ⓘ Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra valstybinė universitetinė aukštoji mokykla, kurioje pagal universitetines studijų programas rengiami karinink ..

                                     

ⓘ Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra valstybinė universitetinė aukštoji mokykla, kurioje pagal universitetines studijų programas rengiami karininkai ir karybos bei nacionalinio saugumo specialistai, taip pat vykdomas neformalusis švietimas ir karinis rengimas, atliekami taikomieji moksliniai tyrimai.

                                     

1. Istorija

1992 m. birželio 16 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą "Dėl Krašto apsaugos akademijos steigimo", kuriuo vadovaujantis buvo įsteigta Krašto apsaugos mokykla. 1992 m. rugpjūčio 30 d. LR krašto apsaugos ministro įsakymu Krašto apsaugos mokyklai įteikta dalinio vėliava, įvyko pirmoji iškilminga rikiuotė. 1994 m. sausio 18 d. LR Seimo sprendimu Krašto apsaugos mokykla buvo reorganizuota į Lietuvos karo akademiją, o gegužės 26 d. patvirtintas jos Statutas. 1994 m. liepos 20 d. Lietuvos karo akademija išleido pirmąją karininkų laidą, 1-osios laidos absolventams buvo suteiktas leitenanto laipsnis.

1998 m. lapkričio 20 d. akademijai suteiktas partizanų generolo Jono Žemaičio vardas. Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. į akademiją pradėta priimti ir merginas. Nuo 2002 m. Lietuvos karo akademijoje organizuojamos magistrantūros studijos. 2003 m. pagal akademijos plėtros programą atskirtos akademinės studijos ir karinis rengimas. Nuo 2012 m. akademija kartu su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetais pradėjo vykdyti politikos mokslų krypties doktorantūros studijų programą. 2013 m. vasarą buvo išleista XX akademijos absolventų laida. 2015 m. birželio mėn. akademijoje bakalauro studijas baigė pirmoji puskarininkių laida.

                                     

2. Studijos

Lietuvos karo akademiją sėkmingai baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko leitenanto laipsnis, būrio vado kvalifikacija ir verslo vadybos arba socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Lietuvos karo akademija vykdo priėmimą į 4 bakalauro studijų programas: Tarptautinių santykių, Gynybos technologijų vadybos, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Gynybos ir viešosios vadybos.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutu, Karinėms oro pajėgoms KOP rengia orlaivių pilotus, skrydžių vadovus ir aviacijos mechanikos bei elektronikos inžinierius. Kariūnai Antano Gustaičio aviacijos institute studijuoja pagal penkias technologijos mokslų srities studijų programas: bakalauro – Aviacijos mechanikos inžinerijos, Elektronikos inžinerijos, Automatikos ir magistrantūros – Orlaivių pilotavimo ir Skrydžių valdymo.

Nuo 2012–2013 mokslo metų LKA kartu su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla Klaipėdoje ir Karinėmis jūrų pajėgomis KJP vykdo bazinį jūrų pajėgų karininkų rengimą. Kariūnams, įstojusiems į LKA Moderniųjų gynybos technologijų vadybos studijų programą ir po pirmo semestro akademijoje perėjusiems atranką, suteikiama galimybė studijuoti Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje pagal dvi technologijos mokslų srities bakalauro studijų programas – Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo. Karinį rengimą kariūnai tęsia Karinių jūrų pajėgų Mokymo centre Klaipėdoje.

LKA taip pat keliama krašto apsaugos sistemos karininkų kvalifikacija, organizuojami kursai užsienio valstybių karininkams. Vykdomi mokslo tiriamieji darbai, leidžiama mokomoji metodinė medžiaga, moksliniai leidiniai. Nuo 2002 m. Lietuvos karo akademija leidžia 1992 m. atkurtą mokslinį žurnalą "Karo archyvas", kuris tęsia iki 1940 m. ėjusio žurnalo tradicijas. Leidinio tikslas – publikuoti Lietuvos kariuomenės istorijos nuo valstybės susikūrimo iki dabartinių laikų tyrimų medžiagą.

                                     

3. Viršininkai

 • plk. Algimantas Vyšniauskas laikinai ėjo pareigas 2003 09 18–2005 07 31
 • plk. Algimantas Vaitkaitis laikinai ėjo pareigas 1992 02 21–1992 08 28
 • brg. gen. Algis Vaičeliūnas 2017 04 19–2018 11 22
 • plk. Algis Vaičeliūnas 2000 02 22–2003 09 17
 • plk. Juozas Kačergius nuo 2019-01-25
 • plk. Raimundas Matulis 2015 08 03–2017 04 18
 • plk. Arūnas Balčiūnas 2005 08 01–2008 08 31
 • plk. Darius Vaicikauskas laikinai ėjo pareigas 2018 11 22-2019-01-25
 • plk. Jonas Andriškevičius 1992 08 24–1993 10 25
 • brg. gen. Edvardas Mažeikis 2008 09 01–2010 05 09
 • brg. gen. Zenonas Kulys 1993 10 26–2000 02 21
 • plk. Eugenijus Vosylius 2012 06 06–2015 07 01
 • plk. Gintaras Bagdonas 2010 05 10–2012 06 05
                                     

4. Struktūra

 • Strateginio valdymo katedra
 • Gynybos technologijų katedra
 • Užsienio kalbų centras
 • Humanitarinių mokslų katedra
 • Politikos mokslų katedra
 • Kauno anglų kalbos mokymo skyrius
 • Vilniaus anglų kalbos mokymo skyrius
 • Karybos studijų katedra