ⓘ Visuotinė lietuvių enciklopedija – Mokslo ir enciklopedijų leidyklos nuo 2001 m. iki 2015 m. leista universali enciklopedija. 2017 m. birželį dauguma VLE spausd ..

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Gimė 1940 m. Vaikystė prabėgo Kauno apylinkėse – Veršvuose. Keturias klases baigė Veršvų pradžios mokykloje, paskui mokėsi Kauno vidurinė dailės mokykloje. 1958 m. įstojo į LTSR valstybinį dailės institutą. 1964 m. baigė tapybos studijas 1967–1976 m. gyveno ir dirbo šalia Kauno Pažaislyje. Nuo 1970 m. dalyvauja parodose. 1974 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą 1994 m. išstojo iš sąjungos, 2001 m. narystė atstatyta. Nuo 1977 m. gyvena Vilniuje, ilgą laiką dėstė Vilniaus dailės mokykloje dab. Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla ir Vilniaus dailės akademijoje Tapybos katedroje. ...

Plantacija

Plantacija – didelis žemdirbystės ūkis, kuriame auginama viena ar kelios kultūros. Daugiausiai plantacijų yra tropinio klimato šalyse. Seniausia plantacinio ūkio forma galima laikyti senovės romėnų latifundiją, kurioje dideliais kiekiais eksportui gamintas vynas arba aliejus. VII a. daug plantacinių ūkių atsirado Mesopotamijoje, kur, pasitelkus Afrikos vergų darbą, išvežimui į kitas Azijos šalis ir Egiptą auginti vilnamedžiai, datuliniai finikai, gvazdikmedžiai. Nuo XVI a. šiltųjų kraštų vaisiai ir daržovės jūrų keliais buvo gabenamos į Europą. Vėliau išaugus jų paklausai, Lotynų Amerikoje ...

Damba

Damba – hidrotechninis statinys, kuriuo, nepertvėrus vandens tėkmės, sudaroma patvanka. Senovės Egipte palei kairįjį Nilo krantą buvo įrengta dambų virtinė; ji tęsėsi daugiau nei 966 km nuo Asvano iki Viduržemio jūros. Panašių hidraulinės inžinerijos projektų būta ir Mesopotamijoje bei Senovės Kinijoje. Dambos paskirtis – saugoti gyvenvietes, pramonės įmones ir žemės ūkio naudmenas nuo potvynių. Ji pakelia vandens telkinių ar upių krantus, kad neužsemtų svarbių teritorijų, taip pat sulaikomi pratekančio vandens nešmenys ir nuosėdos. Dambos skirstomos pagal vietą, kurioje įrengiamos žuvų tv ...

                                     

ⓘ Visuotinė lietuvių enciklopedija

Visuotinė lietuvių enciklopedija – Mokslo ir enciklopedijų leidyklos nuo 2001 m. iki 2015 m. leista universali enciklopedija. 2017 m. birželį dauguma VLE spausdintų tekstų ir iliustracijų patalpinta internete, enciklopedija papildyta naujais straipsniais, tebepildoma.

VLE – pirmoji spausdintinė universalioji enciklopedija lietuvių kalba, išleista po Lietuvos valstybingumo atkūrimo, papildanti 1976–1985 m. leistą Lietuviškąją tarybinę enciklopediją 13 tomų. Sukurta pagal vokiškos "Brockhaus" enciklopedijos formatą. Išleisti 25 tomai bei vienas papildymų tomas po 800 puslapių bendra apimtis – apie 20 000 psl. Iki 2015 m. kovo mėnesio išleisti visi 25 enciklopedijos tomai ir vienas Papildymų tomas. Dvidešimt penkiuose enciklopedijos tomuose yra beveik 122 000 straipsnių, apie 25 000 iliustracijų.

                                     

1. Akcentai

VLE – lietuvių kalba išleista enciklopedija, todėl joje daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvai, lietuviams ir lituanistinėms temoms. Šie straipsniai sudaro apie 20–25 % visų straipsnių ir iliustracijų vien asmenybėms aprašyti numatyta apie 6000 straipsnių.

Atskiruose teminiuose straipsniuose yra lituanistikai skirti straipsniai – apie Lietuvą ir lietuvius. Daug vietos VLE skiriama SSRS okupacijos metais draustoms ar ignoruotoms temoms: Lietuvos valstybingumui, katalikų bažnyčios, kariuomenės istorijai, Lietuvos pasipriešinimui nacių Vokietijos ir SSRS okupacijai, Lietuvos valstybės istorijai, Mažajai Lietuvai, užsienio lietuvių gyvenimui, Lietuvos išlaisvinimui skirtai patriotinei veiklai. Juozapas Girdzijauskas teigė, jog VLE objektyviai supažindins… visuomenę su pasaulio kultūra, užfiksuos šiuolaikinį mokslo lygį, propaguos žmonijos humanistines vertybes, padės Lietuvos žmonėms įveikti sovietų ideologiją.

