ⓘ Lietuvos gamtos fondas – visuomeninė gamtos apsaugos organizacija, skatinanti ir remianti įvairią su gamtos apsauga susijusią veiklą, įkurta 1991 m. ir veikiant ..

                                     

ⓘ Lietuvos gamtos fondas

Lietuvos gamtos fondas – visuomeninė gamtos apsaugos organizacija, skatinanti ir remianti įvairią su gamtos apsauga susijusią veiklą, įkurta 1991 m. ir veikianti Vilniuje, Algirdo g. 22–3.

                                     

1. Veikla

Lietuvos gamtos fondas veikia kaip paramos ir labdaros organizacija. Jo steigėjus sudaro apie 30 įvairių gamtosaugos sričių specialistų, visuomeninių organizacijų bei verslo atstovų. Aukščiausias Fondo valdymo organas yra Steigėjų susirinkimas, kuris kviečiamas ne rečiau kaip sykį per metus. Jis renka Fondo valdybą iš 11 asmenų. Tarp Steigėjų susirinkimų Fondo Veiklai vadovauja valdyba. Ji tvirtina paramos programas, projektus, renka administracijos vadovą vykdomąjį direktorių ir finansininką. Direktorius vadovauja Fondo administracijai, įgyvendina veiklos politiką, atstovauja Fondui kitose organizacijose ir koordinuoja įvairias programas ir projektus.

Fondo tikslas – retų ir nykstančių gyvūnų rūšių bei jų buveinių išsaugojimas, ekosistemų ir gamtinių buveinių tvarkymas ir atkūrimas, racionalus gamtos išteklių naudojimas. Fondas kartu su Lietuvos ir užsienio organizacijomis vykdo gamtos apsaugos ir tyrimo programas bei tarptautinius projektus: Baltijos jūros regioninis projektas, Lietuvos pelkių apsauga ir restauravimas, Lietuvos ekologinio tinklo sukūrimas.

Fondas išleido gamtos apsaugos ir ekologinio švietimo leidinių "Gamtos apsaugos vaidmuo saugant biologinę įvairovę", 2001 m. Nuo 2004 m. leidžia informacinį leidinį "Gamtos apsaugos aktualijos".

Fondo prezidentas Valdas Adamkus.