ⓘ Čekija. Čekijos Respublika – valstybė Vidurio Europoje. Respublika šiaurėje ribojasi su Lenkija, šiaurės vakaruose ir vakaruose su Vokietija, pietuose su Austri ..

                                     

ⓘ Čekija

Čekijos Respublika – valstybė Vidurio Europoje. Respublika šiaurėje ribojasi su Lenkija, šiaurės vakaruose ir vakaruose su Vokietija, pietuose su Austrija ir Slovakija.

Čekija susideda iš trijų istorinių žemių – Bohemijos, Moravijos ir Čekų Silezijos anksčiau taip pat vadintos Austrijos Silezija.

Čekija yra ES, NATO, JTO, OECD narė.

                                     

1. Istorija

Čekijos teritorija apgyvendinta prieš 2 600 metų, nuo 2 tūkstantmečio pr. m. e. čia atsikėlė lužitėnų kultūros gentys, IV a. pr. m. e. atsikėlė keltų gentys, vėliau germanai markomanai. V–VI a. Moravijoje apsigyveno avarai, o Bohemijoje slaviškos čekų gentys. 623–659 m. teritorija priklausė Samo slaviškai valstybei.

Čekų žemės apjungtos IX a. gale. Vėliau gyvavo Bohemijos karalystė, bet palaipsniui prarado savo galią ir pateko į Austrijos-Vengrijos imperijos sudėtį. Neilgą laiką formaliai Čekijos karaliumi buvo Vytautas Didysis.

Po Pirmojo pasaulinio karo čekai kartu su slovakais susijungė ir sukūrė bendrą nepriklausomą Čekoslovakijos valstybę 1918 m., kuri buvo suskaldyta po Miuncheno susitarimų. Po Antrojo pasaulinio karo Čekoslovakija buvo atkurta ir pateko į Tarybų Sąjungos ir jos įkurtos Varšuvos sutarties organizacijos įtaką. Po komunistų valdymo Čekoslovakijoje žlugimo 1989 m. ir po taikios Aksominės revoliucijos Čekoslovakija 1993 metų sausio 1 dieną valstybės draugiškai padalintos į Čekijos ir Slovakijos respublikas.

Čekija įstojo į NATO 1999 metais, į Europos Sąjungą – 2004 m.

                                     

2. Politinė sistema

Valstybė pagal 1992 m. konstituciją – respublika, valstybės vadovas – prezidentas, jis taip pat ir ginkluotųjų pajėgų vadas. Prezidentą renka parlamentas penkerių metų kadencijai. Įstatymų leidžiamoji valdžia – Parlamentas, sudarytas iš aukštųjų rūmų – Senato ir žemųjų – Deputatų rūmų ček. Poslanecka Snemovna. Į abejus rūmus nariai renkami tiesioginiuose rinkimuose – 81 senatorius 6 metų kadencijai trečdalis sudėties atnaujinama kas dvejus metus, 200 žemesniųjų rūmų narių – 4 metų kadencijai. Vykdomoji valdžia – Ministrų Taryba, atskaitinga Deputatų Rūmams.

Savivalda – municipalinės tarybos, renkamos ketveriems metams tiesioginiuose rinkimuose proporcinio atstovavimo sistema.

Svarbiausios politinės partijos:

 • Čekijos ir Moravijos komunistų partija
 • Čekijos socialdemokratų partija
 • Laisvės sąjunga-Demokratinė sąjunga
 • Krikščionių demokratų sąjunga-Čekoslovakijos liaudies partija
 • Demokratinė piliečių partija
                                     

3. Čekija ir Lietuva

Čekai nuo XIII a. pradžios dalyvavo kryžiaus žygiuose į Prūsijos ir Lietuvos žemes. 1329 m. kryžiaus žygio į Žemaitiją metu pagrindinė kariuomenė, vadovauta Jono Liuksemburgo, sudaryta iš čekų.

Apie 1380 m. Čekijoje Prahos universitete studijavo pirmieji lietuviai. 1397 m. karalienė Jadvyga Prahos universitete įkūrė Lietuvių kolegiją. Žalgirio mūšyje lietuviams padėjo čekų algininkų daliniai. 1471–1526 m. Čekiją valdė Jogailaičiai.

XIX a. čekų tautinis judėjimas darė įtaką lietuvių tautiniam judėjimui, o čekų abėcėlės raidės ž, č, š įsitvirtino lietuviškoje abėcėlėje. 1883 m. J. Basanavičius, besitobulindamas Prahoje, parengė pirmąjį Aušros numerį.

Po Čekoslovakijos padalijimo 1993 m. sausio 1 d., Lietuva pripažino Čekiją 1993 m. sausio 5 d., kitą dieną užmegzti diplomatiniai santykiai.

