ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66

Cemach Feldstein

Cemachas Feldšteinas – Lietuvos žydų kilmės pedagogas, rašytojas, 1922-1940 m. Kauno hebrajų realinės gimnazijos direktorius.

Pranas Gailiūnas

1939 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1965 m. filologijos mokslų kandidatas. Mokytojavo Raseiniuose, Eržvilke, Švėkšnoje, 1945–1949 m. Švėkšnos vidurinės mokyklos direktorius. 1949–1958 m. dirbo Švietimo ministerijoje. Nuo 1959 m. Vilniaus ...

Janina Gendvilienė

1968 m. baigė Kriukų vidurinę mokyklą. 1970 m. dirbo Šakynos aštuonmetėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, o 1971 m. direktorės pavaduotoja. 1973 m. baigė ŠPI pradinių klasių mokytojos specialybę. 1973 m. pradėjo dirbti Ruzgų aštuonmetės mokyk ...

Roma Giedraitienė

Roma Giedraitienė – pedagogė, Lietuvos ir Lazdijų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Vigantas Giedraitis

1962 m. baigė Buitūnų pradžios, 1966 m. Kuktiškių aštuonmetę, 1969 m. Saldutiškio vidurinę mokyklas. 1974 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, geografijos ir kūno kultūros mokytojas. 1974–1978 m. Antazavės internatinės mokyklos mokytojas. 1979 ...

Vytautas Giedraitis

1973 m. baigė Šiaulių 8-ąją vidurinę mokyklą. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakultetą ir įgijo fizikos mokytojo specialybę. 1977–1981 m. Sidabravo vidurinės mokyklos Radviliškio raj. fizikos mokytojas, 1981–1986 ...

Vytautas Gylys

1963 m. baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą, 1963–1970 m. studijavo LKKI, 1992–1993 m. – Misūrio valstijos direktorių akademijoje, 2001–2003 m. – KTU vadybos ir administravimo magistrantūroje. 1968–1974 m. Vaikų klubo prie 4-osios namų valdybos ...

Arvydas Girdzijauskas

Rašytojo Vytauto Girdzijausko sūnus. 1966–1974 m. Arvydas mokėsi Vilniaus S. Nėries vidurinėje mokykloje ir dainavo Respublikinių mokytojų namų berniukų chore "Ąžuoliukas". 1974–1979 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservator ...

Tomas Glodas

Baigė Plokščių pradžios mokyklą, 1919 m. baigė Šakių "Žiburio" gimnaziją. 1926 m. baigė Kauno "Saulės" mokytojų seminariją. Neakivaizdžiai studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriuje, taip pat baigė ...

Rasas Gofmanas

1978 m. baigė Jurbarko 1-ąją vidurinę mokyklą. 1978–1983 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, mokslinis agronomas. 1983–1984 m. Mitkaičių Telšių raj. kolūkio vyriausiasis agronomas. 1984–1985 m. LLKJS Telšių rajono k ...

Julijonas Gravrogkas

1903 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1915 m. Petrogrado technologijos institutą. Mokytojavo Bologojės technikos mokykloje, buvo pašalintas dėl nepalankios caro valdžiai veiklos. Vėliau dirbo inžinieriumi Omske. 1917–1920 m. Bologojės technikos mokykl ...

Klausas Peteris Grudzinskas

1982–2007 m. – Klaipėdos statybininkų mokyklos direktorius. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos skyriaus narys. 1995–1997 m. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys LDDP są ...

Vygantas Gudėnas

1982 m. baigė Vilniaus universitetą, fizikas-dėstytojas. 2004 m. baigė verslo ir vadybos administravimą Kauno technologijos universitete. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos direktorius, 2007–2011 m. Kauno miesto savivaldybės mero patarėjas, 2008-201 ...

Motiejus Gustaitis

Motiejus Gustaitis – Romos katalikų dvasininkas, kunigas, poetas, vertėjas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas. Vienas iš pirmųjų poetų simbolistų.

Jurgis Gūžys

Vaikystėje daraktoriaus išmokytas skaityti lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai, lankė Aukštosios Panemunės pradžios mokyklą, paskui 1898–1900 m. tęsė mokslą Lomžos gubernijoje. 1900–1902 m. mokėsi Veiverių dviklasėje mokykloje prie mokytojų semina ...

Irina Ignatavičienė

1972–1978 m. mokėsi Vilniaus 36-ojoje vidurinėje mokykloje. 1978–1982 m. studijavo VPI, įgyjo matematikos mokytytojos specialybę, 2003 m. baigė VPU švietimo vadybos specialybę. 1982–1983 m. – Vilniaus 32-osios vidurinės mokyklos, 1983–1988 m. – V ...

