ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93

1852 m.

Balandžio 15 d. – Tadas Tiškevičius Logoiskis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Abiejų Tautų Respublikos ir Lenkijos karalystės valstybės bei karinis veikėjas g. 1774 m. Nedatuota Endrikis Budrius, poeta ...

1853 m.

Nedatuota Mykolas Čarniauskas, Lietuvos grafikas, tapytojas g. 1784 m. Konstantinas Tyzenhauzas, grafas, Livonijos vokiečių kilmės Lietuvos zoologas, daugiausiai nuveikęs ornitologijos srityje. Parengė ir išleido keliolika ornitologijos veikalų, ...

1854 m.

Birželio 6 d. – Henrikas Jurgis Vincentas Tiškevičius Logoiskis, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Rusijos valstybės ir karinis veikėjas g. 1792 m. Spalio 21 d. – Marija Čartoriska Viurtembergietė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst ...

1855 m.

Sausio 13 d. – Frydrichas Vilhelmas Horchas, pirmasis Klaipėdos spaustuvininkas, lietuvių kalba spausdinęs knygas ir laikraštį "Lietuvininkų prietelis" g. 1778 m. Liepos 19 d. – Tomas Zanas, rašytojas g. 1796 m. Lapkričio 26 d. – Adomas Bernardas ...

1856 m.

Balandžio 28 d. – Vincentas Tomas Tiškevičius Logoiskis, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Lenkijos karalystės valstybės ir karinis veikėjas g. 1796 m.

1857 m.

Liepos 25 d. – Jonas Krizostomas Gintila, Lietuvos kunigas, teologijos daktaras g. 1788 m. Birželio 6 d. – Antanas Kitkevičius, Lietuvos kunigas, vertėjas, teologijos mokslų daktaras g. 1805 m.

1858 m.

Nedatuota Pijus Tiškevičius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas g. 1759 m.

1859 m.

Gegužės 26 d. – Karolina Praniauskaitė, žemaičių poetė ir vertėja g. 1828 m.

1860 m.

Balandžio 23 d. – Konstantinas Adomas Čartoriskis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Čartoriskių herbo kunigaikštis, Abiejų Tautų Respublikos ir Lenkijos karalystės valstybės ir karinis veikėjas g. 1773 m. Balandžio 19 d. – Ka ...

1861 m.

Sausio 31 d. – Cezaris Anikinis, italų architektas, po Napoleono karų XIX a. pradžioje atvykęs į Lietuvą ir čia vykdęs architektūrinius projektus g. 1787 m. Lapkričio 7 d. – Napoleonas Ylakavičius, Lietuvos tapytojas, dailininkas dekoratorius g. ...

1862 m.

Liepos 21 d. – Mykolas Hlušnevičius, Lietuvos astronomas g. 1797 m. Kovo 6 d. – Vincentas Dmachauskas, Lietuvos tapytojas, scenografas, lietuvių romantinio peizažo pradininkas g. 1805 m. Rugsėjo 18 d. – Vladislovas Sirokomlė, Lietuvių poetas gyve ...

1863 m.

Birželio 15 d. – Zigmantas Sierakauskas, vienas 1863 m. sukilimo vadų. Gegužės 26 d. – Henrikas Dmachauskas, Lietuvos skulptorius, 1831 m. ir 1863 m. sukilimų dalyvis g. 1810 m. Vasario 24 d. – Aleksandras Emanuelis Jonas Griškevičius, Lietuvos m ...

1864 m.

Gruodžio 6 d. – Simonas Daukantas, Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų g. 1793 m. Sausio 6 d. – Boguslavas Eitminavičius, 1863 m. sukilimo dalyvis, būrio vadas. Gegužės 3 d. – Stanislovas Batys ...

Pirmoji Ženevos konvencija

Pirmoji Ženevos konvencija – 1864 m. Ženevos konvencija dėl sužeistųjų padėties veikiančiose armijose pagerinimo, padėjusi šiuolaikinės humanitarinės teisės pagrindus. Įtvirtino universalias taisykles – apsaugą nukentėjusiems konflikto metu. Buvo ...

1865 m.

Vasario 20 d. – Ernstas Vilhelmas Berbomas, etnografas, liaudies dainų, kalbinės medžiagos rinkėjas g. 1786 m. Lapkričio 3 d. – Julius Gruževskis, Lietuvos 1831 m. sukilimo veikėjas g. 1808 m. Spalio 23 d. – Maksimas Černiakas, Lietuvos 1863 m. s ...

1866 m.

Birželio 6 d. – Kalikstas Kasakauskis, Romos katalikų kunigas, teologijos daktaras 1831 m., kalbininkas, vertėjas g. 1792 m. Rugpjūčio 11 d. – Benediktas Tiškevičius, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas g. 1801 m. Gegužės 26 d. – Alek ...

Ochranka

Ochranka - Rusijos imperijos Vidaus reikalų ministerijos policijos departamento padaliniai, užsiiminėję politiniu saugumu.

1867 m.

