ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 82

Audrius Janušonis

Kuria daugiausia figūrines kompozicijas, torsus ir galvas, dažniausiai jų ciklus: "Torsai" nuo 1998 m., "Faunai" nuo 1999 m., "Personalijos" 2000–2004 m., "Amalgama" nuo 2001 m., "Trumpos istorijos" nuo 2003 m. Tarp jų – Albertas Einšteinas, Pabl ...

Vinsas Janušonis

1976 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1976–1977 m. Klaipėdos miesto ligoninės gydytojas internas, 1977–1979 m. apylinkės gydytojas terapeutas. 1979–1981 m. šios ligoninės poliklinikos vedėjas, 1982–2000 m. ir nuo 2001 m. ligoninės vyr. gydytoj ...

Kęstutis Jarašiūnas

1961 m. baigė Šiaulių 7-ąją vidurinę mokyklą, 1969 m. – Vilniaus valstybinį universitetą. Čia 1976 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Nepusiausvyriųjų procesų puslaidininkiuose tyrimas šviesa induk ...

Stanislava Jareckaitė

1958–1962 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos technikume dėst. K. Dubikaitytė, 1962–1967 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. H. Perelšteino klasė. Nuo 1967 m. rudens Anykščių vaikų muzikos mokyklos ...

Vytas Jareckas

1978 m. baigė Klovainių aštuonmetę mokyklą, 1982 m. – Joniškėlio žemės ūkio mokyklą, technikas mechanikas, 1992 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius, 2010 m. – Šiaulių universitetą, mokytojas. 1982–1984 m. tarnavo sovietinėje armijoje. ...

Antanas Jaroševičius

1899 m. baigė A. Štiglico techninio piešinio mokyklą Sankt Peterburge. Sankt Peterburgo teatruose dirbo dailininku dekoratoriumi. 1900–1921 m. mokytojavo Orlove Viatkos gubernija, Kazanės sritis. 1901 m. dalyvavo tarptautinėje parodoje Paryžiuje, ...

Vidmantas Jarulis

Baigė Šiaulių pedagoginį institutą, fizikos mokytojas. 2003 m. baigė Šiaulių universitetą, vadybos magistras. 1990–2008 m. Šiaulių Šventupio vidurinė mokyklos direktorius. Nuo 2008 m. Šiaulių apskrities viršininko pavaduotojas. Nepartinis. Žmona ...

Antanas Jarumbauskas

1960–1990 m. Plungės rajono "Socialistinio kelio" kolūkio pirmininkas. 1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1988 m. ekonomikos mokslų daktaras. 1989–2000 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos (nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dės ...

Jonas Jarutis

1981 m. baigė Viekšnių vidurinę mokyklą. 1985 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę. 1990 m. baigė Kauno kūno kultūros institutą, įgijo trenerio, sveikatingumo kūno kultūros ir turizmo dėstytojo, organiz ...

Egidijus Jaržemskas

1959 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1971 m. medicinos mokslų kandidatas. 1959–1961 m. chirurgas Marijampolėje, Kaune. 1961–1998 m. Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija dėstytojas. 1979–1988 m. Kauno akademinių klin ...

Viktoras Jasaitis

1929 m. baigė Vienos universitetą. 1930–1940 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdyboje, 1940–1944 m. Vytauto Didžiojo universiteto Neorganinės ir analizinės chemijos katedros vedėjas; docentas. 1945–1948 m. mokytojavo Hanau lietu ...

Antanas Jasaitis

Brolis Juozas Jasaitis. 1952–1956 m. mokėsi Vilniaus žemės ūkio technikume, 1956–1958 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1958–1963 m. Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje. 1963–1966 m. dirbo Maskvos universitete, 1966–1975 m. ...

Domas Jasaitis

1917 m. baigė Voronežo Martyno Yčo gimnaziją, studijavo mediciną Kijevo, nuo 1920 m. – Berlyno universitetuose. 1923–1925 m. dirbo Paryžiaus ligoninėje ir Pastero institute, apgynė medicinos daktaro laipsnį. 1924–1925 m. Lietuvių studentų draugij ...

Juozas Jasaitis

Brolis Antanas Jasaitis. 1951 m. baigė Tauragės vidurinę mokyklą. 1955 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo mokytojo lituanisto diplomą. 1969 m. filologijos mokslų kandidatas. Nuo 1955 m. Laukuvos vidurinė ...

Česlovas Jaseliūnas

1949 baigė Pajevonio pradžios mokyklą. Vėliau tarnavo sovietinėje armijoje; atlikęs karinę tarnybą, išvyko pas vyriausiąjį brolį Antaną į Narvą Estija, dirbo vairuotoju, o vakarais mokėsi Ivangorodo pasienio miestelis netoli Narvos septynmetėje m ...

Genovaitė Jaseliūnienė-Veličkaitė

Baigusi Raubatonių septynmetę mokyklą, 1960–1961 mokėsi vienų metų chorvedžių kursuose diriguoti mokė I. Petraškevičiūtė Ukmergėje. 1961–1965 choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos technikume dėst. D. Vaitkutė, o 1975–1980 choro diriga ...

