ⓘ Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Terminas kilęs iš l ..

Lietuvos Respublikos Konstitucija (reikšmės)

Lietuvos Respublikos Konstitucija gali reikšti: Lietuvos Respublikos Konstitucija 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija 1918 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija 1938 m. Lietuvos Konstitucija 1920 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija 1919 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

GG

GG gali reikšti: Vokietijos Konstitucija – vok. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG. Gernsio – ISO 3166-1 standartu apibrėžtas šalies dviejų raidžių kodas; ISO 3166-2:GG – ISO 3166-2 standarto sudėtinė dalis apibrėžianti Gernsio padalijimą į regionus; "Good game" liet. geras žaidimas – internetinis slengas. Naudojamas kompiuterinių žaidimų žaidėjų.

Įstatymų leidžiamasis susirinkimas (reikšmės)

Įstatymų leidžiamasis susirinkimas gali reikšti: Įstatymų leidžiamasis susirinkimas Didžioji Prancūzijos revoliucija – per Didžiąją Prancūzijos revoliuciją pagal 1791 m. Konstituciją veikęs valdymo organas. Įstatymų leidžiamasis susirinkimas Antroji Prancūzijos Respublika – Antrosios Prancūzijos Respublikos valdymo organas.

Vengrijos Konstitucinis Teismas

Vengrijos Konstitucinis Teismas – teisminė Vengrijos valdžios institucija, kontroliuojanti Vengrijos parlamento aktus. Konstitucinio Teismo rūmai yra įsikūrę Budapešte. Iki 2012 m. Konstitucinio Teismo rūmai buvo įsikūrę Estergome. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Konstitucinį Teismą sudaro 15 teisėjų anksčiau Teismą sudarė 11 teisėjų. Visus penkiolika teisėjų balsų dauguma renka šalies parlamentas dvylikos metų kadencijai. Parlamentas taip pat išrenka Teismo pirmininką. Teisėjai tarpusavy renka pirmininko pavaduotoją, kuris pavaduoja Teismo pirmininką, jei šis dėl kokių nors priežasčių negali atl ...

                                     

ⓘ Konstitucija

Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio constitutio, reiškiančio bet kokį ypač svarbų įstatymą.

Konstituciją gali turėti regionas, valstybė ar valstybių sąjunga, taip pat prekybos organizacijos, politinės partijos, įmonės.

                                     

1. Formos

Konstitucija gali būti:

  • Nerašytinė – susideda iš daugelio įstatymų, konstitucinių papročių ir ar precedentų.
  • Rašytinė – vienas aktas, arba kelių konstitucinių įstatymų visuma.
                                     

2. Istorija

1787 m. buvo priimta pirmoji rašytinė konstitucija pasaulyje. Tai buvo JAV Konstitucija JAV.

1791 m. gegužės 3 d. buvo priimta pirmoji rašytinė Konstitucija Europoje. Tai vad. Gegužės 3 Konstitucija priimta Abiejų Tautų Respublikoje.

1791 m. rugsėjo 3 d. buvo priimta trečioji Konstitucija pasaulyje Prancūzijoje, Prancūzijos Konstitucija.

                                     

3. Lietuvos Konstitucijos

Lietuvoje galiojo šios laikinosios Konstitucijos:

  • 1918 – įstatymų leidžiamoji valdžia priklausė valstybės tarybai, įstatymų vykdomoji valdžia – prezidiumui;
  • 1919 – laikinoji 1919 metų Konstitucija;
  • 1920 – įstatymų leidžiamoji valdžia priklausė Steigiamajam Seimui, įstatymų vykdomoji valdžia – Prezidentui ir ministrams. Steigiamajam Seimui taip buvo leista rinkti Prezidentą.

Lietuvoje galiojo šios nuolatinės Konstitucijos:

  • 1928 m. – Prezidentą rinko patikimi asmenys 7 metams;
  • 1938 m. – buvo įtvirtinta prezidento institucija. Prezidentas renkamas 7 metams. Prezidentas niekam neprivalo atsiskaityti už savo galios veiksmus.
  • 1922 m. – įstatymų leidžiamoji valdžia priklausė Seimui, įstatymų vykdomoji valdžia – Prezidentui ir ministrams. Steigiamajam Seimui buvo leista rinkti Prezidentą. Seimas ir Prezidentas buvo renkami 3 metams. Lietuva – demokratinė respublika, minima valstybinė atributika, valstybinė kalba – lietuvių;

Šiuo metu galiojanti LR Konstitucija priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.                                     

4. Konstituciniai teismai

Paprastai valstybėse Konstituciją aiškina, taiko ir gina specialus teismas – vad. Konstitucinis teismas pvz., Prancūzijoje Administracinė Taryba. Dažniausiai konstitucinis teismas yra aukščiausias teisingumo organas, jo sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami. Jis užtikrina konstitucionalizmo kontrolę – t. y., kad visi kiti teisės aktai atitiktų Konstitucijoje esantiems principams ir normoms.

                                     

5. Literatūra

  • Užsienio šalių konstitucijos sud. Egidijus Jarašiūnas, Gediminas Mesonis. – Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004. – 328 p. – ISBN 9955-563-70-2