Sausio 12 d. – Juozas Godlevskis, 1831 m. sukilėlių kariuomenės brigados generolas, teisininkas, politikas, Varšuvos kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės seimų narys, Garliavos įkūrėjas g. 1773 m. Spalio 9 d. – Abraomas Mapu, žydų rašytojas, mo ...

1868 m.

Liepos 13 d. – Konstantinas Benediktas Stanislovas Tiškevičius, Lietuvos didikas, Lelijos herbo grafas, ekonomistas, istorikas, kolekcininkas, archeologas, Lietuvos archeologijos pradininkas, Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos ir Vilnia ...

1869 m.

Kovo 10 d. – Motiejus Brundza, Romos katalikų kunigas, švietėjas, religinių raštų rengėjas g. 1824 m. Nedatuota Motiejus Konstantinas Radvila, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Rusijos imperijos dvaro pareigūnas g. 1793 m.

1870 m.

Birželio 21 d. – Fulgencijus Rimgaila, žemaičių dailininkas ir architektas g. 1805 m. Rugpjūčio 5 d. – Vilhelmas Povilas Radvila, didikas, Prūsijos valstybės ir karinis veikėjas, generolas g. 1797 m. Balandžio 10 d. – Pranciškus Jeronimas Malevsk ...

1871 m.

Gegužės 22 d. – Mykolas Daugėla, Lietuvos 1863 m. sukilimo veikėjas g. 1833 m. Liepos 2 d. – Jonas Goštautas, Lietuvos demokratinės bajorijos veikėjas, rašytojas g. 1800 m. Nedatuota Antanas Juzumas, Lietuvos kunigas, lietuvių raštijos darbuotoja ...

Vokietijos imperijos baudžiamasis kodeksas

Paskelbtas 1871 m. gegužės 15 d. Imperijos įstatymų biuletenyje RGBl. 1871 S. 127, įsigaliojo 1872 m. sausio 1 d. Imperijos kodeksas iš esmės perėmė su 1870 m. gegužės 31 d. Šiaurės Vokietijos Sąjungos baudžiamojo kodekso nuostatas Strafgesetzbuc ...

1872 m.

Sausio 23 d. – Pranciškus Felicijonas Benediktas Jurgis Karpis, Rusijos imperijos valstybės ir švietimo veikėjas, mecenatas. g. 1814 m. Kovo 24 d. – Kazimieras Dalenas, 1831 m. ir 1863 m. sukilimų veikėjas g. 1802 m. Birželio 4 d. – Stanislovas M ...

1873 m.

Balandžio 29 d. – Dominikas Budrikas, religinių raštų rengėjas g. 1798 m. Rugpjūčio 25 d. – Eustachijus Tiškevičius, grafas, istorikas, kolekcininkas, archeologas, Lietuvos archeologijos pradininkas, Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos i ...

1874 m.

Vasario 2 d. – Valerijonas Ažukalnis, lietuvių poetas, vertėjas g. 1816 m. Birželio 17 d. – Abrahamas Firkovičius, karaimų kultūros istorikas, keliautojas g. 1787 m. Gruodžio 2 d. – Kajetonas Aleknavičius, lietuvių poetas g. 1804 m.

1875 m.

Gegužės 17 d. – Motiejus Valančius, lietuvių grožinės prozos pradininkas, Žemaičių vyskupas 1849-1875 m. M. Valančius padėjo pagrindus aukštesnio meninio lygio lietuvių realistinei prozai, kuri paskutiniame XIX a. dešimtmetyje užėmė pirmaujančią ...

1876 m.

Vasario 19 d. – Vincas Smakauskas, tapytojas, grafikas g. 1797.

1877 m.

Balandžio 5 d. – Juozapas Jundzilas, Lietuvos botanikas floristas g. 1794 m. Balandžio 22 d. – Tadas Blinda, žemaičių plėšikų vadas g. 1846 m. Lapkričio 12 d. – Polikarpas Girštautas, chirurgas, Lietuvos kartografas, daktaras g. 1827 m. Vasario 1 ...

1878 m.

Nedatuota Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė, Lietuvos rašytoja g. 1790 m.

1879 m.

Sausio 6 d. – Juzefas Mianovskis, Lietuvos gydytojas fiziologas, medicinos daktaras 1829 m., pirmasis atkurto Varšuvos universiteto rektorius g. 1804 m.

1880 m.

Gegužės 9 d. – Eduardas Karolis Samuelis Gizevijus, Mažosios Lietuvos tautosakininkas, etnografas, vertėjas g. 1798 m. Lapkričio 1 d. – Antanas Juška, Lietuvos kunigas, tautosakininkas, leksikografas g. 1819 m. Gegužės 23 d. – Liudvikas Liachovič ...

Vokietijos finansų ministerija

Vokietijos finansų ministerija - Vokietijos įstaiga, atsakinga už finansus. Būstinė veikia Berlyne ir Bonoje. Ministerijai jos veikloje jai padeda Mokslinė taryba prie Federalinės finansų ministerijos.

1881 m.

Sausio 7 d. – Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, vokiečių filologas, baltistas, Karaliaučiaus universiteto profesorius g. 1811 m. Gegužės 22 d. – Karolis Eduardas Cigleris, leksikografas, vertėjas g. 1798 m. Gegužės 11 d. – Tomas Jurgis Dobševi ...