                                     

2. Išleisti tomai

 • 2014, T. XXIV. Tolj–Veni, 848 p.
 • 2013, T. XXIII. Šalc–Toli, 848 p.
 • 2008, T. XIV: Magdalena–México, 800 p.
 • 2009, T. XVI: Naha–Omuta, 800 p.
 • 2012, T. XXII. Sko–Šala, 848 p.
 • 2011, T. XIX: Pre–Reu, 816 p.
 • 2012, T. XXI: Sam–Skl, 848 p.
 • 2014, T. XXV. Venk–Žvo, 848 p.
 • 2010, T. XVIII: Perk–Pra, 816 p.
 • 2011, T. XX: Rėv–Sal, 816 p.
 • 2007, T. XI: Kremacija–Lenzo taisyklė, 816 p.
 • 2008, T. XII: Lietuva, 848 p.
 • 2009, T. XV: Mezas–Nagurskiai, 800 p.
 • 2010, T. XVII: On–Peri, 800 p.
 • 2008, T. XIII: Leo–Magazyn, 800 p.
 • 2001, T. I: A–Arktinis oras, 799, p. + 1 priedas 55 p.
 • 2015, Papildymų tomas. Abaluja–Źwikiele, 624 p.
                                     

3. Mokslinė taryba bei redakcijos

Straipsnius VLE rašė beveik 3000 autorių ir apie 1200 recenzentų. Suburta 23–25 asmenų mokslinė redakcinė VLE taryba, kuriai vadovavo Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Valdemaras Razumas, tarybos pirmininkas – Stasys Vaitekūnas, pirmininko pavaduotojas – Antanas Buračas, sekretorius – Antanas Račis. Vyriausieji moksliniai redaktoriai – Ona Pečiulienė, Romualdas Simonaitis, vyriausiasis dailininkas – Albertas Broga.

Kūrybinis darbas vyko pasiskirsčius į atskirų sričių redakcijas:

 • Tiksliųjų ir technologijos mokslų redakcija 18 %
 • Visuotinės istorijos redakcija 13 %
 • Socialinių mokslų redakcija 9 %
 • Geografijos ir geologijos mokslų redakcija 13 %
 • Filosofijos, teologijos ir filologijos redakcija tvarkė apie 12 % visos VLE apimties
 • Menotyros redakcija 13 %
 • Lietuvos istorijos redakcija 9 %
 • Biologijos ir medicinos mokslų redakcija 13 %
                                     

Stabulankių geologinis draustinis

Stabulankių geologinis draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Utenos rajone, 9 km į vakarus nuo Utenos, šalia Stabulankio kaimo. Įsteigtas 1988 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti ledyno paliktą riedulyną, smulkiai kalvoto ir dauboto šoninių morenų ruožo keletas akmeningų pakilumų ir slėnumų. Yra Stabulankių akmuo "Girnapusė".

                                     

Gykių botaninis draustinis

Gykių botaninis draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Anykščių rajone, 3 km į šiaurę nuo Svėdasų, tarp Gykių ir Vaitkūnų. Įsteigtas 1974 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti būdingą tarpinio tipo vakarų Aukštaitijos plynaukštės Gykių-Vaitkūnų pelkę su retų rūšių augalų augavietėmis. Draustinis yra Natura 2000 objektas. Ten saugomos šios gamtos buveinės: pelkiniai miškai, vakarų taiga.

                                     

Žiezdrių kraštovaizdžio draustinis

Žiezdrių kraštovaizdžio draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Utenos rajone, 3 km į pietus nuo Tauragnų, vakariau Žiezdrių, aplink Grašių kaimą. Įsteigtas 1988 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti raiškų keiminių didžkalvių kraštovaizdį su aukščiausiu Aukštaičių aukštumoje Piliakalnio kalnu. Natura 2000 objektas Gegužiakalnio miškas, kur saugomos žolių turtingų eglynų, šienaujamų mezofitų pievų, pelkinių miškų, pelkėtų lapuočių miškų, vakarų taigos buveinės.

                                     

Druskininkų botaninis draustinis

Druskininkų botaninis draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Druskininkų savivaldybėje, apima tarp Druskininkų ir Mizarų Nemune esančią Meilės salą. Įsteigtas 1960 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti retų rūšių augalų vėjalandės šilagėlės, smiltyniniai laibeniai augimvietes.