ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73

Elona Bubinaitė

1942–1949 m. lankė Šiaulių 2-ąją mergaičių gimnaziją, 1946–1953 m. mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje J. Byros solinio dainavimo klasė. 1955–1960 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. A. Budri ...

Algimantas Bubulis

1970 m. baigė Kauno politechnikos institutą, nuo 2002 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1973 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas. Pjezomechanikos instituto vyr. mokslinis bend ...

Pranas Buckus

1945–1950 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Chemijos fakultete. 1950–1954 m. Maskvos valstybinio universiteto aspirantas. 1954–1963 m. VU Chemijos fakulteto vyr. dėstytojas ir docentas. 1963–1994 m. Vilniaus pedagoginio instituto VPI, nuo 199 ...

Irena Bučienė

1962 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, 1969 m. – Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. Lietuvos dramos teatro, 1969–1972 m. Lietuvos televizijos režisierė. Nuo 1970 m. Lietuvos konservatorijos dėstytoja. Režisavo spekta ...

Antanas Bučinskas

1961 m. baigė Raseinių raj. Bagdonavos septynmetę mokyklą, 1965 m. baigė Raseinių rajono Viduklės vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1981 m. istorijos mokslų kandidatas. 1965–1971 m. dirbo mokytoju Viduklės vidurinės mokyklos, ...

Elena Nijolė Bučiūtė

1947 m. baigė Rokiškio mergaičių gimnaziją. 1947–1953 m. studijavo Lietuvos dailės institute. 1968 m. architektūros mokslų kandidatė. 1953–1975 m. Miestų statybos projektavimo instituto architektė. Nuo 1976 m. Vilniaus inžinerinio statybos instit ...

Vytautas Pranciškus Būda

1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1953–1954 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1954–1971 m. Eltos vertėjas, vertimų redaktorius. 1969 m. filologijos mokslų kandidatas. Disertacija "Lietuvių kalbos pažyminio šalutinių sakinių si ...

Erika Budovaitė-Mackelienė

Nuo 1944 m. su tėvais gyveno ir mokėsi Pasvalyje. 1960–1964 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. Edmundas Sapranavičius. 1974–1979 m. neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinės ko ...

Tadas Budraitis

Iš mažens pasižymėjo muzikiniais gabumais. Mokėsi pradžios ir vidurinėje mokykloje, kurį laiką mokytojavo. 1918–1923 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, kur gavo ir gerus muzikos teorijos bei praktikos pagrindus. 1923 m. birželio 20 d. ...

Vladas Budreckas

Atsidūręs Vokietijoje, gyveno Regensburge, Burladigene, po karo nuvyko į Romą tęsti muzikos studijų tame pačiame bažnytinės muzikos institute. Studijavo grigališkąjį choralą ir kompoziciją, 1949 m. gavo grigališkojo choralo magistro Cum laude lai ...

Viktoras Budrevičius

Iš mažens pasižymėjo muzikiniais gabumais. Mokydamasis Lazdijų gimnazijoje, dainavo chore ir vaikinų vokaliniame ansamblyje. Sovietų valdžios buvo suimtas ir tremiamas į Sibirą, bet pavyko iššokti iš traukinio ir pabėgti. 1946–1948 m. Kauno muzik ...

Vincentas Budrevičius

Gimė 1795 m. Kėdainiuose. Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakulteto studentas, vėliau – filosofijos magistras. 1820 m. prisijungė prie filomatų. Teismo sprendimu buvo ištremtas į Rusijos gilumą. Vėliau mokytojavo Kostromos ir Tverės gim ...

Kazimieras Budrys (1957)

1975 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą, 1979 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 1979–1985 m. Avižienių vidurinės mokyklos Vilniaus raj. mokytojas. 1985–1988 m. laikraščio "Vakarinės naujienos" s ...

Valmantas Budrys

1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1989 m. medicinos mokslų kandidatas. Stažavo 1992 m. Geteborgo ir Linčiopingo universitetų ligoninėse Švedija, 1995–1996 m. Lojolos universiteto Stričo medicinos mokykloje Čikaga. Nuo 1988 m. Vilniaus universi ...

Nijolė Budrytė

Baigė Šiaulių pedagoginį institutą, logopedė defektologė. Šiaulių miesto vaikų globos namų logopedė specialioji pedagogė. Nuo 1995 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus narė, nuo 1998 m. skyriaus tarybos narė. Nuo 1996 m. Lietuvos ...

Bronius Budriūnas

1949 m. atvykęs į JAV, iki 1951 m. buvo Lietuvių radijo klubo "Balsas" Detroite, MI, choro, vyrų kvarteto ir okteto, moterų seksteto bei solistų vadovas, vargonininkavo ir vadovavo chorui Regina Pacis – Our Lady of Peace parapijoje. Nuo 1953 m. Š ...

