ⓘ Įvykiai Lietuvoje ..

Procesas

Procesu gali būti vadinama: degimo procesas – egzoterminė reakcija kurios metu vyksta degiosios medžiagos oksidacija. Procesas informatika – iš anksto apibrėžta konkrečios programos arba kokios nors jos dalies vykdymo metu įvykstančių įvykių seka. Įvykio ar reiškinio eiga, vyksmas. Egzoterminis procesas – procesas arba reakcija, kuri išskiria energiją šilumos pavidalu. Baudžiamasis procesas – nusikalstamų veikų tyrimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme. Endoterminis procesas – procesas arba reakcija, kuri sunaudoja energiją šilumos pavidalu. Termodinaminis procesas – procesas, kurio ...

                                     

ⓘ Įvykiai Lietuvoje

  • Sausio įvykiai 1991 m. sausio mėnesio įvykiai kurių metu Lietuvoje buvo mėginta įvykdyti valstybės perversmą panaudojant Sovietų Sąjungos SSRS ginkluotąsias
  • Vėlinių įvykiai 1956 m. lapkričio 2 d. Kaune ir Vilniuje įvykusios spontaniškos antitarybinės demonstracijos. Įvykius abiejuose miestuose paskatino
  • jo statiniai, ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas. 2006 m. Lietuvoje iš viso užregistruoti 6 773 eismo įvykiai Juose 759 žmonės žuvo, 8 495 buvo
  • žurnalas, ėjęs 1970 1992 m. Vilniuje. Iki 1990 m. Nr. 19 vadinosi Laikas ir įvykiai 1970 1974 m. buvo LKP CK Propagandos ir agitacijos skyriaus leidinys
  • gamyboje. Pagrindinis straipsnis Lietuvos gyventojai. 2020 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2, 79 mln. gyventojų. 1992 m. Lietuvoje pasiektas maksimalus 3, 7 mln
  • metu Lietuvoje Lietuvių aktyvistų fronto ir kitų patriotinių organizacijų narių pastangomis suorganizuotas Birželio sukilimas, suformuota Lietuvos vyriausybė
  • stimuliavo staigus lietuviškos periodikos išaugimas po lietuviškos spaudos atgavimo 1904 m. ir ypač 1905 1906 m. įvykiai Lietuvoje Didžiojo Vilniaus
  • išvaikytos, buvo suimtų ir nuteistų kalėti, bet šie įvykiai parodė, kad sovietų valdžios pamatai Lietuvoje silpni, kad ji laikosi tik SSRS galybės dėka. Valdžios
  • demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi Lietuvoje Palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų JAV lietuvių bendruomenę sudaro: Valdyba  vyriausiasis
  • ženklų. Lietuvoje juodąja dėme vadinamas 500 metrų kelio ruožas, kuriame per ketverius metus įvyko ne mažiau kaip 4 įskaitiniai eismo įvykiai Įskaitiniu