ⓘ Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas. Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: ekonomikos teorija ir matematinis modeliavimas makroekonomikos, pusiausvy ..

                                     

ⓘ Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas

Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: ekonomikos teorija ir matematinis modeliavimas makroekonomikos, pusiausvyros ir kt. modeliai, Lietuvos ūkio plėtojimo ekonominės socialinės problemos. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą problemos, ekonominės minties Lietuvoje istorija nuo XVI a.

                                     

1. Istorija

Institutas įsteigtas 1941 m. gegužės mėn., 1944 m. liepos mėn. veiklą nutraukė, 1945 m. atkurtas. Veikė 11 mokslinių padalinių – 9 skyriai, 2 laboratorijos. Institutas sprendė teorines politinės ekonomijos, ekonominės minties, ūkio istorijos ir kt. bei praktines gamybinių jėgų plėtojimo ir išdėstymo, materialinių ir darbo balansų sudarymo, gamtinių išteklių ekonominio įvertinimo, darbo našumo didinimo ir kt. problemas. Institutas atliko ir koordinavo įvairius ekonominius tyrimus. Ypač reikšmingi darbai, kuriuose buvo pasiūlytos ir pagrįstos pramonės, statybos, žemės ūkio ir transporto plėtotės pagrindinės kryptys.

Sovietinės okupacijos metais daugėjo instituto darbuotojų. 1990 m. pr. institute dirbo daugiau, kaip 180 darbuotojų, iš jų 126 mokslo darbuotojai. Išleista daugiau, kaip 50 monografijų. Atkūrus nepriklausomybę institutas reorganizuotas: 1991–1992 m. panaikinta buvusi struktūra, apie 10 kartų sumažintas darbuotojų skaičius, pakeistos mokslinės veiklos kryptys, 1992–1995 m. institutas nepriklausė Lietuvos mokslų akademijai.

                                     

2. Direktoriai

  • Juozas Bulavas – 1953–1956 m.
  • Juozas Maniušis – 1981–1985 m.
  • Aleksandras Vasiliauskas – 2006–2008 m.
  • Albinas Rimka – 1941 m. gruodžio mėn. – 1942 m. gruodžio mėn.
  • Petras Šalčius – 1942 m. gruodžio mėn. – 1944 m. liepos mėn.
  • Dzidas Budrys – 1946–1953 m.
  • Kazimieras Meškauskas – 1956–1981 m.
  • Eduardas Vilkas – 1985–2006 m.
  • Augustinas Janulaitis – 1941 m. gegužės – lapkričio mėn.