ⓘ Lietuvos civilinės teisės istorija. 1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatym ..

                                     

ⓘ Lietuvos civilinės teisės istorija

1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatymai kai Pvz., Prancūzijos civilinis kodeksas Užnemunės krašte, Prūsų žemės teisynas, Rusijos imperijos civiliniai įstatymai sudarę civilinį kodeksą, vad. X tomas. Palangos apylinkėse, Lietuvai priskirtose iš buvusios Kuršo gubernijos, buvo taikomi carinės Rusijos laikų civiliniai įstatymai Pabaltijo kraštams.

                                     

1. Lietuvos TSR

TSRS okupavus Lietuvą, laikinai buvo įvesti okupaciniai įstatymai.

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 1964 m. liepos 7 d. patvirtino sovietinį Civilinį kodeksą.

1965 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas. Jį sudarė ideologizuota, komunistinius lozungus skelbianti Preambulė ir 610 straipsnių 8 skyriai, 50 skirsnių. Kodeksas galiojo ir po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

                                     

2. Šiuolaikinė Lietuvos civilinės teisės istorija

2000 m. liepos 18 d. LR Seimas priėmė naująjį Civilinį kodeksą. Kodekso priėmimas buvo antras pagal svarbą teisėkūros įvykis po LR Konstitucijos priėmimo.

2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įsigaliojo išskyrus kai kurias išimtis.