ⓘ Seniūnas, Lenkija. Sąvoka Seniūnas ir jo veiklos per daug šimtmečių dažnai keisdavosi. Pirmaisiais viduramžių šimtmečiais tai buvo slavų tautų teritorinės ir ge ..

                                     

ⓘ Seniūnas (Lenkija)

Sąvoka Seniūnas ir jo veiklos per daug šimtmečių dažnai keisdavosi.

 • Pirmaisiais viduramžių šimtmečiais tai buvo slavų tautų teritorinės ir gentinės bendruomenės vadas.
 • Nuo XIV a. iki ATR padalijimų tai buvo valdytojo statusas Lenkijos karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Kuris turėjo keletą reikšmių
 • miesto seniūnas prižiūrėjo valdomų žemių iždą, mokesčių tvarką, žemių apsaugą, teismus, jis vadovaudavo miesto teismui ir paskirdavo mirties bausmes.
 • generalinis seniūnas buvo karaliaus vietininkas tokiose teritorijose kaip: Rusia, Podolė, Didžiojoje Lenkijoje, Žemaitija (Žemaičių seniūnas buvo vienintelis ATR Senato pareigūnas kuris turėjo lygias teises kaip ir žemių vaivados, o senato suvažiavimuose sėdėdavo tarp Lenčicos vaivados ir Bžeskokujavscio vaivados.
 • činšo žemių seniūnas buvo karališkųjų žemių nuomininkas.
 • apskrities iždininko, kuris yra paskirtas apskrities tarybos, kad prižiūrėtų apskrities iždą
 • apskrities institucijų
 • apskrities administarcijos darbuotojų
 • apskrities vadovybės
 • pavieto sekretoriaus, kuris yra paskirtas apskričių tarybos, kad vykdytų visas savo pareigas apskrities seniūnijoje
 • Šiais laikais seniūnas yra renkamas apskričių tarybose, vadovauja apskričiai ir yra apskrities valdybos pirmininkas. Seniūnas yra taip pat šių pareigūnų ar institucijų vadovas
 • Tarp 1918-1939 m. ir 1944-1950 m. seniūnas buvo vadinamas apskričių vaivada.
                                     

1. Apskrities administarcijos ir seniūno pareigos po apskričių reformos 1999 m.

 • apskrities gynyba
 • Apskrities administracija rūpinasi
 • apskrities švietimo institucijomis
 • apskrities vieškeliais
 • nedarbu
 • aplinkos apsauga
 • leidimais dirbti užsienio piliečiams
 • Sveikatos priežiūros institucijomis
 • agrarine teise
 • viešaja tvarka ir visuomenės apsauga
 • stichinių nelaimių padarinių tvarkymu
 • geodezija
 • apskrities transportu
 • transporto priemonių registracija ir vairuotojų pažymėjimų išdavimu
                                     

2. Miestas nepriklausantis apskričiai

Yra tokių apskričių, kuriose centriniai miestai nepriklauso apskričiai, tokiu atveju apskrities administracija neturi jokių teisių veikti šiuose miestuose. Apskrities priimtus įstatymus susijusius su miestu svarsto miesto administracija. Miesto administracijai atstovauja miesto prezidentas.