ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 91

Zenonas Lapinskas (1928)

1947 m. baigęs Rokiškio 1-ąją vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą. 1948–1951 m. Rokiškio 1-osios vidurinės mokyklos mokytojas, 1951–1957 m. – direktorius. 1958–1961 m. Rokiškio rajono laikraščio "Po spalio vėliava" re ...

Remigijus Lapinskas (1944)

1962 m. baigė Kauno 3-ąją vidurinę mokyklą. 1962–1967 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Matematikos fakultete, 1970–1973 m. VU aspirantūroje. 1973 m. VU apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dab. daktaro disertaciją.

Elvyra Valerija Lapukienė

Elvyra Valerija Lapukienė – pedagogė, Lietuvos ir Plungės rajono savivaldybės politinė ir visuomenės veikėja.

Janina Lašienė

Janina Lašienė-Mackevičaitė – Lietuvos gydytoja patologoanatomė, medicinos mokslų daktarė. Patologinės anatomijos viena pradininkių Lietuvoje.

Bronius Latėnas

1954–1963 m. mokėsi Vajasiškio septynmetėje mokykloje, 1966 m. baigė Salako vidurinę mokyklą. Baigęs mokyklą dirbo Zokorių kultūros namuose meno vadovu. 1967 m. įstojo į Lietuvos kūno kultūros instituto neakivaizdinį skyrių, perėjo dirbti į Vajas ...

Aleksandras Laucevičius

Aleksandras Laucevičius – Lietuvos gydytojas kardiologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, vienas širdies klinikinės elektrofiziologijos Lietuvoje pradininkų.

Liubomiras Laucevičius (1905)

1933 m. baigęs Vienos universitetą iki 1945 m. dirbo Kazlų Rūdoje. 1945–1987 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1951–1984 m. Hospitalinės terapijos, 1984–1987 m. terapijos katedros vedėjas, nuo 1963 m. medicinos mokslų daktaras, 1965 m. profeso ...

Jūratė Sofija Laučiūtė

Jūratė Sofija Laučiūtė – Lietuvos kalbininkė, Klaipėdos ir Kretingos rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja, humanitarinių mokslų daktarė.

Alfonsas Laučka

1951 m. baigė anglų kalbą Vilniaus universitete. 1954 m. filologijos mokslų kandidatas. 1954–1997 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1955–1958 m. Svetimų kalbų, 1958–1962 m. Romanų ir germanų filologijos, 1962–1971 m. Anglų kalbos katedros vedė ...

Laima Laučkaitė

Tėvas Alfonsas Laučka, sesuo Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė. 1979 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1988 m. menotyros kandidatė. 1979–1983 m. dirbo Utenos kraštotyros muziejuje, 1983–1987 m. – vaikų dailės mokykloje Vienoje, 1988 m. – Lietuvos m ...

Stanislovas Laurinavičius

Stanislovas Laurinavičius g. 1941 m. rugsėjo 29 d. Gėliūnuose, Gardino rajonas – pedagogas, istorikas, Lietuvos ir Ukmergės rajono politinis veikėjas.

Valdereza Laurinavičienė

1973 m. baigė Radviliškio vaikų muzikos mokyklą V. Pakšto fortepijono klasė, o 1973–1977 m. mokėsi Telšių 3-ojoje vidurinėje mokykloje, dainavo chore ir estradiniame ansamblyje. 1977–1982 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinės konserv ...

Alfonsas Laurinavičius

1973 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultetą. 2006 m. socialinių mokslų daktaras. 1978–1981 m. Vėliučionių specialiosios profesinės technikos mokyklos direktorius. 1981–1990 m. Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės paieškos ...

Alfredas Laurinavičius

1980 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1989 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1980 m. VISI nuo 1996 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas dėstytojas, nuo 1995 m. Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedros vedėjas; nuo 2 ...

Antanas Laurinčikas

1971 m. baigė Vilniaus universitetą. 1990 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Nuo 1974 m. Vilniaus universiteto, nuo 1996 m. dar ir Šiaulių universiteto dėstytojas, nuo 1991 m. profesorius.

Jonas Laužikas

1917–1920 m. mokėsi Kupiškio mokykloje, 1920–1923 m. Panevėžio gimnazijoje, 1924 m. baigė Ukmergės gimnaziją. 1924–1927 m. Lietuvos universitete studijavo pedagogiką, filosofiją ir istoriją, kartu mokytojavo Pasvalio, Veiverių ir Pilviškių progim ...

Juozas Lazauskas (1892)

1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1942 m. – Lietuvos universitetą. 1911–1922 m. mokytojavo Vilkaviškio pradžios mokyklose, 1922–1923 m. Telšių, 1924–1926 m. Kėdainių mokytojų seminarijoje, 1923–1924 m. Dotnuvos žemės ūkio technikume, 19 ...

