ⓘ Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. Geologijos ir geografijos institutas – Lietuvos valstybinis mokslo institutas, veikiantis Vilniuje, A ..

                                     

ⓘ Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

Geologijos ir geografijos institutas – Lietuvos valstybinis mokslo institutas, veikiantis Vilniuje, Akademijos g. 2. Instituto steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

                                     

1. Istorija

1941 m. sausio 16 d. įsteigtas Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institutas, kurio veikla buvo nutraukta baigiantis Antrajam pasauliniam karui. 1945 m. institutas atkurtas. Tyrė daugiausia gamtos išteklius, geografinės ir geologinės aplinkos savybes, leido "Mokslinius pranešimus", nuo 1958 m. "Geografinį metraštį", parengė Lietuvos fizinės ir ekonominės geografijos veikalų; rengė mokslininkus.

1963 m. Geologijos ir geografijos institutas perorganizuotas į Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyrių ir Geologijos institutą prie TSRS valstybinio geologijos komiteto; kai kurie padaliniai radiologijos, atmosferos fizikos perduoti kitiems institutams. 1990 m. Geografijos skyrius perorganizuotas į Geografijos institutą. 2002 m. Geologijos ir geografijos institutas vėl atkurtas, sujungus valstybinius Geologijos ir Geografijos institutus.

Geologijos instituto, veikusio 1963–2002 m., svarbiausios mokslinės veiklos kryptys buvo stratigrafija, paleontologija, tektonika, paleogeografija, naudingųjų iškasenų telkinių prognozė, ekologinis geologinis ir geocheminis kartografavimas. Tyrė Baltijos šalių geologijos sandarą, naudingųjų iškasenų telkinių susidarymo dėsningumus, rengė mokslinius geologijos kartografavimo ir naudingųjų iškasenų telkinių paieškų pagrindus. 1970–1988 m. koordinavo Baltijos šalyse atliekamus geologijos tyrimus. Nuo 1989 m. atliko gamtinės aplinkos racionalaus naudojimo ir apsaugos tyrimus. Leido mokslinius veikalus 1965–1979 m. išėjo 33 t., monografijas, rengė tarptautines konferencijas, dalyvavo Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos programose, bendradarbiavo su kitų užsienio valstybių mokslininkais. Prie Geologijos instituto veikė mineralų ir uolienų muziejus, kerno saugykla Vievyje.

Geografijos instituto, veikusio 1990–2002 m., svarbiausios mokslinės veiklos kryptys buvo Lietuvos teritorijos gamtinių geografijos procesų ir kraštovaizdžio funkcionavimo tyrimas, Baltijos jūros bei kranto zonos raidos ir būklės geografijos tyrimas ir prognozavimas, Lietuvos visuomenės teritorinės sandaros analizė. Buvo Geomorfologijos, Hidrologijos, Kartografijos, Klimatologijos, Krantotyros ir krantotvarkos, Kraštovaizdžio geografijos, Regioninės geografijos, Sedimentologijos, Taikomosios geochemijos sektoriai, Informacijos ir leidybos grupė. Institutas atliko fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, kartu su Vilniaus universitetu rengė geografijos specialistus ir mokslininkus, leido geografijos leidinius, žemėlapius, organizavo mokslo renginius, atliko geografines ekspertizes, teikė bendrąją ir specialiąją geografinę informaciją institucijoms ir visuomenei.

2016 m. institutas perkeltas iš patalpų Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13 į Akademijos g. 2.

                                     

2. Struktūra

 • Geochemijos sektorius
 • Geoaplinkos tyrimų skyrius
 • Krantotyros ir krantotvarkos sektorius
 • Jūros geologijos ir geodinamikos sektorius
 • Geoekologijos sektorius
 • Klimato ir vandens tyrimų skyrius
 • Klimato ir vandens sistemų sektorius
 • Hidrogeologijos sektorius
 • Giluminės geologijos skyrius
 • Geomorfologijos sektorius
 • Paleoekologijos sektorius
 • Kvartero tyrimų skyrius
 • Kraštovaizdžio geografijos skyrius
 • Sedimentologijos sektorius
 • Radioizotopinių tyrimų laboratorija
 • Visuomenės geografijos skyrius
 • Mineralų muziejus
                                     

3. Veikla

Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: Žemės gelmių sandaros, savybių, jų raidos ir išteklių susidarymo tyrimai; klimato, hidrosferos ir geologinės aplinkos struktūros, būklės ir kaitos tyrimai, procesų analizė ir prognozė, apsaugos bei taupaus naudojimo pagrindimas ir geotechnologijos, Baltijos jūros ir kranto zonos geosistemų tyrimai, kaitos prognozavimas; Lietuvos kraštovaizdžio ir visuomeninės geografijos procesų analizė bei prognozė, kartografinis modeliavimas ir teritorijų planavimo pagrindimas.

Institutas atlieka mokslines ekspertizes, poveikio aplinkai vertinimo darbus, rengia mokslininkus, leidžia mokslo leidinius, organizuoja mokslo renginius, teikia mokslines konsultacijas.

Institute 2004 m. dirbo 54 mokslininkai, iš jų 5 habilituoti daktarai ir 49 daktarai.

                                     

4. Direktoriai

 • Kazimieras Bieliukas – 1945–1963 m.
 • Juozas Dalinkevičius – 1941–1944 m.
Geologijos instituto
 • Algimantas Grigelis – 1964–1977 m.
 • Valentinas Baltrūnas – 1991–2001 m.
 • Valentinas Kadūnas – 1977–1991 m.
Geografijos instituto
 • Vytautas Gudelis – 1990 m.
 • Ričardas Baubinas – 2000–2002 m.
 • Gediminas Jonas Pauliukevičius – 1991–1999 m.
Geologijos ir geografijos instituto
 • Petras Šinkūnas – 2008–2010 m.
 • Algirdas Zuzevičius – 2002–2008 m.