ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 472

Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Labanoro bažnyčia Vilniaus vyskupijoje minima nuo 1522 metų, nes yra įrašyta tų metų Vilniaus vyskupijos bažnyčių sąraše. 1675 m. vyskupo vizitacijos protokole minima sena, begriūvanti Labanoro bažnyčia, kurioje kabo Marijos Sopulingosios paveiks ...

Lapės (Kaunas)

Lapės – miestelis Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurės rytus nuo Kauno, dešiniajame Neries krante. Miestelis spindulinio plano. Seniūnijos centras. Yra Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla, biblioteka nuo 1955 m., paštas LT-54078, s ...

Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla

Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kauno raj., Lapėse, A. Merkio g. 3, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 2910 ...

Lapių dvaras

Lapių dvaras – buvęs dvaras Lapėse. Pasiekiamas iš kelio 1920 Lapės–Boniškiai–Puikoniai pasukus į A. Merkio gatvę. Dvaro statinių fragmentai įtraukti į Kultūros paveldo registrą. Dvarvietė išsiskiria tuo, kad dvaro pastatas, sudegęs XVII a. vidur ...

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

1639 m. Žemaičių kaštelionas Jonas Alfonsas Liackis ir žmona Joana Lapėse pastatė mūrinę bažnyčią, paskyrė kunigui pyliavą iš Lapių dvaro ir dovanojo Masteikių kaimą; įkurta parapija. Vėlesni Lapių savininkai bažnyčios nerėmė. 1732 m. ji tapo Kar ...

Leipalingis

Leipalingis – miestelis Druskininkų savivaldybės teritorijoje, prie kelių 180 Druskininkai–Leipalingis–Seirijai, 133 Merkinė–Leipalingis ir 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija sankryžos. Seniūnijos centras. Stovi Leipalingio Švč. Mergelės Marijos ...

Leipalingio dvaras

Dvaras paminėtas 1503 m. balandžio 7 d., kai jį Aleksandras dovanojo Jonui Teodorui Pliuškovui, pabėgusiam iš Maskvos kunigaikščio Ivano III užimtos Smolensko žemės. Vėliau, dvarui likus be šeimininko, 1508 m. birželio 28 d. Žygimantas Senasis jį ...

Leipalingio kapinynas

Leipalingio kapinynas, kitaip – Leipalingio senkapis, Leipalingio senosios kapinės – neveikiančios kapinės šiaurės vakarinėje Druskininkų savivaldybės teritorijos dalyje, Leipalingio vakariniame pakraštyje, dešiniajame Seiros krante.

Leipalingio pagrindinė mokykla

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Leipalingyje, Alėjos g. 26, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas ...

Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Leipalingio dvaras 1508 m. paskirtas stačiatikiui Jonui Sapiegai. Jis pastatė cerkvę. Apie 1570 m. ji sudegė, buvo atstatyta. Minima dar 1616 m. Vėliau sunyko. Povilo Sapiegos mirusio 1570 m. sūnūs perėjo į katalikybę ir iki 1611 m. pastatė bažny ...

Lygumai

Lygumai – miestelis Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, prie senojo kelio Šiauliai-Pakruojis, 14 km į vakarus nuo Pakruojo. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Miestelyje veikia paštas LT-83022, biblioteka, Lygumų pagrindinė mokykla, stov ...

Lygumų kapinių koplyčia

Lygumų kapų koplyčia yra Lygumų miestelio veikiančiose kapinėse, Pakruojo rajone. Ji stūkso netoli pagrindinės gyvenvietės gatvės, apie 150 m į šiaurės vakarus nuo Lygumų Švč. Trejybės bažnyčios. Koplyčia yra regioninės reikšmės architetūrinis ir ...

Lygumų pagrindinė mokykla (Pakruojis)

Pakruojo rajono Lygumų pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Pakruojo raj., Lygumuose, Mokyklos g. 7, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190066759.

Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia

Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia stovi Lygumų miestelyje, Kruojos kairiajame krante. Parapijoje yra kultūros paveldo objektai Lygumų kapinių koplyčia, Sereikių koplyčia.

Lioliai

Lioliai – miestelis Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, prie senojo kelio Kelmė–Raseiniai, 9 km į pietus nuo Kelmės. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia pastatyta 1768 m., yra Liolių pa ...

Liolių koplyčia

Liolių koplyčia – medinė kapinių koplyčia, esanti Liolių miestelyje Kelmės rajone, apie 9 km į pietus nuo Kelmės, šalia kelio 2115 Lioliai–Maironiai. Kartu su Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia ir varpine su­da­ro an­samb­lį – ar­chi­tek­t ...