Gintaras Lazdynas

1977 m. baigė Šiaulių 10-ąją vidurinę mokyklą, 1978 m. – miesto 13-ąją technikos mokyklą. 1979–1983 m. studijavo lituanistiką Šiaulių pedagoginiame institute, 1983 m. užėmė I vietą studentų mokslinių darbų apžiūroje Lietuvoje ir II vietą TSRS Kem ...

Juozas Rimantas Lazutka

Tėvas Stasys Lazutka. Motina Liudvika Slavomira Lisenkaitė. 1982 m. baigė Vilniaus universitetą. 1994 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1982 m. dirba Vilniaus universitete, nuo 1996 m. dėstytojas, nuo 2002 m. prorektorius, nuo 199 ...

Vladas Lazutka

Tėvas Pranas Lazutka. 1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1987 m. medicinos mokslų kandidatas. 1972–1992 m. dėstė Vilniaus medicinos mokykloje nuo 2001 m. Vilniaus kolegija ir dirbo gydytoju Respublikinėje Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninėje. ...

Irena Lebiodaitė-Rudgalvienė

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vargonininko A. Visockio, mokėsi Panevėžio 4-ojoje vidurinėje mokykloje, dainavo chore, kuriam vadovavo J. Šidlauskas. 1952–1956 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos ...

Janina Lebrikienė

1982 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą geografijos mokytoja. 1990–2004 m. Juodšilių 2–os vidurinės mokyklos mokytoja, 1992–1996 m. mokyklos direktorė. 2000–2004 m. Seimo nario Vytenio Andriukaičio padėjėja. Nuo 2004 m. Vilniaus apskrities vi ...

Remigijus Leipus

1984 m. baigė Vilniaus universitetą. 2001 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1984 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 2004 m. profesorius. Nuo 1995 m. dar dirba Matematikos ir informatikos institute.

Orinta Leiputė

1988 m. baigė Kauno 42–ą vidurinę mokyklą, 1992 m. Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos Kauno filialą, ikimokyklinės įstaigos pedagogė. 1998 m. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete baigė vaikystės pedagogiką, bakalaurė. 2000 m ...

Vytautas Leitonas

Vytautas Leitonas – Lietuvos imtynininkas, sunkiosios atletikos treneris, Tarptautinės kategorijos sunkiosios atletikos teisėjas, pedagogas.

Kazys Lekeckas

1896 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Lenkijoje. Nuo 1907 m. Kauno komercijos mokyklos dėstytojas, bendradarbiavo laikraščiuose "Vilniaus žinios", "Lietuvos žinios". 1907–1908 m. "Vilniaus žiniose" Baltraus Dagilio slapyvardžiu ...

Romualdas Lengvinas

1941 m. baigė Kauno V. Kudirkos pradžios mokyklą, 1946 m. 9 klases Kauno 6-oje vidurinėje mokykloje, 1952 m. Panevėžio mokytojų seminariją, 1960 m. Šiaulių pedagoginį institutą, 1965 m. baigė Vilniaus universitetą, žurnalistas, 1982 m. baigė Viln ...

Česlovas Leonas

1957–1961 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos technikume dėst. D. Vaitkutė. 1961–1966 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje prof. A. Budriūno klasė. Nuo 1964 m. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzi ...

Gražvydas Stanislovas Leonavičius

1966 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1979 m. technikos mokslų kandidatas. 1966–1976 m. Kauno politechnikos instituto, nuo 1976 m. Vilniaus pedagoginio instituto nuo 1992 m. Vilniaus pedagoginis universitetas dėstytojas, 1997–2004 m. Infor ...

Valentina Leonavičiūtė-Gustaitienė

Baigė Kruonio vidurinę mokyklą. Nuo 1967 m., baigusi Lietuvos konservatoriją vaidino Klaipėdos dramos teatre. 1976–1991 m. dėstė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, 1991–2006 m. – Klaipėdos universitete. 2013 m. aktorė apdovanota Lie ...

Vladas Leparskas

Tėvas buvo vargonininkas, todėl ir sūnų išmokė vargonuoti. 1916–1927 m. Vladas vargonininkavo ir vadovavo chorui Žagarėje, kur baigė ir "Saulės" progimnaziją. 1927–1931 m. Klaipėdos muzikos mokykloje pas Juozą Žilevičių mokėsi diriguoti, o pas A. ...

Vita Lesauskaitė

Sesuo gyd. Vaiva Lesauskaitė. 1980 baigė Kauno medicinos institutą. 2000 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1980 m. Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas dėstytoja, ...

