ⓘ Lietuvos herbas. Lietuvos Respublikos herbas yra Vytis. Šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – Vytis – yra vienas seniausių herbų Europoje. Tai vienas iš ned ..

Domaševičiai

Domaševičių šeimos herbas - Pobogo bajorų herbas. Šeima nuo seno naudojosi bajorų luomo privilegijomis. Domaševičių giminės protėvis Domazas 1447 metais gavo privilegiją į Sadeikavos dvarą iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio. Dvarą paveldėjo sūnus Vaidila, o veliau anūkui Baltramiejui. Dar vėliau giminių valdos – dvarai ir žemės – išplito po Senkiškių, Senkonių, Bartašiūnų, Noreikių, Ožaičių ir Kurgailių vietoves. Pastarajam karalius Žygimantas 1528m. gegužės 15d. privilegija dar kartą patvirtino teisę į Sadeikavos dvarą ši privilegija įregistruota ...

Stanislovas Daugirdas

Stanislovas Daugirdas – Didžių Dirvėnų vaivada, vėliau Žemaičių Kunigaikštystės tijūnas, stambus žemvaldys: turėjo virš 2000 ha ariamos žemės ir virš 3000 ha miško. Sudarė ir legitimizavo Daugirdų giminės genealogijos medį. Plemborgo ir Pakluonio savininkas.

Plembergo dvaras

Plembergo dvaras – buvusi dvaro sodyba dabartiniame Plembergo kaime, Ariogalos seniūnijoje, Raseinių rajone, apie 6 km į šiaurės vakarus nuo Ariogalos, 0.7 km į šiaurę nuo kelio 196 Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis. Dvarvietėje išlikęs tik mūrinis svirnas, pasiekiamas gyvenvietės T. Daugirdo gatvės gale. Yra du nedideli tvenkiniai. Dvaro svirnas įregistruotas kaip vietinės reikšmės paminklas Kultūros vertybių registre.

Pirelli kalendorius

Pirmą kartą pasirodęs 1964 m., kalendorius ilgainiui tapo prestižiniu leidiniu tiek fotografų, tiek modelių tarpe. Pradžioje jis buvo sukurtas kaip padangų rinkodaros elementas, tačiau netrukus šio aspekto buvo atsisakyta. 1975–83 m. dėl naftos krizės kalendorius nebuvo leidžiamas, o atnaujinus leidybą, jis tapo labiau erotizuotas iki tol jame būdavo tik visiškai apsirengusių modelių nuotraukos. Nuo 2016 m. koncepcija vėl pasikeitė: buvo visiškai atsisakyta apsinuoginusių modelių nuotraukų. Kuriant kalendorių dirba patys žinomiausi pasaulio fotografai, modeliai, aktorės ar kitos įžymybės. ...

                                     

ⓘ Lietuvos herbas

Lietuvos Respublikos herbas yra Vytis. Šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – Vytis – yra vienas seniausių herbų Europoje. Tai vienas iš nedaugelio valstybinių herbų, kurie kilę iš portretinių valdovų antspaudų, o ne iš dinastinių herbų.

                                     

1. Aprašymas

Herbinio skydo raudoname lauke vaizduojamas sidabrinis šarvuotas raitelis ant sidabrinio žirgo, laikantis dešinėje rankoje virš galvos iškeltą sidabrinį kalaviją. Prie raitelio kairiojo peties kabo mėlynas skydas su auksiniu dvigubu kryžiumi. Žirgo balnas, gūnia, kamanos ir diržai mėlyni. Kalavijo rankena, kamanų žąslai, balnakilpė ir pentinas, makščių bei žirgo aprangos metaliniai sutvirtinimai ir pasagos – auksiniai.

                                     

2. Istorija

Raitelis dar iki atsirandant herbui simbolizavo Lietuvos didįjį kunigaikštį ir jo giminę. Pirmą kartą raitelis ant žirgo kaip valstybės ženklas panaudotas 1366 m. Manoma, kad baltas raitelis su kalaviju ant balto žirgo simbolizuoja protėvių karžygio vėlę. Nuo XV a. iki XIX a. vartotas pavadinimas "Pagaunė" lenk. Pogoń arba "Waykimas"). Kaip valstybės simbolis "Pagaunė" buvo naudojamas jau Didžiojo kunigaikščio Narimanto, tai ir mini Lietuvos ir Žemaičių kronika, rasta XVII a. Tobolsko archyvuose: "…tas Narimantas savo antspaude turėjo herbą, kažkokį raitelį, kurį padarė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ženklu. Tame herbe buvo pavaizduotas narsus vyras ant balto žirgo raudoname dugne, apnuogintu kardu, lyg kažką vytųsi. Sulaukęs senatvės Narimantas mirė ir buvo palaidotas pagoniškai. Valstybės sostą perėmė jo brolis Algirdas." {41:t.32.32}.

XVII a. karalius Žygimantas Augustas siūlė herbui du žemaitiškos kilmės pavadinimus: "waykitoias" vaikytojas ir "waykimas" vaikymas. XVIII–XIX amžių sankirtoje herbą vadino "Vaikymas". XIX a. viduryje S. Daukantas pasiūlė naujadarą – "vytis" mažąja raide, kirčiuojant pirmą skiemenį pavadinti herbe pavaizduotą karžygį tik karžygį. "Vytį" didžiąja raide jau kaip herbo pavadinimą, vietoj "Pagaunės", pradėjo naudoti Mikalojus Akelaitis 1884 m. Iki XIX a. pabaigos "Vytis" tapo visuotiniu herbo pavadinimu, tačiau kilo nesutarimų dėl žodžio kirčiavimo pirmą ar antrą skiemenį kirčiuoti, ir tik 1930-aisiais metais buvo sutarta kirčiuoti pirmą skiemenį.

1991 m. rugsėjo 4 d. buvo patvirtintas dabartinis Vyčio variantas, sukurtas Arvydo Každailio.

                                     

3. Literatūra

  • Lietuvos Vytis: albumas sud. Juozas Galkus. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. – 424 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-854-44-9
  • Vytis simbolikos požiūriu: baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname lauke sud. Dainius Razauskas. – Vilnius: Aidai, 2008. – 82 p. – ISBN 978-9955-656-60-9
                                     

4. Nuorodos

Vikiteka

  • Lietuvos valdovų herbai – Bavarijos bibliotekos herbynuose, 2007-07-26
  • Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas
  • Senuosius Lietuvos herbus saugoja Bavarijos valstybinė biblioteka, 2009-07-06