                                     

4. Administracinis suskirstymas

Čekija suskirstyta į 13 kraštų kraj ; skliausteliuose nurodyti centrai ir vieną sostinės teritoriją* hlavní město:

 • Hradec Kralovės kraštas Královéhradecký kraj ; Hradec Kralovė
 • Karlovi Varų kraštas Karlovarský kraj ; Karlovi Varai
 • Prahos miestas* Hlavní město Praha ; Praha
 • Vidurio Čekija Středočeský kraj ; Praha
 • Ūsčio kraštas Ústecký kraj ; Ūstis prie Labės
 • Vysočina Kraj Vysočina ; Jihlava
 • Pietų Moravija Jihomoravský kraj ; Brno
 • Zlyno kraštas Zlínský kraj ; Zlynas
 • Pilzeno kraštas Plzeňský kraj ; Pilzenas
 • Pardubicių kraštas Pardubický kraj ; Pardubicės
 • Pietų Čekija Jihočeský kraj ; Česke Budejovicai
 • Libereco kraštas Liberecký kraj ; Liberecas
 • Olomouco kraštas Olomoucký kraj ; Olomoucas
 • Moravija-Silezija Moravskoslezský kraj ; Ostrava
                                     

5. Geografija

Klimatas vidutinis su šiltomis vasaromis ir šaltomis žiemomis, susiformavęs žemyninio ir Atlanto jūrinio klimato sąveikoje.

Ežerų mažai. Upės iš Čekijos teka į tris skirtingas jūras: Šiaurės jūrą, Baltijos jūrą ir Juodąją jūrą. Pagrindinės upės skliaustuose – ilgis Čekijoje:

 • Vltava 433 km,
 • Elbė 370 km,
 • Oderis 136 km.
 • Morava 246 km,

Aukščiausias taškas – Snežka 1602 m.

                                     

6. Ekonomika

Čekija – pramoninė agrarinė valstybė. Svarbiausi naudingi ištekliai – bitumingos ir rusvosios anglys, lignitas. Vienos-Moravijos rajone išgaunama nafta. Taip pat kasamas kaolinas, urano rūda, grafitas, kvarcinis smėlis. 54 % teritorijos užima žemės ūkio naudmenos. Mašinų gamyba ir metalurgija – gaminama 70 % visų žinomų mašinų ir metalo gaminių.

Čekija yra garsi pasaulyje Bohemijos krištolu, porcelianu ir stiklu, pastarasis gaminamas Vakarų Čekijoje iš smulkučio smėlio. Viduramžių amatininkai garsėjo įstabiais vitražais. Šiandien Bohemijos stiklo dirbiniai vertinami dėl kokybės ir dailumo.                                     

7. Demografija

Čekijos gyventojų skaičius po truputį mažėja -0.08 %. 2003 m. apskaičiavimais. Čekijoje turi vieną iš mažiausių pasaulyje gimstamumo rodiklių.

Po 1946 m., kai iš Čekijos buvo išvaryta gausi vokiečių mažuma pagal gyventojų tautybę Čekija yra gana homogeniška. 2001 metų duomenimis, 90.1 proc. gyventojų – čekai, 1.8 proc. slovakai, yra vokiečių 0.4 %, romų 0.1 %, vengrų, ukrainiečių ir lenkų 0.5 % mažumos. 3.6 % gyventojų laiko save moravais, 0.1 % – sileziečiais.

Tankiausiai gyvenama šiaurės rytinėje ir vakarinėje dalyse daugiau 800 žm/km², rečiausiai – pietinėje dalyje mažiau 40 žm/km².

Miestuose gyvena apie 74 % visų gyventojų. Didžiausi miestai:

                                     

7.1. Demografija Kalbos

Anot 2001 m. surašymo, 94.9 % gyventojų kalba čekiškai, 2 % – slovakiškai, 2.3 % – kitomis kalbomis, 0.8 % – nėra duomenų. Pasak 2005 m. apklausos, 28 % Čekijos gyventojų gali susikalbėti vokiškai, 24 % – angliškai ir 20 % – rusiškai.

                                     

7.2. Demografija Religija

Čekija yra viena iš mažiausiai religingų šalių Europoje. Pasak 2001 m. gyventojų surašymo, 59 % gyventojų yra agnostikai, ateistai, netikintys arba neorganizuoti tikintys, 26.8 % – Romos katalikai, 2.5 % – protestantai. Pasak 2005 m. Eurobarometer apklausos, 19 % Čekijos gyventojų "tiki, kad egzistuoja Dievas" antras žemiausias procentas tarp ES šalių po Estijos, 50 % "tiki, jog yra kokia nors dvasia arba dvasinė energija" ir 30 % "netiki jokiais dievais, dvasiomis ar dvasinėmis energijomis".

                                     

8. Nuorodos

Vikiteka

Žemėlapiai:

 • Čekijos administracinis žemėlapis
 • Čekijos fizinis žemėlapis
 • Čekijos svarbesnių kelių žemėlapis
 • Čekija googlemaps žemėlapyje

Laikas ir oras:

 • Čekijos oras Archyvuota kopija 2015-10-29 iš Wayback Machine projekto.
 • Prahos laikas