Rimantas Indrišionis

Rimantas Indrišionis – aviamodeliuotojas, pedagogas. F1A klasės sklandytuvų modelių daugkartinis Lietuvos, Baltijos šalių, SSRS čempionas, Europos čempionato prizininkas.

Miša Jakobas

1971 m. baigė ŠPU, o 2005 m. – VPU magistrantūros studijas. Nuo 1989 m. dirba Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju, o 1991 m. tapo šios mokyklos direktoriumi. Nuo 2020 metų užima DG Avia Adminstracijos direktoriaus ...

Vladislovas Janiūnas

1964 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą. 1964–1965 m. Garliavos vidurinės mokyklos mokytojas. 1965–1978 m. Kauno krepšinio mokyklos vyr. treneris. 1978–1993 m. LRT sporto komentatorius. 1994–1999 m. Kauno FBK "Kaunas" direktoriaus pavaduot ...

Antanas Januševičius

1925 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1929 m. – Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakultetą. 1926-1928 m. redagavo žurnalą "Ateitis". Leido savaitraštį "Šiaulietis". Bendradarbiavo įvairiuose Lietuvos laikraščiuose ir žurnaluose. 1939– ...

Petras Januška

1955–1959 m. Panevėžio muzikos mokykloje mokėsi groti trombonu dėst. J. Narsutis ir V. Skeivela. Nuo 1959 m. Pasvalio vaikų muzikos mokyklos mokytojas, 1962–1976 m. direktorius. 1962–1967 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo LSSR kon ...

Jūratė Jasiulionienė

Jūratė Jasiulionienė – Lietuvos pedagogė, Zarasų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Donatas Juodelė

1987–1990 m. Jonavos 6-osios vidurinės mokyklos direktorius, nuo 1995 m. iki 1997 m. Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, nuo 1998 m. Kauno rajono savivaldybės sekretorius, nuo 2000 m. Utenos Dauniškio vidurinės mokyklos, nuo 2003 m. gi ...

Juozas Jurevičius

Vilniuje studijavo pedagogiką, psichologiją, istoriją. Dirbo pedagoginį darbą, 1944–1945 m. Juodupės ir 1945–1949 m. Pandėlio gimnazijų direktorius. Vėliau bendradarbiavo Radiofone – neetatinis talkininkas, literatūrinis redaktorius, redaktorius. ...

Zigmas Kalesinskas

1984 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1984 m. "Vilkijos ūkis" veterinarijos gydytojas. 1991 m. Dalios ir Zigmo Kalesinskų liaudies amatų mokyklos direktorius. 2016 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, kultūros va ...

Jonas Kartanas

1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1913–1915 m. mokytojavo Višakio Rūdos pradžios mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rusiją. 1915–1918 m. – Penzos lietuvių mokyklos mokytojas. 1918 m. grįžęs į Lietuvą nuo 1918 m. iki ...

Alvydas Katinas

Alvydas Katinas – lietuvių kalbos mokytojas, savivaldybininkas, Lietuvos ir Utenos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Stanislovas Kaulavičius

1972 m. baigė Anykščių Antano Vienuolio vidurinę mokyklą. 1972–1976 m. studijavo matematiką Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. Nuo 1976 m. Zarasų vakarinės pamaininės vidurinės mokyklos metodininkas, Lupenkos aštuonmetės mokyklos mok ...

Alfonsas Kavoliūnas

Alfonsas Kavoliūnas – Lietuvos poetas, publicistas, pedagogas, mokyklos direktorius, partinis ir visuomenės veikėjas.

Jonas Kirlys

Studijavo Panevėžio mokytojų seminarijoje, Petrogrado mokytojų institute. 1911–1914 m. dirbo žurnalų "Lietuvos žinios" ir "Lietuvos ūkininkas", 1916–1917 m. – "Naujoji Lietuva", 1919 m. – "Švietimo reikalai" redakcijose. Nuo 1919 m. pradinių moky ...

Alvydas Kirvėla

1973 m. baigė Kavarsko vidurinę mokyklą. 1973–1977 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos ir visuomenės mokslų mokytojo išsilavinimą. 1977–1984 m. buvo Svėdasų vidurinės mokyklos istorijos mokytojas, 1984–1985 m. – direkto ...

Arūnas Kiulkis

1980 m. baigė Pilviškių vidurinę mokyklą. 1985 m. baigė Žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1994 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė geografiją. Nuo 1986 m. Pilviškių vidurinės mokyklos mokytojas, nuo 1995 m. Pilviškių vidurinės moky ...

Marija Klimaševska

1990–1995 m. mokėsi Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultete ir įgijo chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos kvalifikaciją. 1995–1999 m. dirbo Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos technologijų mokytoja, vyresniąja mokytoja. 1995–20 ...

