ⓘ Lietuvos teisė. Lietuvos Respublikos teisė – Lietuvos teisinės sistemos dalis, norminė LR teisinės sistemos posistemė. Lietuvos teisė yra priskiriama romėnų-ger ..

Gytis Vilius

Gytis Vilius – Lietuvos krepšinio teisėjas. Teisėjauja LKL, "Eurolygos" varžybose. Parinktas teisėjauti 2021 m. "Euroloygos" pusfinalio ir finalo varžyboms pirmasis lietuvis po Romualdo Brazausko 2010 m., kuriam suteikta teisė teisėjauti svarbiausio klubinio Europos krepšinio turnyro finalinėse kovose). 2019, 2020, 2021 m. išrinktas geriausiu LKL teisėju. Nuo septynerių metų treniravosi Kauno krepšinio mokykloje. Būdamas šešiolikos pradėjo teisėjauti krepšinio varžyboms. Vienerius metus teisėjavo RKL, dvejus – NKL, o būdamas 22-ejų debiutavo Lietuvos krepšinio lygoje. Tarptautinės kategori ...

Šiaulių KA Saulė

Šiaulių KA "Saulė-SG" – tai Regionų krepšinio lygos komanda suburta iš talentingiausių Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" ir Šiaulių sporto gimnazijos auklėtinių. Didžiausias klubo pasiekimas yra 2007-2008 m. sezone iškovoti RKL aukso medaliai. Čempione tapusi Šiaulių "ABRO-Saulės" ekipa serijoje iki trijų pergalių rezultatu 3-2 įveikė Kauno "KKM-Aisčių" komandą ir iškovojo teisę dalyvauti NKL pirmenybėse. Čia jų licenciją perėmė "Saulės" auklėtinių ir auksinės RKL ekipos pagrindu sudaryta Šiaulių "ABRO-Universiteto" komanda, tuo tarpu RKL pirmenybėse kovas tęsė jaunesni krepšinio akadem ...

                                     

ⓘ Lietuvos teisė

Lietuvos Respublikos teisė – Lietuvos teisinės sistemos dalis, norminė LR teisinės sistemos posistemė. Lietuvos teisė yra priskiriama romėnų-germanų teisės šeimai.

                                     

1. Istorija

Lietuvos teisės ištakos – paprotinė rytų baltų genčių teisė. Apie rašytinius šaltinius nėra žinoma, jų nėra išlikę. Rašytiniai Viduramžių Lietuvos teisės šaltiniai – Kazimiero teisynas, Lietuvos statutai ir kt.

LDK teisė rėmėsi Lietuvos didžiojo kunigaikščio teise. Miestuose galiojo Magdeburgo teisė, Kulmo teisė. Didelę įtaką turėjo ir bažnytinė kanonų teisė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisė privatinėje srityje galiojo lietuviškoje, baltarusių gubernijose iki 1842 m.

                                     

2. Teisės šaltiniai

Žymiausi istoriniai Lietuvos teisės šaltiniai – Kazimiero teisynas 1468 m., Lietuvos Statutai 1529, 1566 ir 1588 m., Gegužės trečiosios Konstitucija 1791 m. – seniausia rašytinė Konstitucija Europoje.

Pagrindinis Lietuvos teisės šaltinis yra įstatymas. Pagrindinis Lietuvos įstatymas yra Lietuvos Konstitucija. Po jos seka konstituciniai įstatymai, įstatymai, poįstatyminiai aktai ir kt. Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ratifikuoja Seimas įstatymu. LR tarptautines sutartis ratifikuoti Seimui teikia Prezidentas savo iniciatyva ar pasiūlius Vyriausybei.

Tarptautines sutartis, kurioms Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis įstatymas arba pati sutartis nenumato ratifikavimo procedūros, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu. Tarptautines sutartis Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti teikia ministerija, kurios kompetencijai priklauso sutartį vykdyti, suderinusi su Užsienio reikalų ministerija.

