ⓘ Romualdas Firkovičius. 1958 m. baigė Vilniaus universitetą. 1958–1972 m. dirbo LTSR centriniame valstybiniame istorijos archyve, 1962–1963 m. surado M. K. Čiurl ..

                                     

ⓘ Romualdas Firkovičius

1958 m. baigė Vilniaus universitetą. 1958–1972 m. dirbo LTSR centriniame valstybiniame istorijos archyve, 1962–1963 m. surado M. K. Čiurlionio 3 laiškus M. K. Oginskiui. 1972–1992 m. dirbo Paminklų konservavimo institute. Nuo 1992 m. Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriaus specialistas archeografas.

Rašė karaimistikos ir archyvistikos klausimais. Spaudai parengė istorinių šaltinių rinkinių. Suredagavo tekstus lenkų kalba leidiniams "Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai" t. 1-7 1991–2010 m. ir "Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m." su V. Jogėla, 2001 m. Spaudai parengė, su A. Baliuliu, Lietuvos Metrikos 1 1998 m., 8 1995 m. ir 52 2004 m. knygas, Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m. 2008 m.

                                     

1. Bibliografija

  • Žagarės dvaro teismo knygos 1670–1751, su A. Baliuliu ir V. Raudeliūnu, 2003 m.
  • Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu. Parengė R. Firkovičius. Vilnius, Katalikų akademija, 2008
  • Biržų dvaro teismo knygos 1620–1745, su V. Raudeliūnu, 1982 m.