Juozas Budzinskis

1922 m. baigė Telšių "Saulės" gimnaziją. 1922–1926 m. dirbo mokytoju Kauno pradžios mokykloje, 1926–1936 m. dėstė Kėdainių, Telšių, Plungės ir Šiaulių mokytojų seminarijose. 1930 m. baigė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1936 ...

Bronė Buivydaitė

Tėvams persikėlus, vaikystę nuo 1900 m. leido Anykščiuose. Nuo 1901 m. mokėsi savarankiškai ir pas daraktorių. 1911–1912 m. baigė Kaune "Saulės" buhalterijos kursus. Dirbo prekyboje iš pradžių Kaune, paskui grįžusi į Anykščius. 1913–1915 m. su pa ...

Tomas Rimantas Buivydas

1964 m. baigęs Lietuvos dailės institutą mokytojavo Šiauliuose. Nuo 1970 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytojas, 1991-2003 m. Piešimo katedros docentas.

Ignas Bujakas

1933 m. baigęs Rostovo medicinos institutą dirbo sanitarijos gydytoju Rusijoje. 1949 m. medicinos mokslų kandidatas. 1944–1950 m. LTSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro, ministro pavaduotojas, 1945–1962 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 194 ...

Vytas Bujanauskas

1985 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 2001 m. baigė andragogiką Vytauto Didžiojo universitete, edukologijos magistras. 1994–2011 m. Prienų senelių globos namų direktoriaus pavaduotojas. 2011–2015 m. Prienų rajono savivaldybės meras. Nu ...

Vytautas Bujauskas

1950 m. baigė Kauno universitetą. 1968 m. architektūros mokslų kandidatas. Nuo 1959 m. Kauno miesto vyr. architektas. 1950–1971 m. dėstė Kauno politechnikos institute, 1971–1993 m. Lietuvos dailės instituto Kauno skyriuje. 1971–1984 m. Interjero ...

Egidijus Bukelskis

1980 m. baigė Vilniaus universitetą. 1994 m. biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1986 m. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedros dėstytojas; nuo 1995 m. docentas. Lietuvos hidrobiologų draugijos narys.

Vytautas Bulka

1978 m. baigė Švenčionių Z. Žemaičio vidurinę mokyklą, 1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo techninių disciplinų ir darbų mokytojo specialybę. 1983–1999 m. Vidutinės pagrindinės mokyklos mokytojas, dėstė fiziką, darbus ir kūno kultū ...

Alfridas Bulkauskas

Lankydamas Šiaulių 10-ąją vidurinę mokyklą, privačiai mokėsi griežti akordeonu ir skambinti fortepijonu, o ją baigęs, 1973–1977 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose vyr. dėst. R. Songailos ir v ...

Jūratė Bundzaitė

1970–1975 m. Lietuvos konservatorijos E. Dineikaitės klasėje įgijo koncertinės pianistės diplomą, 1975–1982 m. prof. Leopoldo Digrio vargonų klasėje – vargonininkės solistės diplomą. Nuo 1986 m. Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Fortepi ...

Antanas Burkšaitis

1978 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, fizikos mokytojas. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos informacinių technologijų ir fizikos mokytojas. Partijos Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono skyriaus narys. 1995– ...

Irena Burneckienė

1960-1971 m. mokėsi Šiaulių J.Janonio vidurinėje mokykloje. 1971-1976 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, 1986-1990 m. – Maskvos pedagoginio universiteto aspirantūroje, 1990 m. socialinių mokslų daktarė. Nuo 1976 m. Šiaulių pedagoginio ...

Antanas Busilas

Pirmąsias mokslo žinias įgijo pas kaimo daraktorių. Vėliau su tėvais persikėlė į Tartu Estija, kur baigė pradinę mokyklą. 1899 m. šeimai apsigyvenus Sankt Peterburge, mokėsi progimnazijoje, gimnazijoje, privačiai. Įgijęs vidurinį išsilavinimą, 19 ...

Jonas Butkevičius

1957 m. šeima persikėlė gyventi į Vilnių, 1966 m. baigė A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 1971 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, įgijo inžinieriaus statybininko specialybę su miestų transporto orientacija. 1980 m. Kijevo autokelių ins ...

Vaidotas Butkevičius

Vaidotas Butkevičius – Lietuvos pedagogas, Biržų raj. ir Kratiškių kaimo bendruomenės veikėjas, tautodailininkas.

Butkų Juzė

Gimė neturtingo valstiečio, turėjusio vos vieną hektarą žemės, šeimoje. Liepojoje mokėsi batsiuvio amato. Grįžęs į tėviškę per metus baigė Gargždų pradžios mokyklą. Tėvų liepiamas, vėl išvyko į Liepoją, ėmėsi kurpiaus amato, savarankiškai mokėsi, ...

Jonas Butkus (1914)

1943 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1953 m. veterinarijos mokslų kandidatas. 1947–1984 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas; nuo 1956 m. docentas.

