ⓘ Mūsų gamta – Lietuvos mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos ir krašto pažinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, žūklės ir krašto pažinimo žurna ..

Tyrimas

Tyrimas įvairiose mokslo, visuomenės gyvenimo srityse gali reikšti: Klinikinis tyrimas; Funkcijos tyrimas, matematika; Ekologinis tyrimas; Stebėjimo tyrimai; Atvejo ir kontrolės tyrimas, epidemiologija; Eksperimentiniai tyrimai; Analitinis tyrimas, gamtos mokslai; Ikiteisminis tyrimas, teisė baudžiamojo proceso dalis; Mokslinis tyrimas, mokslinė taikomoji veikla; Žurnalistinis tyrimas, žurnalistinės veiklos forma. Kohortinis tyrimas, epidemiologija;

Dysnos hidrografinis draustinis

Dysnos hidrografinis draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Ignalinos rajone, 3 km į vakarus nuo Tverečiaus. Apima Dysnos slėnio atkarpą tarp Triburčių ir Būkliškės. Šiaurinė riba eina siena su Baltarusija, pietinė siekia kelią 112 Ignalina–Didžiasalis. Įsteigtas 1988 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti nepakeistą Dysnos upės slėnio atkarpą limnoglacialinėje lygumoje. Dalyje draustinio teritorijos yra Natura 2000 objektai – Dietkaučiznos pievos ir Šakeliškės pievos. Ten saugomos šios gamtos buveinės: melvenynai, aukštieji eutrofiniai žolynai, aliuvinės pievos, šiena ...

Ąžuolijos botaninis-zoologinis draustinis

Ąžuolijos botaninis-zoologinis draustinis – savivaldybės gamtinis draustinis Lietuvoje, Utenos rajone, 2 km į pietus nuo Utenos, apima Ąžuolijos mišką tarp Ąžuolijos, Liaumuškų ir Joneliškių kaimų. Įsteigtas 2001 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti unikalų brandžių medynų ąžuolyną, lapuočių miško augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų bei saugomų ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių buveines bei vaizdingą Viešos upelio kraštovaizdį. Natura 2000 objektas. Ąžuolijos miške vyrauja šios medžių rūšys: ąžuolas, drebulė, eglė. Mažiau paplitę – liepa, uosis, beržas, ...

                                     

ⓘ Mūsų gamta

"Mūsų gamta" – Lietuvos mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos ir krašto pažinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, žūklės ir krašto pažinimo žurnalas, ėjęs 1964–1998 m. Vilniuje.

                                     

1. Žurnalas

Leistas nuo 1964 m. birželio mėn. vietoje žurnalo "Mūsų girios". Leido Lietuvos gamtos apsaugos draugija, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, Respublikinė ekskursijų ir turizmo taryba, nuo 1990 m. – bendrovė "Mūsų gamta". Turėjo priedus "Hobby" 1990–1992 m., "Medžiotojas ir meškeriotojas" nuo 1990 m. Tiražas 1964 m. – 20 000 egz., 1976 m. – 60 000 egz., 1997 m. – 3000 egz. Nuo 1990 m. leisti atskiri priedai – žurnalai "Hobby" ir "Medžiotojas ir meškeriotojas".

                                     

Malūnkalnis

Malūnkalnis – senvaginė upė Lietuvoje, Pagėgių savivaldybėje; 1 km į pietus nuo Bardinų atsišakoja nuo Nemuno ir teka į šiaurės vakarus. Įteka į Seno Nemuno ežerą ties Šakininkais. Upės pavadinimas reiškia malūno kalnas.