ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 444

Gyvenimas (Prienai)

Iki 1950 m. Prienų apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Prienų rajono komiteto ir LDT leidinys, nuo 1990 m. – rajono laikraštis. Steigėja ir leidėja UAB "Gyvenimas". Iki 1995 m. Nr. 17 vadinosi "Naujas gyvenimas". 1946–1947 m. – savaitraštis ...

Kaišiadorių aidai

Iki 1950 m. Kaišiadorių apskrities laikraštis, 1950–1990 m. LKP Kaišiadorių rajono komiteto ir LDT leidinys, nuo 1990 m. Kaišiadorių rajono tarybos laikraštis, nuo 1994 m. savarankiškas rajono laikraštis. Steigėja ir leidėja UAB "Kaišiadorių aida ...

Kalvotoji Žemaitija

1941 m. išėjo 9, 1944 m. – 6 numeriai. 1941 m. gegužės 15 d. – 1944 m. spalio 28 d. nebuvo leidžiamas. Iki 1950 m. – Telšių apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Telšių rajono komiteto ir LDT leidinys, nuo 1990 m. – rajono laikraštis, nuo 199 ...

Kėdainių garsas

Iki 1950 m. Kėdainių apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Kėdainių rajono komiteto ir LDT leidinys, nuo 1991 m. sausio 31 d. – nepriklausomas laikraštis. Steigėja UAB "Kėdainių garsas", leidėja laikraščio "Kėdainių garsas" redakcija. Iki 198 ...

Komunizmo keliu (Kuršėnai)

LKP Kuršėnų rajono komiteto ir Darbo žmonių deputatų tarybos leidinys, ėjęs du kartus per savaitę. 1949 m. ėjo kartą per savaitę. Spausdino laikraščio spaustuvė. Tiražas 1949 m. – 2200 egz., 1962 m. – 4100 egz. Laikraštis uždarytas Kuršėnų rajoną ...

Kupiškėnų mintys

Iki 1950 m. buvo Kupiškio apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Kupiškio rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys, nuo 1990 m. – laikraštis visuomenei. Steigėja ir leidėja UAB "Kupiškėnų mintys". Iki 1961 m. vadinosi "Stalino kel ...

Laikas (Šiauliai)

Iki 1959 m. LKP Šiaulių rajono ir Šiaulių Darbo žmonių deputatų tarybos leidinys, 1959–1962 m. – tarprajoninis leidinys Šiaulių ir Radviliškio rajonams. Nuo 1962 m. gruodžio 18 d. leistas tik Šiaulių rajono gyventojams, nuo 1991 m. – nepriklausom ...

Merkio kraštas

Iki 1950 m. Varėnos apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Varėnos rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys, nuo 1990 m. – nepriklausomas laikraštis. Steigėja ir leidėja UAB "Merkio kraštas". 1947 m. ėjo dukart-triskart per savait ...

Mūsų kraštas (Radviliškis)

Iki 1950 m. buvo Radviliškio apskrities laikraštis, iki 1959 m. – LKP Radviliškio rajono komiteto ir Darbo žmonių deputatų tarybos leidinys. 1959 m. sujungtas su Šiaulių rajono laikraščiu "Leninietis", 1962 m. gruodžio mėn. reorganizuotas į Radvi ...

Naujas rytas

Iki 1950 m. Raseinių apskrities, 1965–1990 m. – LKP Raseinių rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys, nuo 1990 m. kovo 1 d. – rajono laikraštis. Steigėja ir leidėja UAB "Naujas rytas". 1945 m. ėjo vienąkart-dukart per savaitę, 1946 ...

Naujos tėviškės žinios

Nuo 1950 m. gruodžio mėn. iki 1955 m. gegužės mėn. buvo LKP b Vilijampolės rajono komiteto ir vykdomojo komiteto organas, 1955–1990 m. – LKP Kauno rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos organas, nuo 1990 m. – Kauno rajono laikraštis. Steigė ...