Rimantas Butleris

Baigė Antalieptės vidurinę mokyklą. 1980 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1988 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1980 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, nuo 2001 m. Informacijos sis ...

Adomas Butrimas

1978 m. baigė archeologiją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1985 m. istorijos mokslų kandidatas. 1991–2008 m. stažavo Australijos ir Vakarų Europos universitetuose. 1978–1986 m. dirbo Istorijos ir etnografijos muziejuje dabar Lietuvos n ...

Aleksandras Buzys

Baigęs Kelmės gimnaziją, 1947–1952 m. choro dirigavimą studijavo Vilniaus ir Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. V. Žiliaus klasė. Studijų metais mokytojavo Vilniaus vidurinėse mokyklose, vadovavo Politechnikumo vyrų chorui 1950–1952 m. ...

Eugenijus Chlivickas

1972 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakultetą. 1987 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1972 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto nuo 1996 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas dėstytojas, nuo 2005 m. profe ...

Stasys Chockevičius

Baigęs Šilutės vidurinės mokyklos 9 klases, 1951–1959 m. su pertrauka choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. K. Griauzdė, J. Karosas ir V. Uloza. Mokydamasis vadovavo įvairiems meno mėgėjų būreliams. Nuo 1959 m. iki mirties gyv ...

Saulius Cicėnas

1977 m. baigė Vilniaus universitetą. 2006 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1979 m. dirba Vilniaus universiteto Onkologijos institute iki 1990 m. Onkologijos institutas, 1990–2002 m. Lietuvos onkologijos centras, Krūtinės chirurgi ...

Juozas Ciprisevičius

Mokydamasis Kybartų vidurinėje mokykloje, pas Z. ir L. Galvydžius, R. Pakšį ir D. Šurmaitienę mokėsi ir muzikos. Baigęs vidurinę mokyklą, 1976–1980 m. muziką studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dirigavimą dėstė S ...

Rūta Cirtautaitė

1978 m. baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą, darželio auklėtoja, 1983 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, ikimokyklinio ugdymo ir psichologijos dėstytoja, 1995 m. baigė Klaipėdos universiteto Kvalifikacijos kėlimo institutą, pradinių klasių mok ...

Stasys Čaikauskas

1928–1931 m. lankė Valstybės teatro vaidybos mokyklą Konstantino Glinskio kursas. 1931–1933 m. ir 1934–1941 m. Valstybės teatro aktorius. 1933–1934 m. Jaunųjų teatro aktorius. 1941–1948 m. Jaunimo teatro aktorius ir režisierius. 1941–1948 m. Kaun ...

Julius Čaplikas

Julius Čaplikas – pedagogas, Lietuvos valstybės, visuomenės ir karinis veikėjas, generolas leitenantas.

Albertas Čaplinskas

1966 m. baigė Maskvos universitetą. 1993 m. Matematikos ir informatikos institutas, disertacijos tema: "Parametrų išvardinimų kalbų realizavimas uždaruose programų paketuose", matematikos specialybė: informatika daktaras. 2004 m. Matematikos ir i ...

Romualdas Čarna

Mokėsi Rozalimo vidurinėje mokykloje, 1967 m. baigė Lietuvos dailės institutą, įgijo dailininko grafiko ir pedagogo specialybę. 1967–1970 m. dirbo leidykloje "Šviesa". 1970–1991 m. dėstė dailę J. Naujalio meno mokykloje.

Dangerutis Čebelis

Nuo 1944 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1946 m. pašalintas už antisovietines pažiūras. 1947-1950 m. dirbo mokytoju Kauno 8-oje gimnazijoje, dėstė lotynų ir prancūzų kalbas. 1950 m. suimtas klasėje už ryšius su Lietuvos antisovietinio ...

Edmundas Čečėta

1996 m. baigė Plungės 4-ąją vidurinę mokyklą, 2000 m. Šiaulių universitete baigė edukologiją. 2000–2006 m. Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos mokytojas, 2006–2007 m. UAB "Fortakas" vadybininkas, 2007–2008 UAB "myPC" vadybininkas, nuo 2010 m. Vš ...

Albinas Čeičys

Privačiai pramokęs muzikos, kurį laiką vargonininkavo ir vadovavo mėgėjų chorams. 1928–1939 m. Kauno muzikos mokykloje ir konservatorijoje studijavo vargonavimą ir lankė Nikodemo Martinonio chorvedybos klasę, dėstė muziką ir dainavimą Marijampolė ...

Aldona Čeikauskienė

1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, geografijos mokytoja. 1983–2007 m. ir nuo 2007 m. Kalvarijos vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė. 2007 m. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė. Nuo 1999 m. Naujosios sąjungos Kalvarijo ...

Judyta Čejauskienė

1976 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos mokytoja. Mažeikių Sodų vidurinės mokyklos mokytoja. Lietuvos socialdemokratų sąjungos, 2010 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Mažeikių rajono skyriaus narė. 2008–2011 m. ir nuo ...