Pagrindinių teisės šakų – tiek materialinės baudžiamosios, civilinės teisės, tiek ir proceso teisės baudžiamojo, civilinio proceso šaltiniai yra kodifikuoti teisės aktai įstatymai – kodeksai: Lietuvos civilinis kodeksas, Lietuvos baudžiamasis kodeksas ir kt.

                                     

3. Teisėkūros subjektai

Teisės normas priima įvairios institucijos. Lietuvos Respublikos Seimas yra vienintelė institucija, turinti teisę priimti įstatymus. Lietuvoje nėra deleguotosios įstatymų leidybos. Visi kiti valstybės institucijų priimami teisės aktai turi atitikti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir neprieštarauti kitiems įstatymams. Kitus teisės norminius aktus gali priimti: Seimas nutarimai, Prezidentas dekretai, Vyriausybė nutarimai, ministerijos ir kitos Vyriausybės įstaigos įsakymai, spskričių viršininkai įsakymai, vietos savivaldos institucijos sprendimai, įsakymai.

                                     

4. Teisės šakos

Lietuvos civilinė teisė

Pagrindinis teisės šaltinis – LR civilinis kodeksas.

Lietuvos baudžiamoji teisė

Pagrindinis teisės šaltinis – LR baudžiamasis kodeksas.

                                     

5. Literatūra

  • Lietuvos teisės pagrindai. Genovaitė Dambrauskienė, Antanas Marcijonas, Eduardas Monkevičius, Pranas Petkevičius, Vytautas Piesliakas, Juozas Šatas, Egidijus Šileikis, Virgilijus Valančius, Alfonsas Vileita, Dainius Žalimas, Skirgailė Žalimienė. Vilnius: Justitia, 2004, 576 psl.
                                     

Kunigiškės kraštovaizdžio draustinis

Kunigiškės kraštovaizdžio draustinis arba Cirkliškio kraštovaizdžio draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Švenčionių rajone, 2.5 km į pietvakarius nuo Švenčionių, tarp Kunigiškės, Modžiūnų, Šilinėnų ir kelio 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai. Įsteigtas 1988 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti Švenčionių aukštumos vakarinės dalies moreninio kalvyno kraštovaizdį.

                                     

Tilžės geomorfologinis draustinis

Tilžės geomorfologinis draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Zarasų rajone, 7 km į pietryčius nuo Turmanto, tarp Tilžės ir Skiduliškės kaimų. Įsteigtas 1992 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti unikalų limnoglacialinį priekrantinių volų kompleksą.

                                     

Gelednės botaninis draustinis

Gelednės botaninis draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Švenčionių rajone, 14 km į rytus nuo Pabradės, 2 km į pietvakarius nuo Gelednės, Gelednės miške. Įsteigtas 1988 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti Žeimenos lygumos miško ir pelkių augalijos kompleksą su retų rūšių augalų buveinėmis. Draustinis yra Natura 2000 objektas: saugomos buveinės – aktyvios aukštapelkės, vakarų taiga, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai, Manerheimo grybinuko buveinės.

                                     

Samanių telmologinis draustinis

Samanių telmologinis draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Zarasų rajone, 15 km į rytus nuo Obelių, Latvijos pasienyje, šalia Baraukos ir Lipnikų. Apima Samanių pelkę. Įsteigtas 2010 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti vertingą aukštapelkės raistą. Teritorija paskelbta Natura 2000 objektu: saugomos buveinės – pelkiniai miškai, aktyvios aukštapelkės, tarpinės pelkės ir liūnai.

                                     

Vytėnų telmologinis draustinis

Vytėnų telmologinis draustinis – valstybinis gamtinis draustinis Lietuvoje, Ignalinos rajone, 2 km į pietvakarius nuo Tverčiaus. Apima Vytėnų pelkę ir aplinkinius miškus. Įsteigtas 1974 m. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti Dysnos limnoglacialinės lygumos įlomių aukštapelkinį kompleksą. Teritorija paskelbta Natura 2000 objektu – saugomi žolių turtingi eglynai, vakarų taiga, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai, degradavusios aukštapelkės.