ⓘ Grupė Diane, SIE ar EIS – buvęs Belgijos žandarmerijos specialiųjų pajėgų dalinys. Vėliau vadintas Specialiosios intervencijos eskadronu.Pakeitus pavadinimą Dia ..

                                     

ⓘ Grupė Diane

Grupė "Diane", SIE ar EIS – buvęs Belgijos žandarmerijos specialiųjų pajėgų dalinys. Vėliau vadintas Specialiosios intervencijos eskadronu.Pakeitus pavadinimą Dianos atvaizdas liko eskadrono emblemoje. Dar vėliau SIE/ESI buvo pervadintas į DSU. Dabar vadinamas CGSU

Maždaug 200 narių turinti SIE sudaryta iš trijų padalinių: ginkluotos paramos padalinys, stebėjimo ir suėmimų padalinys POSA ir logistinis padalinys. Stebėjimo padalinys kartais užsiima ir infiltracija į teroristų organizacijas. POSA komandos būriai stebi ir suiminėja labai pavojingus asmenis). SIE veikia iš Briuselio, o POSA komandos veikia atskirose Belgijos dalyse ir paremia SIE veiklą.

SIE yra pagrindinės priešteroristinės Belgijos vyriausybės pajėgos. SIE buvo sukurta po 1972 m. Olimpinių žaidynių. Tada ji dar vadinosi Grupė "Diane", o 1974 m. jau buvo oficialiai pervadinta į SIE arba ESI. Belgijos spaudoje retkarčiais dar minimas ir pavadinimas "Diane". Užsienyje šis dalinys paprastai žinomas kaip SIE.

SIE yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, o iki 1994 m. SIE buvo pavadi Gynybos ministerijai. Tam tikromis aplinkybėmis dalinys galėjo būti operatyviai valdomas teisingumo ministerijos. Tuomet SIE turi galią suimti nusikaltėlius. Ją gali paremti teisminės policijos grupė Grupe de Repression du Terrorisme GRT. SIE lyginamas su JAV FTB, nes tai yra neuniformuotas policinis dalinys turintis vidaus žvalgybos galias.

SIE gali dirbti poroje su Securite de Letat Valstybės saugumas, kuri daugiausia renka informaciją, pvz., apie teroristų organizacijas, kam naudoja infiltraciją ir kitus būdus. SIE šiame bendradarbiavime veikia kaip smogiamoji jėga. Tik susidūrus su sprogstamaisiais įtasais SIE kreipiasi į Service dEnlevement et de Destruction des Engins Explosifs SEDEE. Priešteroristinėse operacijose už Belgijos ribų SIE paprastai pakeičia Equippe Specialise de Reconnaisance ESR - ParaCommando brigados padalinys.