ⓘ Aplinkos politika yra neatsiejama ES politikos dalis. Jau 1-ojoje Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programoje 1972 m. buvo suformuluotos aplinkos sektoriaus ..

                                     

ⓘ Aplinkos politika

Aplinkos politika yra neatsiejama ES politikos dalis. Jau 1-ojoje Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programoje 1972 m. buvo suformuluotos aplinkos sektoriaus nuostatos. EB aplinkos apsaugos politikos tikslus įtvirtino 1986 m. Suvestinis Europos aktas.

                                     

1. Lietuvoje

Aplinkos politikos, jos teisinio įtvirtinimo įstatymuose, kituose teisės aktuose svarbą Lietuvoje lėmė ypač būsima LR narystė ES. Pažymėtina, kad dar 1995 m. birželio 12 d. ES ir LR asociacijos sutartyje "aplinka" minima tarp 5 svarbiausių ir daugiausia dėmesio reikalaujančių sričių. Lietuvoje aplinkos politiką įgyvendina LR aplinkos ministerija.