Albinas Jasenauskas

Pirmieji muzikos mokytojai buvo vargonininkai tėvas ir vyresnysis brolis. 1898–1903 mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, kur buvo sustiprintas muzikos mokymas. Keletą metų vargonininkavo ir vadovavo chorams Marijampolėje. 1906–1909 Varšuvos muz ...

Meilutė Jasienė

1971 m. baigė Vilniaus universiteto Finansų ir apskaitos fakultetą. 1977 m. apgynė disertaciją "Faktorinė analizė ekonominiuose tyrimuose", ekonomikos mokslų kandidatė. 1971–1977 m., 1983–1992 m. ir nuo 1996 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, nu ...

Rimutis Juozapas Jasilionis

1961 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. Nuo 1961 m. Vilniaus universiteto, 1969–1987 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas, 1969–1974 m. Matematikos katedros vedėjas; 1972 m. docentas ...

Genovaitė Jasinevičienė

Vyras Raimundas Jasinevičius. 1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1967 m. ten pat apgynė disertaciją "Kintamosios srovės ferodinaminių autokompresorių tyrimas", technikos mokslų kandidatė. 1990 m. apgynė disertaciją "Mikroprocesorinių gr ...

Raimundas Jasinevičius

Raimundas Jasinevičius – Lietuvos elektromechanikos inžinierius, informatikos sistemologas, diplomatas, technologijos mokslų daktaras.

Kazys Jasinskas

1958 m. baigė Lietuvos konservatorijos J. Gaudrimo klasę. 1952–1960 m. Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos, 1960–1969 m. Vilniaus pedagoginio instituto, 1965–1990 m. Lietuvos konservatorijos dėstytojas, nuo 1984 m. docentas ...

Leonas Jasinskas (1914)

1943 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos ir gamtos fakulteto Chemijos skyrių, 1955 m. chemijos mokslų kandidatas. Nuo 1944 m. dirbo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, 1959–1961 m. dekanas, 1946–1976 m. Organinės chemijos katedros ve ...

Vytautas Jasinskas

1944–1947 m. vaidino Vilniaus dramos teatre. 1952 m. baigė režisūrą A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje. 1952–1953 m. Klaipėdos dramos teatro režisierius, 1956–1963 m. vyr. režisierius, 1953–1956 m. Kauno jaunojo žiūrovo teatro režisie ...

Leonas Jasinskas (1922)

1948 m. baigė Vilniaus universiteto VU Ekonomikos fakultetą. 1949–1952 m. Maskvos M. Lomonosovo valstybinio universiteto aspirantas, 1952 m. apgynė disertaciją "Lietuvos TSR pramonės vystymas", ekonomikos mokslų kandidatas. 1952–1993 m. VU dėstyt ...

Jokūbas Jasinskis

Jokūbas Jasinskis – Lietuvos inžinierius, poetas, politinis veikėjas, 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas, sukilėlių generolas leitenantas.

Jonas Jasiukaitis

1919–1921 m. studijavo Saratovo politechnikos institute. 1922 m. grįžo į Lietuvą. 1929 m. baigė statybos inžineriją Lietuvos universitete. 1922–1927 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos Karo butų valdyboje, 1927–1944 m. Žemės ūkio ministerijos s ...

Vincas Jasiukevičius (1915)

1946 m. baigęs Kauno universitetą jame nuo 1950 m. Kauno politechnikos institutas, nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas iki mirties dėstė. 1958 m. technikos mokslų kandidatas, nuo 1961 m. docentas. 1946–1955 m. dar ir Geologijos ir geogr ...

Genovaitė Jasiulienė

Vyras Leonas Jasiulis. 1951 m. baigė muziejininkystę Vilniaus universitete. 1954–1981 m. dėstė Lietuvos dailės institute, 1952–1953 m. ir Taikomosios dailės aukštesniojoje mokykloje Kaune. Nuo 1981 m. Lietuvos dailės muziejaus Taikomosios dailės ...

Albertas Jasiulionis

1942 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1954 m. Leningrado politechnikos institute apgynė disertaciją "Skriejikinio kulisės mechanizmo nagrinėjimas", technikos mokslų kandidatas. 1970 m. Valstybiniame mašinotyros mokslo tyrimų institute apgy ...

Leonas Jasiulis

Žmona Genovaitė Jasiulienė. 1939–1944 m. mokėsi Augmėnų pradinėje mokykloje, 1947–1954 m. mokslus tęsė Baisogalos vidurinėje mokykloje. 1959 m. baigė dailėtyrą Maskvos universitete. 1959–1990 m. dėstė Lietuvos dailės institute. Tyrinėjo XX a. Lie ...

Kazimieras Jasiūnas

1931–1947 m. dirbo bendrovėje "Pienocentras", 1940–1941 m. ir 1944–1947 m. direktorius. 1933–1940 m. žurnalo "Pieno ir gyvulių ūkis" redaktorius. 1942 m. baigė Vilniaus universitetą. 1953 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1947–1986 m. Lietuvos žem ...

