ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 482

Labūnavos pagrindinė mokykla

Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Labūnavoje, Barupės g. 1, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 1910207 ...

Kiaunoriai

Kiaunoriai – kaimas Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio 2105 Tytuvėnai–Pakapė–Šiauliai, 11 km į šiaurę nuo Tytuvėnų, 5 km į šiaurę nuo Johampolio. Seniūnaitijos centras. Stovi Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia nuo 1991 m., yra Kiauno ...

Kiaunorių dvaras

Kiaunorių dvaras – buvusio dvaro sodyba Kiaunoriuose, Kelmės rajone. Išlikęs medinis ponų namas, pastatytas 1851 m., moliu drėbtas XIX a. pabaigoje statytas svirnas.

Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia

Apie 1766 m. Kiaunorių dvare pastatyta koplyčia. Vietoj jos 1856–1859 m. pastatyta mūrinė koplyčia. Vokietijos kariuomenė 1915 m. koplyčią sudegino. Į Kiaunorius 1918 m. paskirtas nuolatinis kunigas Jurgis Deveikis pamaldas jis laikė klebonijoje. ...

Kolainiai

Apie Viduramžių pilį prie Nemuno žr. Kolainių pilis. Kolainiai – kaimas Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio 223 Užventis–Varniai, 5 km į pietvakarius nuo Užvenčio, Ventos aukštupyje, gražioje kalvotoje vietovėje. Seniūnaitijos cen ...

Kolainių Dievo Motinos ikonos "Smolenskaja" cerkvė

Iki XIX a. 7-ojo dešimtmečio Kolainiuose veikė karmelitų vienuolyno bažnyčia, kuri 1867 m. performuota į Viešpaties Atsivertimo cerkvę. Gyvenvietė pervadinta Благовещенское kadangi atkelti kolonistai iš Blagoveščensko. 1873 m. įkurta Kolainių Die ...

Kolainių Dievo Motinos ikonos "Smolenskaja" parapija

Kolainių Dievo Motinos ikonos "Smolenskaja" parapija – viena iš Klaipėdos stačiatikių dekanato parapijų, Kolainiuose. Parapijai priklauso Kolainių Dievo Motinos ikonos "Smolenskaja" cerkvė.

Kolainių dvaras

XV a. Kolainius valdė P. Sirevičius, 1512 m. nupirko Petras Adamkavičius. 1512 m. dvaras priklausė Patumšių valsčiui. Iš 1717 m. mokesčių užrašų matyti, jog tuomet už dvarą mokesčius mokėjo savininkas Jeronimas Adamkavičius, po kurio dvarą paveld ...

Kolainių pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

Kelmės rajono Kolainių pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kolainiuose, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190096364. Steigėjas ...

Pašiaušė

Pašiaušė – kaimas Kelmės rajone, prie Šiaušės upelio, kurio vardu kaimas ir pavadintas. Seniūnaitijos centras. Yra medicinos punktas, pradinės mokyklos skyrius, bendruomenės centras, kapinės, Pašiaušės koplyčia. Kaime anksčiau buvo Pašiaušės kole ...

Pašiaušės kolegija

1649 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininkas, karaliaus Jono Kazimiero sekretorius, Stanislovas Beinartas testamentu Pašiaušę ir Barstyčius užrašė jėzuitams. Jis taip pat fundavo ir dominikonų vienuolyną Paparčiuose. Fundatoriui S. Bein ...

Pašiaušės koplyčia

Pašiaušės koplyčia – koplyčia, esanti Kelmės rajone, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje, Pašiaušėje, 18 km į šiaurę nuo Tytuvėnų, šalia kelio 2135 Tvibiukai–Pašiaušė–Bazilionai. Įrengta pritaikytose patalpose bendruomenės namuose. Priklauso Kiaunorių ...

Vaiguva

Vaiguva – gyvenvietė Kelmės rajone, netoli Knituvos upelio, šalia kelio 158 Kelmė–Užventis. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Urbanistikos paminklas. Veikia Vaiguvos vidurinė mokykla, biblioteka, paštas LT-86046, stovi medinė Vaiguvos Šv. Jono ...

Vaiguvos dvaras

Dvarą XV a. įkūrė žemaičių seniūnas Mykolas Kęsgaila. Dvarą XV a. 2-ojoje pusėje valdė Žemaičių seniūnas J. Kęsgailaitis, vėliau sūnus Stanislovas, o 1498 m. Andrius Rukovičius. Jo laikais Vaiguvos dvaras turėjo duoti dešimtinę savo pajamų Kurtuv ...

Vaiguvos kapinių koplyčia

Vaiguvos kapinių koplyčia – medinė koplyčia, stovinti Vaiguvos miestelio civilinėse kapinėse, Kelmės rajone. Teritorija priklauso Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo parapijai.

Vaiguvos Pijaus Stulginskio koplyčia

Pijaus Stulginskio koplyčia – privati mūrinė koplyčia Vaiguvos miestelyje Kelmės rajone. Apie 100 m² ploto maldos namai stūkso atokiau nuo miestelio centro, pastatyti vietos gyventojo P. Stulginskio pastangomis nuosavame sodybiniame sklype prie g ...

Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia stovi Vaiguvoje, prie kelio 158 Kelmė–Užventis. Liaudies architektūros formų, architektūros paminklas. Kelmės dekanato bažnyčia. Parapijoje stovi Pijaus Stulginskio koplyčia, kapinių koplyčia.

Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla

Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vaiguvoje, Alyvų g. 6, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190094541. Steig ...

Čypiškiai

Čypiškiai – buvęs kaimas Kupiškio rajone, 5 km į šiaurės vakarus nuo Skapiškis. Iš šiaurės ir šiaurės rytų prieina Virbališkių miškas, pietiniu pakraščiu teka Mituva.

Skudutiškis

Skudutiškis – kaimas Molėtų rajono šiaurėje, prie Skudutės upelio. Seniūnaitijos centras. Stovi Švč. Trejybės bažnyčia, yra Skudutiškio pagrindinė mokykla uždaryta, biblioteka, paštas LT-33040, vienas dailės paminklas bažnyčioje, ryšių skyrius. P ...

Baltys (Molėtų r)

Baltys, kitaip Kurminas – ežeras Molėtų rajone, Suginčių seniūnijoje, Skudutiškio kaimo pietvakariniame pakraštyje. Prie ežero šiaurinio kranto priartėja kelias 2805 Stacijava–Skudutiškis–Kaniūkai. Vandens telkinio kodas LR ežerų klasifikatoriuje ...

Juodis (Molėtų r)

Juodis – ežeras, telkšantis Molėtų rajone, Suginčių seniūnijoje, Skudutiškio kaimo rytinėje dalyje, į šiaurę nuo kelio 2821 Ežerys-Skudutiškis. Vandens telkinio kodas LR ežerų klasifikatoriuje 12231669, plotas 3.8 ha, kranto linijos ilgis 0.74 km ...

Skudutiškio koplyčia

Skudutiškio Kristaus ir Švč. Mergelės apsireiškimo koplyčia – koplyčia, esanti Skudutiškyje, Molėtų rajone, ženklinanti Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą. Ji stovi Skudutiškio Švč. Trejybės parapijoje, Skudutės upelio pakrantėje šalia mitol ...

Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia

1724 m. pastatyta koplyčia vietoj buvusios senesnės. 1782 m. vizitacijų aktuose nurodyta supuvusi bažnyčia. Metrikų knygos rašytos nuo 1756 m. Kunigas Juozapas Poviliauskas su parapijiečiais 1859 m. ją perstatė ir padidino. 1882–1914 m. Skudutišk ...

Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia stovi Karsakiškio kaime, prie kelio 122 Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys, Lėvens dešiniajame krante. Neoromaninė, istoristinė. Parapijoje veikia Naujikų, Palaukių Šv. Pranciškaus, Bygailių Šv. Marijos Magdale ...

Karsakiškio tiltas

Karsakiškio tiltas – automobilių tiltas, kertantis Lėvens upę Karsakiškyje, Panevėžio rajone, kelyje 122 Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys, apie 13 km į šiaurės rytus nuo Panevėžio. Tiltas stovi ties įvažiavimu į Karsakiškį nuo Panevėžio pusės. Jis su ...

Karsakiškis

Karsakiškis – kaimas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šiaurės rytuose, šalia kelio 122 Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys, 16 km į šiaurės rytus nuo Panevėžio, Lėvens dešiniajame krante. Seniūnijos, parapijos ir seniūnaitijos centras. Yra bibl ...

Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla

Panevėžio rajono Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla – buvusi dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Panevėžio raj., Karsakiškyje, Lėvens g. 30, vykdžiusi priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programa ...

Upytė

Upytė – kaimas Panevėžio rajone, prie kelio 195 Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi medinė Upytės Šv. Karolio Baromiejaus bažnyčia pastatyta 1878 m., yra A. Belazaro pagrindinė mokykla yra muziejus, lėlių tea ...

Upytės bandymų stotis

Upytės bandymų stotis – nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, iki tol – Lietuvos žemdirbystės instituto padalinys. Bandymų stotis užsiima pluoštinių ir aliejinių linų bei kitų pluoštinių augalų fundamentiniais ir taikoma ...

Upytės žemė

Upytės žemė buvo vidurio Lietuvoje. Centras – Upytė. Apėmė teritoriją abipus Nevėžio vidurupio ir aukštupio dešinėje pusėje, rytuose ribojosi su aukštaičių Deltuvos žeme, Nalšios žeme, vakaruose – su žemaičių Šiaulių žeme.

Stalgėnai

Stalgėnai – kaimas Plungės rajone, prie kelio 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė, taip pat eina rajono kelias iš Stalgėnų į Luknėnus. Seniūnijos centras, Stalgėnų seniūnaitija. Stovi medinė Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, veikia Stalgėnų pagri ...

Stalgėnų pagrindinė mokykla

Plungės rajono Stalgėnų pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Plungės raj. Stalgėnuose, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 191132653 ...

Stalgėnų piliakalnis

Stalgėnų piliakalnis – piliakalnis Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, prie Stalgėnų kaimo, Stalgėnų seniūnija. Pasiekiamas iš plento 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė Stalgėnuose pasukus į dešinę vakarų kryptimi, į kelią 3226 Stalgėnai–Luknėnai ...

Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia

Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia – katalikų bažnyčia, stovinti Plungės rajone, Stalgėnų kaime, prie kelio 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė, Minijos kairiajame krante. Parapijos teritorija apima Stalgėnų, Stalgo, Luknėnų ir Rapšaičių k ...

Nausodžio II piliakalnis

Nausodžio, Varkalių piliakalnis II, vad. Pilale – piliakalnis, esantis Varkaliuose, Plungės rajone, archeologijos ir mitologijos paminklas. Piliakalnis tirtas 2007, 2013 m. Datuojamas I tūkstantmečiu – XIII a. Pasakojama apie kalne paslėptus turt ...

Nausodžio piliakalnis

Nausodžio, Varkalių piliakalnis su gyvenviete, Varkaliai, Gandinga, Pilalė, Apieros kalnas – piliakalnio ir papilio kompleksas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje Varkalių kaime, Nausodžio seniūnijoje ir papilys. Objekto unikalūs kodai: komp ...

Nausodžio seniūnija

2009 m. įsteigtos 8 seniūnaitijos: Žemaičių seniūnaitija 440 gyv.: Žemaičių g., Kanalo g., Liepų g. Vieštovėnų seniūnaitija 473 gyv.: Vieštovėnų k., Juodeikių k., Mardosų k., Nausodžio k. Prūsalių seniūnaitija 420 gyv.: Prūsalių k. daugiabučiai n ...

Varkaliai

Varkaliai – Plungės priemiestinė gyvenvietė, prie kelio 166 Plungė–Vėžaičiai. 4 km į pietvakarius nuo Plungės. Nausodžio seniūnijos ir Varkalių seniūnaitijos centras. Yra Nausodžio pagrindinė mokykla, biblioteka, medicinos punktas. Į rytus nuo Va ...

Varkalių piliakalnis

Varkalių piliakalnis su gyvenviete – piliakalnis Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, prie Varkalių kaimo, Nausodžio seniūnija. Pasiekiamas iš plento Plungė – Kuliai Mardosuose staigiai pasukus į dešinę šiaurės rytų kryptimi, pavažiavus keli ...

Raudondvario tvenkinys

Raudondvario tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Radviliškio rajone, 2 km į rytus nuo Šeduvos. Sudarytas užtvenkus Daugyvenės upę 53.6 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietų į šiaurę – 1.5 km, plotis – iki 0.16 km. Yra didelis 4.8 ha Salikalnio ...

Šeduvos aerodromas

Šeduvos aerodromas – Šiaulių aeroklubui priklausantis aerodromas, esantis Radviliškio rajone, už 3 km į pietryčius nuo Šeduvos miesto centro, šalia Raudondvario kaimo, 1 km į pietus nuo kelio A9 Panevėžys–Šiauliai.

Šeduvos dvaras

Šeduva buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras, vėliau tapęs privačia valda. 1792 m. paskutinis Šeduvos seniūnijos valdytojas Stanislovas Poniatovskis su Šeduvos miestiečiais pasirašė sutartį, pagal kurią miestiečiai mokėjo dvarui 3579 auksinų ...

Šeduvos technologijų ir verslo mokykla

RTVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius – profesinė mokykla, įsikūrusi Raudondvaryje, Radviliškio raj., šalia buvusio barono Teodoro fon Ropo XIX a. Šeduvos dvaro teritorijos. Kitoje kelio pusėje yra Šeduvos aerodromas. Pradedant XX a ...

Kryžkalnio koplyčia

Kryžkalnio koplyčia – naujai pastatyta koplyčia, stovinti Kryžkalnyje, Raseinių rajone, ant kalvos didžiausioje Lietuvos kryžkelėje prie autokelių A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas. Ji yra memorialo, skirto Lie ...

Kryžkalnio viadukas

Kryžkalnio viadukas – automobilių transporto viadukas, stovintis Kryžkalnyje, senojo Žemaičių plento ir kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas sankirtoje, šalia automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Tai pirmoji Lietuvos plentuose įre ...

Kryžkalnis

Kryžkalnis – kaimas Raseinių rajono vakaruose, išsidėstęs strategiškai svarbioje vietoje – dviejų respublikinės svarbos kelių sankryžoje: Link Klaipėdos – 197 Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai. Link Klaipėdos ir Kauno nuo Kryžkalnio nutiestas Žemaiči ...

Aleksandravėlė

Aleksandravėlė – kaimas Rokiškio rajone, 11 km į pietryčius nuo Obelių ir 8 km į šiaurę nuo Antazavės. Seniūnaitijos centras. Yra Aleksandravėlės Pauliaus Širvio pagrindinė mokykla, biblioteka nuo 1949 m., paštas LT-42010. Stovi mūrinė 1796 m. pa ...

Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia

1789 m. spalio 22 d. nuncijus leido įrengti parapiją ir statyti bažnyčią anksčiau parapijai priklausė ir Antazavė. Dabartinę mūrinę bažnyčią 1782–1796 m. pastatė Aleksandravėlės dvaro sodybos savininkas Ignotas Morikonis. 1795 m. įsteigta parapij ...

Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Šakių rajono Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Lekėčiuose, Pušyno g. 8, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190821325. Steigėja ...