Liolių pagrindinė mokykla

Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kelmės raj., Lioliuose, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 290096550. Ste ...

Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia

Pirmąją bažnyčią Lioliuose pastatydino ir aprūpino 1522 m. Mykolas Viekavičius, kuris kartu su broliui Luku Viekavičiumi ją 1517 m. liepos 23 d. Vilniuje surašytu dokumentu finansavo. Kiek vėliau Stanevičius bažnyčios žemes padidino iki 12 valakų ...

Lukšiai (Šakiai)

Lukšiai – miestelis Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 8 km į rytus nuo Šakių. Seniūnijos centras, 2 seniūnaitijos. Pro miestelį teka Šešupės intakas Siesartis, čia į ją įteka Lenkupys. Plentai į Lekėči ...

Lenkupys

Lenkupys – upė pietvakarių Lietuvoje, Šakių rajone, dešinysis Siesarties intakas, įtekantis 43.4 km atstumu nuo jos žiočių. LR upių klasifikatoriuje – nr. 15010725. Upelis yra 9.3 km ilgio. Prasideda Kūdrų miške, toliau teka pietvakarių kryptimi ...

Lukšių seniūnija

2009 m. įkurtos 8 seniūnaitijos: Akėčių seniūnaitija: Akėčių kaimas, Zypliabūdžio kaimas, Pelenių kaimas, Bališkių kaimas, Kūdrų kaimas, Matijošiškės kaimas, Putriškės kaimas, Beduonės kaimas, Adomiškių kaimas, Skubrų kaimas Ežero seniūnaitija: E ...

Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia

Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia stovi Lukšių miestelyje, 8 km į rytus nuo Šakių, prie kelio 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, Lenkupio ir Siesarties santakos. Istoristinė, daugiausia turi neogotikos bruožų. Lukšių Šv. Juozapo parapijai priklauso Staliorių ...

Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Lukšiuose, A. Tatarės g. 37, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190821478. Filialas: Lukšių ...

Luokė

Luokė – miestelis Telšių rajono savivaldybėje, 21 km į pietryčius nuo Telšių. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Pro miestelį teka Virvytės dešinysis intakas Vaidys. Miestelyje stovi medinė Luokės Visų Šventųjų bažnyčia, kapinių koplyčia, nuo X ...

Luokės gimnazija

Telšių rajono Luokės gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Luokėje, Mokyklos g. 5, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 290558380. Steigėjas Telšių r ...

Luokės koplyčia

Luokės koplyčia stovi Luokėje, Telšių rajone, miestelio kapinėse ant kalvos, prie kelio 2114 Užventis–Žaduvėnai–Luokė. Luokės Visų Šventųjų parapijos kapinėse ji buvo pastatyta 1815 ar 1819 m. Ji pastatyta 284 parapijiečių lėšomis, tačiau jos būk ...

Luokės Visų Šventųjų bažnyčia

Luokės miestelis pirmąkart istoriniuose šaltiniuose paminėtas pradėjus krikštyti žemaičius. Žemaičių krikšto ir Vytauto Didžiojo įsakyme nurodyta pastatyti Žemaitijoje 8 bažnyčias, iš kurių viena iškilo ir Luokėje. Nors per šešis amžius bažnyčia ...

Maišiagala

Maišiagala – miestelis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio A2 Vilnius–Panevėžys, 25 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus. Seniūnijos centras, 4 seniūnaitijos. Yra Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia pastatyta 1865 m., Maiš ...

Maišiagalos dvaras

Maišiagalos dvaro sodyba įsikūrusi Vilniaus rajone, Maišiagaloje, Algirdo g. 4. Klasicizmo stiliaus dvaro rūmai, dar vadinami Houvalto rūmais, baigti restauruoti 2016 m. kovo mėn. Šiuo metu rūmų pastatas priklauso Vilniaus rajono savivaldybei, ūk ...

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija

Vilniaus rajono Maišiagalos kunigo Juzefo Obrembskio gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Maišiagaloje, Mokyklos g. 22, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lenkų kalba. Įstaigos ...

Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazija

Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Maišiagaloje, Vilniaus g. 15A, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvi ...

Maišiagalos piliakalnis

Maišiagalos piliakalnis su gyvenviete – piliakalnis Maišiagalos pietvakariniame pakraštyje, Vilniaus rajonas, dar vadinamas Bonos pilimi. Pasiekiamas Maišiagaloje pavažiavus Mokyklos, Vilniaus ir Algirdo gatvėmis iki jos galo ties Maišiagalos tve ...

Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia stovi Maišiagalos miestelyje, 25 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus, 1 km į pietvakarius nuo Vilniaus–Ukmergės greitkelio. Turi neorenesanso ir neogotikos bruožų. Pamaldos laikomos lenkų ir ...

Maišiagalos tvenkinys

Maišiagalos tvenkinys – vandens telkinys Lietuvoje, Vilniaus rajone, Maišiagalos miestelio pietiniame pakraštyje. Šiaurinėje tvenkinio pakrantėje stūkso Maišiagalos piliakalnis.

Merkinė

Merkinė – miestelis Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelių A4 Vilnius–Varėna–Gardinas bei 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė ir 133 Merkinė–Leipalingis sankryžos, Nemuno, Merkio ir Stangės santakoje, Dzūkijos nacionaliniame parke ...

Merkinės piliakalnis

Merkinės piliakalnis – piliakalnis Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, Merkinėje, sausumos kyšulyje, 100 m į š. vakarus nuo Merkio santakos su Nemunu, abiejų upių dešiniuosiuose krantuose, Stangės upelio kairiajame krante. Dzūkijos nacional ...

Merkinės sinagoga

XVII a. Merkinėje jau stovėjo sinagoga. Manoma kad ji pastatyta dar prieš 1654 m. Merkinėje taip pat veikė ir žydų kapinės. Sinagoga vadinta Šul. Aron kodešas buvo iš raižyto medžio. Sinagogoje maldininkai lankydavo tik šeštadieniais ir per švent ...

Merkinės stovyklavietės

Rastos trys akmens amžiaus stovyklavietės ir senovinė gyvenvietė. Išsamiau tirtos 2 stovyklavietės ir gyvenvietė. Merkinės pirmoji stovyklavietė ir gyvenvietė yra į vakarus nuo miestelio, jos plotas apie 2 ha. Žinota jau XX a. pradžioje. 1938–194 ...

Merkinės Viešpaties Kryžiaus cerkvė

1843 m. buvo įsteigta Merkinės stačiatikių parapija, nuspręsta, jog miestelyje bus pastatyta cerkvė, kurį laiką ji veikė dominikonų vienuolyno patalpose. 1887 m. tipinio projekto cerkvė pastatyta vietoje nugriautos Merkinės rotušės, kuri buvo nug ...

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Merkinėje, Seinų g. 10, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190109324.

Mielagėnai

Mielagėnai – miestelis Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje, 20 km į pietryčius nuo Ignalinos. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Yra Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta 1790 m.; su varpine ir tvora yra architektūros paminkl ...

Mielagėnų pagrindinė mokykla

Ignalinos rajono Mielagėnų pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Ignalinos raj., Mielagėnuose, Mokyklos g. 22, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190 ...

Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia stovi Mielagėnų miestelyje, prie Švenčionių-Tverečiaus kelio. Kultūros paminklas, viduje yra 10 dailės paminklų.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Raseinių raj., Nemakščiuose, Laisvės g. 11, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190 ...

Nemakščiai

Nemakščiai – miestelis Raseinių rajone, tarp Žemaičių plento ir automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, vidury ruožo Viduklė–Kryžkalnis. Seniūnijos centras, 2 seniūnaitijos. Stovi Švč. Trejybės bažnyčia, yra M. Mažvydo vidurinė mokykla, bibli ...

Nemakščių seniūnija

Nemakščių seniūnija yra Raseinių rajono vakaruose. Čia yra apie 2 300 gyventojų. Seniūnijos teritorijoje įkurtas Balčios hidrografinis draustinis ir Pašešuvio kraštovaizdžio draustinis.

Nemakščių senosios žydų kapinės

Nemakščių senosios žydų kapinės – neveikiančios kapinės, esančios Raseinių rajono savivaldybėje, Nemakščių miestelio pakraštyje prie kelio 196 Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis. Jos yra regioninės reikšmės memorialinis paminklas, 1993 m. įrašytos į K ...

Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčia

Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčia stovi Nemakščių miestelyje, prie senojo Žemaičių plento. Parapijoje yra Paežerio Šv. Trejybės koplyčia, Kryžkalnio koplyčia.

Nemunaitis

Nemunaitis – miestelis Alytaus rajone, į pietus nuo Alytaus, už 9 km į vakarus nuo kelio 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė, dešiniajame Nemuno krante. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi mūrinė Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b ...

Nemunaičio piliakalnis

Nemunaičio piliakalnis – buvęs piliakalnis Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurės rytus nuo Nemunaičio, Nemunaičio seniūnija. Pasiekiamas iš plento Užupiai – Nemunaitis miške prieš Nemunaitį, už dešinėje esančios sodybos pasukus į de ...