ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 467

Žagarės Raktuvės koplyčia

Žagarės Raktuvės koplyčia – medinė koplyčia Joniškio rajone, Žagarėje esančiose Raktuvės kalno senosiose katalikų kapinėse. Koplyčia stūkso Naujosios Žagarės dalyje, Raktuvės gatvės pabaigoje. Senosios kapinės aptvertos mūrine tvora, o į pietvaka ...

Žagarės seniūnija

Teritoriją kerta krašto keliai Joniškis – Naujoji Akmenė, rajoniniai keliai Žagarė – Juodeikiai – Stungiai – Bandoriai – Daunoriškė, naftotiekis Biržai – Mažeikiai atkarpa 20 km.

Žagarės specialioji mokykla

Joniškio rajono Žagarės specialioji mokykla – valstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo internatinė mokykla Žagarėje, Miesto a. 4, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba intelekto sutrikimų t ...

Žagarės vyšnių festivalis

Žagarės vyšnių festivalis – vienas didžiausių Lietuvos muzikos ir kultūros festivalių. Vyksta Joniškio rajone, Žagarės mieste nuo 2005 m. Festivalis organizuojamas liepos mėn. trečiąją savaitę. Festivalio tikslas – paminėti ir propaguoti Žagarės ...

Žiežmariai

Žiežmariai – miestas Kaišiadorių rajone, 6 km į pietus nuo Kaišiadorių, piečiau magistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Turi atskiros seniūnijos statusą, taip pat yra Žiežmarių apylinkės seniūnijos centras. Urbanistikos paminklas. Stovi Žiežmarių ...

Žiežmarių gimnazija

Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Žiežmariuose, Žaslių g. 21, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190596476. Steigė ...

Žiežmarių mokykla-darželis

Kaišiadorių rajono Žiežmarių mokykla-darželis – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Žiežmariuose, Vytauto g. 44A, vykdanti lietuvių kalba šias programas: bendrojo pradinio ugdymo programa 7-11 m. vaikai. priešmokyklinio ugdym ...

Žiežmarių sinagoga

Sinagoga Žiežmariuose buvo pastatyta 1690 m. – 1696 m. tarpe. 1889 m. Žiežmariuose jau veikė 1 sinagoga ir 2 žydų maldos namai. Tarpukariu miestelyje vėl veikė viena sinagoga, kurios pastatas išlikęs iki mūsų dienų. Tai viena iš keturiolikos Liet ...

Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

Pastatytai Žiežmarių bažnyčiai 1502 m. dovanotos trys šeimos miestelyje, žemės, smuklė, leista kirsti mišką klebonijos statybai. 1511 ar 1512 m. fundacija padidinta; buvo išlaikomas lietuviškai mokantis kunigas ir mokytojas. Per reformaciją bažny ...

Adutiškis

Adutiškis – miestelis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, apie 100 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus, prie kelio Švenčionys–Pastovys, 28 km į rytus nuo Švenčionių, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Parapijos ir Seniūnijos ...

Adutiškio piliakalnis

Adutiškio piliakalnis su gyvenviete, Viduožnugaris – piliakalnis ir gyvenvietė Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, Adutiškyje, Adutiškio seniūnija. Pasiekiamas Adutiškyje pervažiavus Kamoją, priešais bažnyčią pasukus į kairę šiaurėn, 150 ...

Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia stovi Adutiškio miestelyje, Baltarusijos pasienyje, Kamojos dešiniajame krante. Istoristinė. Pamaldos laikomos lietuvių ir lenkų kalbomis.

Akademija (Kaunas)

Akademija – miestelis Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, į vakarus nuo Kauno, prie vakarinio Kauno lanksto. Akademijos seniūnija. Miestelyje yra vaikų darželis-lopšelis, sodų bendrija, U. Karvelis gimnazija, paštas LT-53067, koplyčia paskuti ...

Akademijos seniūnija

Akademijos miestelis turi atskiros seniūnijos statusą Kauno rajone. Seniūnija įsteigta 1999 m. sausio 1 d. Adresas: Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno rajonas. Seniūnijos plotas – 4.64 km².

Marvos fortas

Marvos fortas – Kauno tvirtovės dalis antrajame fortų žiede Kauno rajone Akademijos seniūnijoje. Dar pavadinamas XI fortu arba Marvos fortu. Prie pat nebaigto statyti objekto liekanų stovi Akademijos miestelio vandentiekio bokštas, netoliese keli ...

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Akademijoje, Mokyklos g. 5, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 191090460. ...

