ⓘ Lietuvos Respublikos Prezidentas. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Vėliau ši institucija pasivadino Valstybės T ..

Calgaric

Britų laivininkystės bendrovės Pacific Steam Navigation Company užsakymu Orca vardu nuo stapelio nuleistas 1918 m. sausio 15 d. Belfasto laivų statykloje Harland and Wolff. Buvo manoma jį kaip keleivinį laivą eksploatuoti Pietų Amerikos vandenyse, bet Pirmasis pasaulinis karas sujaukė planus ir vietoj to Orca minėtose platumose turėdavo gabenti civilių ir kariškių krovinius. Vienu metu šiuo garlaiviu perplukdžius 15 753 t sveriantį krovinį buvo pasiektas Panamos kanalo rekordas. 1921 m. vėl atsidūrė laivų statykloje ir iki 1922 m. gruodžio mėn. buvo pertvarkomas į keleivinį lainerį. Rekons ...

                                     

ⓘ Lietuvos Respublikos Prezidentas

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Vėliau ši institucija pasivadino Valstybės Taryba ir nuo 1918 m. pabaigos pradėjo valdyti nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą. Tuo metu jauna valstybė patyrė nemenką sukrėtimą.

Bolševikams okupavus Vilnių, 1919 m. sausio mėnesį į Kauną buvo priversta persikelti Vyriausybė ir ministerijos. Jau laikinojoje sostinėje 1919 m. balandžio 4 d. Valstybės Taryba įsteigė Prezidento instituciją ir išrinko Antaną Smetoną pirmuoju Lietuvos Prezidentu. Prezidentas ir jo kanceliarija į dabartinį Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune pastatą buvusius gubernatoriaus rūmus įsikėlė 1919 m. rugsėjo 1 d.

1920 m. gegužės 15 d. Steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvą demokratine Respublika. 1920 m. birželio 10 d. paskelbta Laikinoji Konstitucija, kurioje įtvirtinta nuostata, jog Respublikos Prezidentą renka Seimas. Kol buvo išrinktas Prezidentas, jo pareigas ėjo Seimo Pirmininkas Aleksandras Stulginskis.

1922 m. rugpjūčio 1 d. priimta Konstitucija ir paskelbti rinkimai į Pirmąjį Seimą. Tais pačiais metais lapkričio 13 d. Pirmasis Seimas išrinko Aleksandrą Stulginskį Lietuvos Respublikos Prezidentu.

1923 m. vyko rinkimai į Antrąjį Seimą, kuris A. Stulginskį vėl išrinko valstybės vadovu.

1926 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Trečiasis Seimas Prezidentu išrinko Kazį Grinių. Trečiojo Seimo dauguma – kairiosios partijos – valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai bei jų suformuota Vyriausybė vykdė liberalias reformas. Buvo panaikinta cenzūra, siūloma sumažinti algas kunigams, priimtas Amnestijos įstatymas, o numatomas kariuomenės mažinimas būtų palietęs daugelio karininkų interesus. Pastarųjų nepasitenkinimu ir pasinaudojo tautininkai ir krikščioniškosios partijos, kurios, remiamos karininkijos, 1926 m. gruodžio 17 d. K. Grinių privertė atsistatydinti. Netrukus, gruodžio 19 d. Antanas Smetona antrą kartą išrenkamas Respublikos Prezidentu.

Lietuvoje įsivyravo autoritarinis valdymas. A. Smetona, remdamasis Tautininkų sąjunga ir iš jos gavęs Tautos vado titulą, išlaikė valdžią 14 metų.

1940 m., Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Prezidento institucija buvo panaikinta.

Po nepriklausomybės atkūrimo, 1992 m. spalio 25 d., kartu su Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmuoju turu, įvyko ir konstitucinis referendumas. Buvo priimta Konstitucija, kuri atkūrė ir įteisino valstybės vadovo – Prezidento instituciją.

Šiuose rinkimuose laimėjus Demokratinei darbo partijai, jos lyderis Algirdas Mykolas Brazauskas buvo išrinktas Seimo pirmininku ir tą pačią dieną, vadovaujantis Respublikos Konstitucijos 89 straipsniu, pradėjo laikinai – iki Prezidento rinkimų, eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.

1993 m. sausio 25 d. Lietuvoje prasidėjo pirmoji šalies istorijoje Prezidento rinkimų kampanija, kuri tęsėsi iki vasario 14 dienos. Tą dieną į rinkimų apylinkes balsuoti atėjo 2 019 015 piliečių, iš kurių 1 212 075, arba 60.03 % savo balsus atidavė už A. Brazauską.

Baigiantis penkerių metų kadencijai, A. Brazauskas pareiškė nesieksiantis antros Prezidento kadencijos. Visuotiniuose rinkimuose 1998 m. sausio 5 d. penktuoju Respublikos Prezidentu išrinktas Valdas Adamkus. Šias pareigas jis pradėjo eiti 1998 m. vasario 26 d. Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą.

2002 m. Valdas Adamkus iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, tačiau antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui, kuris buvo inauguruotas Respublikos Prezidentu 2003 m. vasario 26 dieną.

2004 m. Lietuvos Respublikos Seimas pašalino Rolandą Paksą iš Prezidento pareigų už priesaikos sulaužymą. Iki bus išrinktas naujas Prezidentas laikinai Prezidento pareigas ėjo Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.

2004 m. birželio 27 d. Lietuvos piliečiai Valdą Adamkų antrą kartą išrinko Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai 2004–2009.

2009 m. gegužės 17 d. per pirmąjį rinkimų turą, Dalia Grybauskaitė buvo išrinkta Lietuvos Respublikos Prezidente.

2014 m. gegužės 11 d. Lietuvos piliečiai Dalią Grybauskaitę antrą kartą išrinko Respublikos Prezidente penkerių metų kadencijai 2014–2019.

2019 m. gegužės 26 d. Lietuvos piliečiai Gitaną Nausėdą išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu.

                                     

1. Funkcijos

Lietuvos prezidentas kaip valstybės vadovas:

 • Didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje
 • Pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui.
 • Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojimus ir atšaukiamuosius raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus.
 • Vyriausybės teikimu, skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų.
 • Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką.
 • Svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje
 • Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą.
 • Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį.
 • Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus.
 • Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą.
 • Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą.
 • Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius.
 • Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas.
 • Yra svarbus veiksmingos teismų valdžios garantas
 • Skiria Apeliacinio teismo teisėjus bei Apeliacinio teismo pirmininką.
 • Teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko kandidatūrą.
 • Teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras ir Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą.
 • Skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus bei pirmininkus.

Prezidentas turi teisę suteikti pilietybę, malonę nuteistiesiems, skirti valstybinius apdovanojimus.

                                     

2. Taip pat skaitykite

 • 2002 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
 • 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
 • 2009 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
 • 1993 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
 • 2014 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
 • 1997–1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
 • 2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai