ⓘ Mokytojas. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose Kinijoje. Vienas ryškiausių pedagogų – Konfucijus 551–479 m. pr. m. e. Jis pirmas apibendrino patyrimą. M ..

Mokas (reikšmės)

Žodis mokas gali reikšti: Akmenys Mokas ir Moko sūnus – rieduliai Ukmergės rajone; Akmuo Mokas – akmuo Šalčininkų rajone į vakarus nuo Dieveniškių, Švedų miške; riedulius, senovės lietuvių apeiginius ir mitologinius akmenis Akmenys Mukolas ir Mukoliukas – rieduliai Panevėžio rajone; Akmenys Mokas ir Mokiukas – rieduliai Utenos rajone; Dieveniškių Mokas – akmuo Šalčininkų rajone į šiaurės rytus nuo Dieveniškių, prie Šaltinių kaimo; Moko akmuo – riedulys Jonavos rajone; Mokas – Armėnijos karalystės provincija prie Vano ežero.

Vilniaus mokytojų institutas

Vilniaus mokytojų institutas – mokymo įstaiga Vilniaus švietimo apygardoje: Vilniaus mokytojų institutas krikščionių – atidarytas Vilniuje 1876 m. Evakuotas į Rusijos gilumą 1914 m., kur sujungtas su Samaros mokytojų institutu dab. Pavolgio valstybinė socialinė humanitarinė akademija. Vilniaus mokytojų institutas žydų – atidarytas Vilniuje 1873 m.

Jaunius Vylius

Jaunius Vylius – Lietuvos etnografas, lietuvių tautosakos rinkėjas, kanklininkas, kankliavimo mokytojas. Surinko ir užrašė 5589 tautosakos vienetus: dainas, pasakas, ratelius, sakmes, smulkiosios tautosakos kūrinius, papročius ir kt.

                                     

ⓘ Mokytojas

Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose Kinijoje. Vienas ryškiausių pedagogų – Konfucijus 551–479 m. pr. m. e. Jis pirmas apibendrino patyrimą. Mokė žmones valdyti pagal moralinį pavyzdį. Sukūrė šeimos dorovės sistemą.

Žmonija, taip pat ir pedagogo profesija tobulėjo apibendrindama patyrimą. Vėliau, remiantis apibendrinimu, buvo kuriamos teorijos. Anksčiau pedagogas buvo suprastas kaip enciklopedistas. Vėliau pedagogas tampa vadovu ugdymo procese.

Lietuvoje pirmaisiais pedagogais laikyti žyniai, kriviai, vaidilos.

                                     

1. Pedagoginio darbo specifika ir struktūra

Svarbiausias bruožas – jo veiklos objektas, kito žmogaus ugdymas. Pedagogo veiklos rezultatai realizuojasi kitame asmenyje. Pedagogas turi būti gerai paruoštas, kad galėtų ugdyti kitą žmogų.

Pedagogo darbas – protinis ir fizinis. Jo profesija amžina. Ji kuria žmogų didžiausia vertybe. Pedagogas padeda visų mokinių parengimo pagrindus. Jo turinys apibrėžtas: laiku, erdve, planais bei programa. Sėkmę nulemia mokinių sudėtis. Mokytojas mokiniui yra mokomojo dalyko, mokyklos visos visuomenės atstovas. T. y., mokinys apie mokomąjį dalyką sprendžia pagal mokytoją.

Mokomasis dalykas – pedagogiškai adaptuotų žinių, įgūdžių, sugebėjimų sistema. Ji atspindi tam tikrą mokslo turinį. Pvz., fizika, dailė, muzika. Mokomasis dalykas nėra galutinis tikslas, o tik priemonė mokiniui, asmenybei ugdyti. Negalima mokomojo dalyko suabsoliutinti. Visą laiką vyksta priešprieša tarp akademinio dalyko ir asmenybės ugdymo.

                                     

2. Mokytojo funkcijos

 • Padėti mokiniams bręsti kaip asmenybėms.
 • Mokinių adaptacija prie mokyklos.
 • Teikti žinias, instruktuoti, motyvuoti.
 • Vadovauti vadybiniai gabumai.

Reguliuoti mokinio darbą, vertinti mokinius. Mokytojas privalo būti objektyvus.

                                     

3. Pedagogo gebėjimai

 • Pažinimo gnostiniai.
 • Bendravimo komunikatyviniai.
 • Ateities prognozavimo.
 • Organizaciniai.

Pedagogas turi numatyti mokinio ateitį. Geras pedagogas sudaro erdvę tobulėti ten, kur tu esi gabus. Per daug nereikalaudamas dalykų, kuriuose tu esi silpnas.

                                     

4. Mokytojo asmenybė ir autoritetas

Pedagogo kompetencijos pagrindą sudaro mokytojo asmenybė psichologinių, socialinių savybių visuma. Didelę įtaką mokiniui daro mokytojo autoritetas ir elgesys.

Svarbūs mokytojo bruožai:

 • Demokratiškumas.
 • Dalykiškumas ir kompetencija. Kompetenciją sudaro profesinės žinios, sugebėjimai, vertybės, technologinis raštingumas.
 • Optimizmas. Mokytojas turi tikėti mokinio sugebėjimais ir galimybėmis ateityje.
 • Kūrybiškumas sugebėjimas pateikti žinias nestandartiškai. Reikia visuomet ieškoti metodų, kaip pateikti žinias.
 • Entuziazmas. Be meilės iškepta duona – karti duona…
 • Pagarba ir meilė vaikui ji kyla iš pašaukimo. Mokytojas turi padėti bendrauti, dirbti. Mokytojas turi atiduoti dalį savęs.
 • Humoro jausmas pasižiūrėti į save ir mokinius iš šalies. Mokinys turi atsipalaiduoti, nejausti įtampos.
                                     

5. Mokytojo situacija reformuojamoje mokykloje

2000 metais 1 kompiuteris teko 60 mokinių.

Šiuo metu pagrindinė mokytojo funkcija ne teikti žinių, bet organizuoti pedagoginę veiklą ir kuo daugiau bendrauti su mokiniais.

                                     

Lakulyša

Lakulyša – apie II a. m. e. gyvenęs indų dvasinis mokytojas, dažnai laikomas šaivų Pašupatos mokyklos pradininku. Taip pat laikomas Šivos įsikūnijimu. Ikonografiškai Lakulyša vaizduojamas kaip nuogas jogas su stačiu falu, rankoje belaikąs vėzdą.