Edvardas Kochas

1954–1965 m. mokėsi Luokės vidurinėje mokykloje, 1969–1975 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute Fizikos ir matematikos fakultete. 1966–1977 m. mokytojavo Telšių, Šiaulių ir Tauragės rajonuose. 1977–1978 m. Tauragės rajono švietimo skyria ...

Nina Kolyševa

1956 m. baigė Baltarusijos valstybinio universiteto Geologijos-geografijos fakultetą. 1956–1959 m. dirbo Baltarusijos mokyklose. 1959–1960 m. dirbo Klaipėdos 3-iojoje vidurinėje mokykloje vyresniąja pionierių vadove. 1960–1968 m. Klaipėdos 6-osio ...

Romualdas Kondrotas

Mokėsi Telšių 4-ojoje vidurinėje mokykloje ir vaikų muzikos mokykloje. Baigęs vidurinę mokyklą, 1969–1973 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti chorui mokė B. Razauskienė, Z. Barauskienė ir A. Jozėnas. Nuo 1 ...

Rūta Krasauskienė

1986 m. baigė Vilniaus 54-ąją vidurinę mokyklą, 1986–1992 m. studijavo LMA, 2001–2004 m. studijavo VPU edukologijos meninio ugdymo specialybę. 1988–1990 m. – Chorinio dainavimo mokyklos "Liepaitės" chormeisterė, 1989–1999 m. – Vilniaus "Sietuvos" ...

Romualdas Kraulišas

1992 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, dėstytojas, sporto šakos treneris. Sudeikių pagrindinės mokyklos direktorius, nuo 2009 m. Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas. Lietuvos socialdemo ...

Tomas Kubilius

1988 m. baigė Vilniaus pedagogikos institutą, techninių disciplinų ir darbų mokytojas. 1988 m. Skuodo Pranciškaus Žadeikio vidurinės mokyklos mokytojas, 1998 m. Skuodo rajono Aleksndrijos pagrindinės mokyklos direktorius, 2003 m. Skuodo kaimo ver ...

Petras Kuizinas

1982 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, pradinių klasių mokytojas. 1992–2007 m. Telšių rajono Upynos pagrindinės mokyklos direktorius, 2007–2011 m. draudimo kompanijos "PZU Lietuva" Telšių skyriaus direktorius. Nuo 2007 m. Telšių rajono saviv ...

Juozas Laimutis

1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. 1972-2007 m. – Vilkijos Žemės ūkio mokyklos direktorius. Tėvynės sąjungos narys. 1990–1995 m. Kauno rajono tarybos deputatas, 2000–2003 m., 2003–2007 m. ir nuo 2007 m. Kauno raj ...

Albertas Lakštauskas

Albertas Lakštauskas – pedagogas, Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Vaclovas Laukys

1972 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, kūno kultūros dėstytojas. Dabikinės specialiosios internatinės mokyklos, Dabikinės specialiojo ugdymo centro, Dabikinės specialiosios mokyklos direktorius. 1996 m. Lietuvos socialdemokratų partijos ...

Zita Lazdauskienė

Zita Petrokaitė-Lazdauskienė – pedagogė, Lietuvos ir Šilalės rajono politinė bei visuomenės veikėja.

Petras Leikauskas

1982 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos ir visuomenės mokslų mokytojas. Nuo 2009 m. Panevėžio specialiosios mokyklos direktorius. Partijos Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Panevėžio miesto skyriaus narys ...

Jonas Liesys

1978 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, kūno kultūros dėstytojas. 2004 m. apgynė mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 1973–1989 m. Rūdiškių vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytojas, 1989–2008 m. mokyklos direktorius. 2008 m ...

Stasys Lapė

1981 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius. 2003 m. Šiaulių universitete baigė viešąjį administravimą. 1995–1997 m. Tauragės apskrities valdytojas, nuo 1998 m. Tauragės profesinio rengimo centro direktorius, 2006–2007 m. Jaunimo mok ...

Stasys Lisanka

1981 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, Techninių disciplinų ir darbų mokytojas. Vadoklių vidurinės mokyklos direktorius. 1993 m. Tėvynės sąjungos, 1999 m. Lietuvos liberalų sąjungos, 2002 m. Liberalų demokratų partijos Panevėžio ...

Vytautas Lubauskas

1998 m. Alytaus aukštesniosios verslo mokyklos, 2000 m. Alytaus kolegijos direktorius. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus rajono skyriaus narys. 1990–1995 m. Alytaus miesto tary ...

Liudvikas Lukošius

1958–1969 m. mokėsi Josvainių vidurinėje mokykloje, 1969–1974 m. studijavo VPU Istorijos fakultete, 2002–2003 m. – KTU viešojo administravimo magistrantūroje. 1974–1978 m. Žaslių vidurinės mokyklos istorijos mokytojas. 1978–1983 m. Kauno J. Gruod ...