ⓘ Lietuvos TSR archeologijos atlasas – susistemintų archeologinių paminklų grupių ir radinių sąvadas, kurį 1974–1978 m. leido Istorijos institutas Vilniuje kaip l ..

                                     

ⓘ Lietuvos TSR archeologijos atlasas

Lietuvos TSR archeologijos atlasas – susistemintų archeologinių paminklų grupių ir radinių sąvadas, kurį 1974–1978 m. leido Istorijos institutas Vilniuje kaip leidinių seriją.

Atlase pateikiami apžvalginiai straipsniai ir paminklų sąrašai su išsamiais aprašymais, santraukos rusų ir vokiečių kalbomis, literatūros sąrašas. Spausdino leidykla "Mintis". Išėjo 4 knygos 1 ir 2 iliustruotos:

  • III t. – I a. – XIII a. pilkapynai ir senkapiai, atsakingoji redaktorė Ramutė Rimantienė, 1977 m.
  • I t. – Akmens ir žalvario amžiaus paminklai, su žemėlapių priedu, atsakingoji redaktorė Ramutė Rimantienė, 1974 m.
  • II t. – Piliakalniai, atsakingasis redaktorius Adolfas Tautavičius, 1975 m.
  • IV t. – I a. – XI a. radiniai, atsakingasis redaktorius Adolfas Tautavičius, 1978 m.