘ Maltos ginkluotosios pajėgos

Maltos ginkluotosios pajėgos – Maltos sausumos, jūros ir oro pajėgų visuma. Tai brigados dydžio kariuomenė, sudaryta iš štabo, sausumos pajėgų, minimalių oro ir jūrų pajėgų. Maltos ginkluotosios pajėgos taip pat atsakingos už valstybės sienų apsaugą.

                                     

1.1. Organizacija Štabas

Tai pagrindinis ginkluotųjų pajėgų vadovavimo centras. Jį sudaro šie padaliniai:

 • Administravimo ir personalo skyrius
 • Viešosios informacijos poskyris
 • Logistikos skyrius
 • Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politikos skyrius
 • Teisės biuras
 • Audito ir inspektorato skyrius
 • Apmokymo skyrius
 • Žvalgybos poskyris
 • Operatyvinis skyrius
                                     

1.2. Organizacija 1-asis pulkas

1-asis pulkas yra pėstininkų pulkas, kurio pagrindinė užduotis yra šalies teritorijos gynyba. Jį sudaro:

 • Pionierių skyrius,
 • Ginklininkų skyrius,
 • Štabo kuopa
 • Ryšių skyrius,
 • Kuopos štabas,
 • Transporto skyrius,
 • Kvartirmeisterių skyrius.
 • Policijos skyrius,
 • B kuopa – atsakinga už saugumą įvairiose vietose. Patruliuoja sausumoje, prireikus įrengia automobilių tikrinimo postus. užsiima nelegalių imigrantų identifikacija ir sulaikymu, narkotikų paieška. Glaudžiai bendradarbiauja su policija. Užsiima vidiniu saugumu, saugo svarbias vyriausybines institucijas. Įsikūrusi Ħal Far.
 • C kuopa – Maltos ginkluotųjų pajėgų greitojo reagavimo pajėgos. Specializuojasi didelės rizikos operacijose tiek šalies viduje, tiek kaip ES pajėgų dalis. Veikia kaip pėstininkų mokomasis dalinys. Įsikūrusi Ħal Far.
 • Oro gynybos ir paramos kuopa – pagrindinės Maltos oro gynybos pajėgos. Ginkluota patrankomis Bofors 40 mm L70 dabar išimama iš ginkluotės ir 14.5 mm zenitiniais įrenginiais ZPU-4. Paramai sausumos veiksmuose ginkluota 81 mm minosvaidžiais, Type 69 granatsvaidžiais ir Browning.50 kulkosvaidžiais, Pagrindinė funkcija yra lengvoji oro gynyba Lukos oro uoste ir kitose jautriose vietose. Šaudymo pratybos vyksta Pembroko poligone. Padalinyje yra mokykla, rengianti jaunesniųjų puskarininkių vadovavimo ugdymo, ceremoninio saliutavimo ir oro gynybos kulkosvaidžių kursus. Padalinys administruoja savanorių rezervo pajėgas ir jų apmokymą.
 • A kuopa – atsakinga už oro uostų saugumą. Jos kariai dirba kaip apsauginiai oro uostų terminaluose, aerodromų perimetro vartuose, patruliuoja saugomose teritorijose. Tikrina leidimus, prižiūri nuotolinio stebėjimo įrangą. Įsikūrusi Maltos tarptautiniame oro uoste.
                                     

1.3. Organizacija 3-asis pulkas

3-asis pulkas yra pagrindinis Maltos ginkluotųjų pajėgos paramos dalinys. Jį sudaro:

 • Sprogmenų naikinimo skyrius. Atsakingas už nesprogusių šaudmenų pvz., bombų paiešką ir naikinimą. Taip pat tikrina siuntinius pašto įstaigose, bagažą ir lėktuvus oro uostuose, tikrina parlamento pastatą.
 • Inžinerijos eskadronas.
 • Šaudmenų ir sprogmenų kuopa – Atsakinga už visų tipų šaudmenų, kuriuos naudoja ginkluotosios pajėgos, taip pat sprogmenų, kuriuos naudoja civilinės kompanijos ir organizacijos pvz., karjeruose, saugojimą ir priežiūrą.
 • Elektrinės ir mechaninės inžinerijos eskadronas – Atsakingas už visų ginkluotųjų pajėgų automobilių, generatorių ir kitos įrangos remontą ir priežiūros darbus.
                                     

1.4. Organizacija 4-asis pulkas

Įkurtas 2006 m. spalio 30 d. Jį sudaro:

 • Ginkluotųjų pajėgų orkestras – dalyvauja oficialiuose renginiuose, pasirodo paraduose. Koncertuoja Maltoje ir Goce. Orkestro nariai yra ne tik muzikantai, jie palaiko savo kaip karių formą.
 • C3I kontrolės, komunikacijų ir žvalgybos kuopa.
 • Štabo kuopa
 • Pajamų saugumo korpusas – dalyvauja kovoje su kontrabanda, užsiima įplaukų apsauga, prireikus dalyvauja fiskalinių ir panašių pažeidimų tyrimuose, Atsakingas už komercinių bankų saugumą ir grynų pinigų pervežimų apsaugą.
                                     

1.5. Organizacija Oro pajėgos

Maltos oro pajėgos vadinamos Maltos ginkluotųjų pajėgų Oro sparnas. Jos atsakingos už saugumą Maltos oro erdvėje, patruliavimą jūroje, paiešką ir gelbėjimą, taip pat teikia karinę paramą kitiems ginkluotųjų pajėgų daliniams.

                                     

1.6. Organizacija Jūrų pajėgos

Maltos oro pajėgos vadinamos Maltos ginkluotųjų pajėgų Jūrų eskadra Maritime Squadron of the Armed Forces of Malta. Eskadra atsakinga už saugumą Maltos teritoriniuose vandenyse, jūros stebėjimą, tvarkos priežiūrą jūroje, gelbėjimo ir paieškos darbus. Bazė yra Xatt it-Tiben Floriana. Šiuo metu turi 9 patrulinius ir 6 kitokius katerius.                                     

1.7. Organizacija Ypatingų situacijų savanorių rezervo pajėgos

Maltos ginkluotosiose pajėgose be reguliariųjų pajėgų yra ir Ypatingų situacijų savanorių rezervo pajėgos angl. Emergency Volunteer Reserve Force, kurias sudaro ne pilnos darbo dienos savanoriai. Jie pavaldūs 1-ojo pulko Oro gynybos ir paramos kuopai.