Alsėdžiai

Alsėdžiai – miestelis šiaurės rytinėje Plungės rajono savivaldybės teritorijos dalyje, prie Sruojos upės, 20 km į šiaurės rytus nuo Plungės. Seniūnijos ir parapijos centras. Miestelis radialinio plano, padalintas į 4 seniūnaitijas – Alsėdžių piet ...

Alsėdžių bažnyčios šventoriaus koplyčia

Alsėdžių bažnyčios šventoriaus koplyčia – Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios architektūriniam kompleksui priklausanti koplyčia, stovinti bažnyčios šventoriuje. Be koplyčios, architektūrinį kompleksą sudaro bažnyčia su ...

Alsėdžių I tvenkinys

Alsėdžių I tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Plungės rajone, Alsėdžių miestelio pietrytiniame pakraštyje. Sudarytas užtvenkus Sruojos upę 26.7 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietų į šiaurę – 1.37 km, plotis – iki 0.29 km. Altitudė 142.7 m. ...

Alsėdžių kapinių koplyčia

Alsėdžių Nukryžiuotojo Jėzaus kapinių koplyčia stovi Alsėdžių miestelio kapinėse, 0.7 km į pietus nuo Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios. Kapinių viduryje stūksantis statinys kelis dešimtmečius buvo apleistas, virtęs s ...

Alsėdžių koplytstulpis partizanams

Skulptūrinis koplytstulpis Žemaičių apygardos Alkos ir Šatrijos rinktinių partizanams atminti yra šiaurės rytinėje Plungės rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Alsėdžiuose, Draugystės gatvės dešinėje pusėje, miestelio aikštės pietvakarinėje da ...

Alsėdžių memorialinis koplytstulpis

Alsėdžių memorialinis koplytstulpis represijų aukoms atminti yra šiaurės rytinėje Plungės rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Alsėdžiuose, Pušyno gatvės dešinėje pusėje, civilinių kapinių šiauriniame pakraštyje.

Alsėdžių paminklas partizanams

Alsėdžių paminklas palaidotiems partizanams atminti yra šiaurės rytinėje Plungės rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Alsėdžiuose, miestelio pietvakarinė dalis, 0.2 km į vakarus nuo Telšių gatvės tilto per Sruojos upelį.

Alsėdžių piliakalnis

Alsėdžių piliakalnis Žvėrinčius – piliakalnis Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, prie Alsėdžiuose, Alsėdžių seniūnija. Pasiekiamas Alsėdžiuose nuo centro pavažiavus 300 m Alkų link, yra 100 m į kairę, vakaruose.

Alsėdžių Rainių kankinių kapas

Rainių kankinių Jono Miliaus, Leono Kusos ir Stepono Bubelės kapas yra šiaurės rytinėje Plungės rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Alsėdžiuose, Pušyno gatvės dešinėje pusėje, senųjų civilinių kapinių šiauriniame pakraštyje.

Alsėdžių seniūnija

Alsėdžių seniūnijoje yra gimę ar joje dirbo: Pranas Šmotelis Lietuvos Steigiamojo Seimo narys Jonas Smilgevičius, Nepriklausomybės Akto signataras Juozas Kurmonavičius, medicinos daktaras Stanislovas Narutavičius, Nepriklausomybės Akto signataras ...

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Alsėdžiuose, Draugystės g. 6B, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 191130983. Pavadinta Sta ...

Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia stovi Alsėdžių miestelyje, Sruojos slėnio kairiajame krante. Bažnyčia su varpine, šventoriaus koplyčia ir tvora su vartais priklauso architektūriniam kompleksui. Parapijoje yra Alsėdži ...

Andrioniškis

Andrioniškis – miestelis Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio 175 Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai, dešiniajame Šventosios krante prie Griežos žiočių. Seniūnijos centras, 2 seniūnaitijos. Stovi Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ...

Andrioniškio kapinės

Andrioniškio kapinės – civilinės kapinės, veikiančios Anykščių rajone, Andrioniškio miestelyje. Kapinės įsikūrusios P. Markūno gatvės gale, vakariniame miestelio pakraštyje. Užima 0.95 ha plotą, supamą miško. Centrinėje dalyje kapinės išsidėsčius ...

Andrioniškio meteoritas

Andrioniškio meteoritas – meteoritas, achondritas, labai retos eukritų klasės, nukritęs Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje netoli Andrioniškio miestelio, Padvarninkų kaimo apylinkėse 1929 m. vasario 9 d.

Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Andrioniškio miestelyje, prie kelio 175 Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai, Šventosios ir Griežos santakos. Liaudies architektūros formų. 1935 m. inžinieriaus Prano Markūno iniciatyva ir p ...