Janas Jaščaninas

1964 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1983 m. biologijos mokslų daktaras. 1957–1967 m. Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės narys, 10 kartų Lietuvos kūjo metimo čempionas ir daugkartinis rekordininkas, 1957 m. ir 1958 m. – TSRS kūjo met ...

Vytautas Jašinskas

1974 m. baigė Kauno medicinos institutą, 1977-1982 m. mokėsi Maskvoje, I. Sečenovo I medicinos institute. 1989 m. medicinos mokslų daktaras. Nuo 1974 m. dirbo Regos apsaugos laboratorijoje. Nuo 1982 m. Kauno medicinos instituto 1989-1998 m. Kauno ...

Petras Jašinskas

1939 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1956 m. medicinos mokslų kandidatas. 1945–1986 m. Kauno respublikinės klinikinės ligoninės vyr. gydytojas. 1956–1971 m. dar ir Kauno medicinos instituto Rentgenologijos ir radiologijos katedros vedėjas ...

Ona Jaudegytė

1940 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1963 m. Kauno medicinos institute apgynė disertaciją "Viršutinio voko sudribimo nauji chirurginio gydymo būdai", medicinos mokslų kandidatė. 1968 m. apgynė disertaciją "Apatinio voko atvirtimo chirurgi ...

Steponas Jaugelis-Telega

Steponas Jaugelis-Telega – lietuvių raštijos kūrėjas, evangelikų reformatų veikėjas. Vienas žymiausių XVII a. giesmių kūrėjų ir vertėjų.

Saulius Jauneika

1981 m. baigė Merkinės Vinco Krėvės-Mickevičiaus vidurinė mokyklą, 1986 m. baigė Vilniaus universitetą, matematikas. 1995–2000 m. Molėtų rajono savivaldybės administratorius. 2000–2005 m. AB DnB NORD bankas, Molėtų klientų aptarnavimo poskyrio va ...

Viktoras Jauniškis

1917 su tėvais grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Čia mokėsi lenkų gimnazijoje, savarankiškai išmoko skambinti citra, privačiai mokėsi griežti smuiku. Lenkams okupavus Vilnių, Viktoras kartu su tėvais išvyko į Kėdainius. 1925–1932 su pertrauk ...

Salvinija Jautakaitė

Mokėsi Kauno 22-ojoje bei 1-ojoje vidurinėse mokyklose ir 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje mokyt. D. Kugevičienės fortepijono klasė. 1977–1981 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Leokadija Januški ...

Nijolė Jautakienė-Jankauskaitė

Mokėsi Šiaulių ir Kauno mergaičių gimnazijose, o 1947–1951 m. Kauno mokytojų seminarijoje. 1951–1953 m. Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi skambinti kanklėmis diriguoti mokė E. Brazauskas, dirbo Kauno 4-uo – siuose vaikų namuose. 1953– ...

Leonarda Jekentaitė-Kuzmickienė

Leonarda Jekentaitė-Kuzmickienė – Lietuvos filosofė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos televizijos diktorė.

Vasilijus Jemeljanovas

1955 m. baigė Kraslavos 2–ąją vidurinę mokyklą, 1960 m. Kauno politechnikos instituto statybos fakultetą, inžinierius statybininkas. Studijavo Maskvos universiteto aspirantūroje. 1979 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą prie TSKP CK. 1960–1972 m. K ...

Ana Jesvilienė

2009 m. baigė Vilniaus kolegiją, socialinis pedagogas. Eišiškių gimnazijos mokytoja, Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro lenkų kultūros specialistė. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos narė. Nuo 2011 m. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybo ...

Aldona Jocevičienė

1944 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1958 m. apgynė disertaciją "Odos galvanometrija sergant galvos smegenų kraujotakos sutrikimais", medicinos mokslų kandidatė. 1970 m. apgynė disertaciją "Lėtinio aterosklerozinės kilmės galvos smegenų k ...

Jonas Gediminas Jocius

Jonas Gediminas Jocius – zootechnikas, žemės ūkio teoretikas, profesorius, Lietuvos ir Kauno rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Birutė Jočienė-Žaliaduonytė

1971 m. baigusi Lazdijų vidurinę mokyklą, vienus metus choro dirigavimo mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje dėst. G. Miklovienė. 1972–1976 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dėst. R. Skirsgili ...

Antanas Jokimas

1921 m. baigė Peterburgo civilinių inžinierių institutą. 1922–1940 m. dirbo Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriuje. 1923–1957 m. dėstė Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje nuo 1945 m. Kauno politechnikumas. Brolis Zenonas Jokimas.

Virginijus Jokšas

Virginijus Jokšas – Skuodo rajono politikas, istorijos mokytojas metodininkas, kraštotyrininkas, filatelistas.

Alvydas Jokubaitis

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1991 m. stažavosi Krokuvos Jogailaičių universitete Lenkija. 1992 m. lapkričio 17 d. Vilniaus universiteto filosofijos istorijos ir logikos katedroje apgynė disertaciją "Filosofijos mokslas ...