Guardia di Finanza

Italijos finansų policija, Guardia di Finanza – Italijos policijos pajėgos, pavaldžios Italijos Ekonomikos ir finansų ministerijai. Tai sukarinta organizacija, kuri kaip ir karabinieriai yra Italijos ginkluotųjų pajėgų dalis. Guardia di Finanza t ...

1882 m.

Liepos 15 d. – Jonas Abelevičius, kunigas, profesorius g. 1821.

1883 m.

Sausio 9 d. – Juozapas Silvestras Dovydaitis, Lietuvos rašytojas, pedagogas g. 1826 m. Balandžio 26 d. – Napoleonas Orda, XIX a. dailininkas, gyvenęs ir kūręs Rusijos imperijos vakarų gubernijose g. 1807 m.

1884 m.

Rugsėjo 3 d. – Pavelas Kukolnikas, lenkų - slovakų kilmės rusų poetas, cenzorius, Lietuvos istorikas. g. 1795 m. Rugpjūčio 23 d. – Frydrichas Kuršaitis, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, kalbininkas, žodynininkas, kultūros veikėjas, evangeli ...

1885 m.

Gegužės 25 d. – Steponas Jonas Gailevičius, Lietuvos skulptorius, tautodailininkas, liaudies menininkas g. 1815 m. Kovo 18 d. – Petras Arminas-Trupinėlis, lietuvių poetas, vertėjas g. 1853 m.

1886 m.

Gegužės 11 d. – Jonas Juška, Lietuvos kalbininkas g. 1815 m. Lapkričio 23 d. – Adomas Honoris Kirkoras, lietuvių kultūros ir mokslo veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas, publicistas, archeologas, etnografas bei istorikas g. 1818 m. Rugpjūčio 3 d. ...

1887 m.

Birželio 30 d. – Konstantinas Grevinkas, Estijos geologas ir archeologas, mineralogijos daktaras g. 1819 m. Birželio 21 d. – Vladislovas Konstantinas Tiškevičius Logoiskis, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas g. 1809 m. Rugsėjo 27 d. ...

1888 m.

Rafailas Natanas Rabinovičius, iš Žagarės kilęs žydų rašytojas, mirė Kipre.

1889 m.

Rugsėjo 27 d. – Serafinas Laurynas Kušeliauskas, Lietuvos vertėjas, leidėjas, knygnešys g. 1820 m. Sausio 23 d. – Ignas Domeika, žymus Čilės geologas, mineralogas, etnologas, 1831 m. sukilimo dalyvis, Čilės universiteto Santjage rektorius, Čilės ...

1890 m.

Spalio 27 d. – Juozapas Holiakas, Lietuvos vyskupas sufraganas, pedagogas, rašytojas g. 1812 m. Sausio 11 d. – Fridrichas Bekeris, tautosakos rinkėjas ir vertėjas į vokiečių kalbą g. 1805 m. Nedatuota Kristianas Barčas, Mažosios Lietuvos tautosak ...

1891 m.

Lapkričio 22 d. – Julius Aleksa, Lietuvos publicistas, gydytojas, varpininkas g. 1855 m. Birželio 18 d. – Otas Tišleris, vokiečių archeologas. g. 1843 m. Gegužės 27 d. – Juozapas Tiškevičius, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas. Rusij ...

1892 m.

Gruodžio 14 d. – Kazimieras Lapčynskis, Lietuvos botanikas, etnografas g. 1823 m. Liepos 29 d. – Antanas Vienažindys, lietuvių poetas, kunigas. Vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, palikęs rankraštinį rinkinį Dainos, kuris buvo išspausdintas 1894 m.; ...

Kanados baudžiamasis kodeksas

Kanados baudžiamasis kodeksas - federalinis Kanados įstatymas; baudžiamasis kodeksas. Pagal Kanados Konstituciją, baudžiamoji teisė priskiriama išimtinei federalinio parlamento kompetencijai.

1893 m.

Rugpjūčio 23 d. – Mykolas Elvyras Andriolis, Lietuvos grafikas, tapytojas, 1863 m. sukilimo dalyvis g. 1836 m. Gruodžio 8 d. – Jozefas Benderis, Prūsijos istorikas g. 1815 m. Nedatuota Stepas Jurevičius, Lietuvos tautodailininkas grafikas, medžio ...

1894 m.

Vasario 19 d. – Rudolfas Andrius Cipelis, vertėjas, leksikografas g. 1813 m. Sausio 13 d. – Jurgis Aleksandravičius, Lietuvos ir Lenkijos botanikas, visuomenės veikėjas g. 1819 m. Liepos 22 d. – Antanas Bortkevičius, religinių raštų rengėjas g. 1 ...

1895 m.

Birželio 10 d. – Antanas Pranciškus Audzevičius, katalikų dvasininkas, teologas, pedagogas, Vilniaus vyskupas g. 1833 m. Liepos 27 d. – Juozas Kaukas, gydytojas, varpininkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas g. 1863 m. Nedatuota Juo ...