Andrioniškio tiltas

Andrioniškio tiltas – gelžbetoninis automobilių tiltas, nutiestas per Šventąją, stovintis Anykščių rajone, Andrioniškio miestelio rytiniame pakraštyje. Tiltu vyksta susisiekimas su gretimu Paandrioniškiu ir toliau už jo – su Niūronimis, miškų sup ...

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Anykščiuose, S. Nėries g. 5, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190047449. Anykščių Anta ...

Antalieptė

Antalieptė – miestelis Zarasų rajone, prie kelio 178 Bradesiai–Dusetos–Daugailiai, Šventosios aukštupio dešiniajame krante. Seniūnijos centras, Antalieptės seniūnaitija.

Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia stovi Antalieptės miestelyje, Šventosios dešiniajame krante, prie Dusetų-Daugailių kelio. Bažnyčiai priklauso ir XVIII a. Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas.

Antalieptės tvenkinys

Antalieptės tvenkinys telkšo Zarasų rajone, abipus plento A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, į rytus nuo Antalieptės, 15.5 km į pietvakarius nuo Zarasų, Gražutės regioniniame parke. Kraštovaizdžio draustinis. Suformuotas 1959 m. patvenkus Šventąją 211 ...

Babtai

Babtai – miestelis Kauno rajone, 1 km į vakarus nuo automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, kairiajame Nevėžio krante. Ties Babtais į Nevėžį įteka Gynia. Seniūnijos centras.

Babtų gimnazija

Kauno rajono Babtų gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kauno raj. Babtuose, Kėdainių g. 51, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 191089878.

Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia – Romos katalikų bažnyčia, stovinti Babtų miestelyje, Nevėžio kairiajame krante, 1 km į vakarus nuo magistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Parapijoje veikia Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia.

Babtų tiltas

Babtų tiltas – automobilių transporto tiltas per Nevėžio upę automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 122.1 km, Kauno rajone, Babtų seniūnijoje, slėnyje į šiaurės vakarus nuo Babtų miestelio. Dešiniajame krante, Klaipėdos pusėje, už 350 m įreng ...

Baisogala

Baisogala – miestelis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, 14 km į pietus nuo Šeduvos, prie Kiršino upelio, Baisogalos kalvagūbryje. Seniūnijos, seniūnaitijos ir parapijos centras. Stovi Švč. Trejybės bažnyčia nuo 1882 m., išlikęs dvaro ...

Baisogalos dvaras

Baisogalos dvaras stovi Baisogaloje, XIX–XX a. Romantizmo stiliaus ansamblis su parku. Architektūros paminklas. Centrinius rūmus supa 12 hektarų užimantis mišrios struktūros parkas su tvenkiniais. Iki šių dienų yra išlikę 19 dvaro sodybos element ...

Baisogalos geležinkelio stotis

Baisogalos geležinkelio stotis – geležinkelio stotis, įsikūrusi Radviliškio rajone, Baisogalos miestelyje, Vilnius–Klaipėda geležinkelio linijoje, tarp Kėdainių ir Radviliškio. Stotį sieja automobilių keliai 3404 Baisogala–Baisogalos glž. st., 34 ...

Baisogalos gimnazija

Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Radviliškio raj., Baisogaloje, Mokyklos g. 25, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190672543. F ...

Baisogalos I tvenkinys

Baisogalos I tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Radviliškio rajone, vakariniame Baisogalos pakraštyje. Sudarytas užtvenkus Kiršino upę 41.6 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietų į šiaurę – 2.03 km, plotis – iki 0.35 km. Altitudė 99.3 m. Krant ...

Baisogalos II tvenkinys

Baisogalos II tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Radviliškio rajone, Baisogalos miestelio vakariniame pakraštyje. Sudarytas užtvenkus Kiršino upę 40.8 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0.87 km, plotis – iki 0.25 km ...

Baisogalos seniūnija

2009 m. įkurtos 3 seniūnaitijos: Baisogalos seniūnaitija 3117 gyv.: Baisogalos mstl., Augmėnai, Kubiliūnai, Bučiūnai, Dauderiai, Bagdonai, Andriūnai, Degėsiai, Gankiai, Jadvimpolis, Juodupiai, Kemėrai, Komariškiai, Liaudiškiai, Paberžėliai, Pagoj ...

Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia

Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia stovi Baisogalos miestelyje, Kiršino dešiniajame krante. Istoristinė, turi neoromaninio stiliaus, neogotikos, neorenesanso architektūros bruožų.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas

LSMU Gyvulininkystės institutas – biologijos mokslo institutas, įsikūręs Baisogaloje. Įkurtas 1960 m. vietoj dalies perorganizuoto Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo instituto įkurto 1952 m. ir pavadintas Lietuvos gyvulini ...