ⓘ Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas – Kaune esanti viešojo a ..

                                     

ⓘ Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas – Kaune esanti viešojo administravimo įstaiga, vykdomosios valdžios institucija, įsteigta siekiant Kauno regione užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę.

                                     

1. Veikla

Departamentas siekia užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse.

Departamentas pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką šiose srityse:

 • klimato kaitos,
 • vandens ir nuotekų,
 • cheminių medžiagų ir preparatų valdymo,
 • genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų valdymo.
 • teritorijų planavimo,
 • poveikio aplinkai vertinimo,
 • kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos,
 • atliekų išskyrus radioaktyviąsias tvarkymo,
 • racionalaus gamtos išteklių naudojimo,
 • žemės gelmių,
 • aplinkos monitoringo,
 • aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos,
 • statybos,
                                     

2. Struktūriniai padaliniai

 • Kaišiadorių rajono agentūra
 • Valstybinės analitinės kontrolės skyrius
 • Taršos prevencijos skyrius
 • Kauno miesto agentūra
 • Kauno rajono agentūra
 • Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
 • Kėdainių rajono agentūra
 • Raseinių rajono agentūra
 • Jurbarko rajono agentūra
 • Atliekų tvarkymo ir taršos apskaitos skyrius
 • Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija
 • Poveikio aplinkai vertinimo skyrius
 • Finansų skyrius
 • Jonavos rajono agentūra