Vaiva Lesauskaitė

Sesuo gyd. Vita Lesauskaitė. 1983 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1997 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1983 m. Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas Kardiolo ...

Juozas Leškevičius

1982 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, techninių disciplinų mokytojas. Nuo 1995 m. Alytaus raj. Pivašiūnų vidurinės mokyklos direktorius. Lietuvos krikščionių demokratų partijos, 2003 m. Tėvynės sąjungos Alytaus raj. skyriaus narys. Moka ru ...

Zigmas Leškevičius

Tėvas Petras Leškevičius žuvo Pirmajame pasauliniame kare. Su motina ir dviem broliais 1917 m. apsigyveno Marijampolėje. Lankė mokyklą, o ją baigęs tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1924–1930 m. Klaipėdos muzikos mokykloje – konservatorijoje mokėsi ...

Rasa Levickaitė

Rasa Levickaitė – socialinių mokslų srities daktarė, Lietuvos kūrybos ekonomikos, kūrybinių ir kultūrinių industrijų tyrėja, kūrybinių iniciatyvų autorė, turizmo industrijos verslo praktikė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto docentė. Sutuoktin ...

Antanas Levickas (1953)

Antanas Levickas – pedagogas, Lietuvos ir Kelmės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Kristina Levišauskaitė

Kristina Levišauskaitė – Lietuvos inžinierė ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėja.

Renata Liagienė

1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja, 1994 m. baigė Vilniaus Pedagoginio universiteto magistrantūrą, socialinių mokslų magistrė. Prienų raj. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė. Liberalų ir centr ...

Nijolė Liaudanskienė

1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį instituto filologijos fakultetą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Akmenės rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Akmenės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro dėstytoja. 199 ...

Saulius Liausa

Pirmasis muzikos mokytojas buvo tėvas. 1980–1984 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje dėst. E. Kriščiūnaitė. 1984–1991 m. su pertrauka 1984–1986 m. tarnavo sovietinėje armijoje choro dirigavimą studijavo Li ...

Aleksandras Liberis

Paaugęs dirbo tėvų ūkyje ir padieniu darbininku pas turtinguosius, o žiemomis mokėsi. Nuo 1934 m. pradėjo mokytis muzikos pas Ramygalos progimnazijos muzikos mokytoją R. Dovydaitį. 1936–1938 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir gavo puskarininkio ...

Antanas Lyberis

Gimė ūkininkų šeimoje. Mokėsi Panevėžio vyrų gimnazijoje, buvo įstojęs į kunigų seminariją, tačiau 1932 m. ją metė. Paskatintas tuo metu jau žymaus kalbininko Juozo Balčikonio įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti klasikinės filologij ...

Zigmas Lydeka

Zigmas Lydeka – Lietuvos ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, šiuo metu einantis senato pirmininko pareigas.

Alfonsas Lidžius

Alfonsas Lidžius – fizikos mokytojas, savivaldybininkas, Lietuvos ir Joniškio rajono politinis veikėjas.

Vanda Liesienė

1965 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1975–1976 m. stažavo Paryžiaus VI universitete. 1990 m. medicinos mokslų daktarė. 1965–1971 m. dirbo Kauno medicinos instituto Centrinėje mokslo tyrimo laboratorijoje, 1972–1975 m. Širdies ir kraujagyslių ...

Bronius Liesis

Mokėsi kunigų seminarijoje, dėstė lotynų kalbą. Vėliau studijavo Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, gavo teisę dėstyti lietuvių ir lotynų kalbas. Dirbo Ramygalos vidurinės mokyklos direktoriumi iki 1929 m., iš ten buvo perkeltas į ...

Vaidotas Juozas Lygutas

1955–1967 mokėsi Kulių vidurinėje mokykloje, savarankiškai išmoko groti armonika ir akordeonu, dalyvavo užklasinėje veikloje. 1967–1971 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti mokė B. Razauskienė, dainavo choro s ...

Natalija Likevičienė

1939 m. baigė Vilniaus universitetą. 1960 m. biologijos mokslų kandidatė. 1946–1951 m. dirbo Kauno zoologijos muziejuje, nuo 1952 m. dėstė Kauno aukštosiose mokyklose. Antrojo pasaulinio karo metais su vyru Vytautu nuo nacių gelbėjo žydus.

Rudolfas Lymanas

Tėvas Antoninas Lymanas 1808–1879 m., kilęs iš Šiaurės Čekijos, buvo garsus kantorius, kapelmeisteris ir pradžios mokyklos mokytojas. Gerai griežė vargonais ir smuiku, skambino fortepijonu, grojo pučiamaisiais instrumentais, vadovavo orkestrams, ...