Naujosios Biržų žinios

Naujosios Biržų žinios – savaitinis visuomenės, politikos ir literatūros Biržų apskrities laikraštis, leistas 1941–1944 m. Biržuose.

Pamarys (laikraštis)

Iki 1950 m. buvo Šilutės apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Šilutės rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys leidinys, nuo 1990 m. gruodžio 8 d. – rajono laikraštis. Steigėja "Laikraščio Pamarys redakcija". Leidžia UAB "Litera ...

Panevėžio balsas

Laikoma, kad tai atkurtas 1924 m. įsteigtas savaitraštis "Panevėžio balsas", nors jo vietoje 1935–1940 m. ėjo "Panevėžio garsas", o 1941–1944 m. – "Panevėžio apygardos balsas". Nuo 1941 m. iki 1990 m. liepos mėn. vadinosi "Panevėžio tiesa". 1941 ...

Panevėžio balsas (savaitraštis)

Leido Konstantinas Jasiukaitis, Stasys Liutkevičius, vėliau, nuo Nr. 16 bendrovė "Žodis", P. Zalatorius. Spausdino Bangos spaustuvė, N. Feigenzono spaustuvė Panevėžyje, Savičo ir Šumausko spaustuvė Šiauliuose. Išleido priedus: "Į darbą", "Panevėž ...

Raudonoji žvaigždė (Vilnius)

Raudonoji žvaigždė – LKP Vilniaus srities ir miesto komitetų bei Vilniaus srities ir miesto Darbo žmonių deputatų tarybų dienraštis, leistas 1952–1953 m.

Santaka (laikraštis)

Iki 1950 m. buvo Vilkaviškio apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Vilkaviškio rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys, nuo 1991 m. kovo 14 d. – rajono laikraštis. Steigėja ir leidėja UAB "Santakos laikraštis". 1945 m. ėjo vieną ...

Santarvė (Mažeikiai)

Iki 1950 m. Mažeikių apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Mažeikių rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto leidinys, nuo 1990 m. – rajono laikraštis. Leidžia UAB "Santarvės laikraštis". 1945–1946 m. ėjo vienąkart-duka ...

Sidabrė (laikraštis)

Iki 1950 m. Joniškio apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Joniškio rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos organas, nuo 1990 m. vasario 1 d. – rajono laikraštis, steigėja Joniškio rajono savivaldybė, nuo 2000 m. – UAB "Šiaulių kraštas", ...

Suvalkietis (laikraštis)

Iki 1950 m. buvo LKP b Marijampolės apskrities komiteto ir vykdomojo komiteto leidinys, 1950–1990 m. – LKP Kapsuko rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys, nuo 1990 m. – nepriklausomas Suvalkijos laikraštis, nuo 1995 m. – Marijampol ...

Šiaulietis

Išėjo vietoje savaitraščio "Mūsų kraštas". Leido Petras Labanauskas, Antanas Januševičius. Redakcijos adresas: turgavietė, "Vilties" draugijos knygynas, nuo 1926 m. Bažnyčios g. 40, Vilniaus g. 217, nuo 1929 m. – Varpo g. 18. Spausdino "Titnagas" ...

Šiaulių kraštas

Iki 1995 m. buvo krašto laikraštis. Leidžia 6 kartus per savaitę UAB "Šiaulių kraštas", nuo 2000 m. "Respublikos leidinių grupės" dalis. Tiražas 1990 m. – 9000 egz., 1997 m. – 25 000 egz. Leido priedą "Reklamos laikraštis", filialai: "Biržiečių ž ...

Šiaulių naujienos (dienraštis)

1941 m., 1944–1950 m. – LKP b Šiaulių miesto ir apskrities vykdomųjų komitetų organas. Nuo 1950 m. Nr. 80 iki Nr. 128 ėjo kaip LKP b Šiaulių miesto ir rajono komitetų ir Šiaulių miesto ir rajono vykdomųjų komitetų, vėliau, iki 1953 m. Nr. 108 – L ...

Šiaulių naujienos (savaitraštis)

Šiaulių naujienos – savaitraštis pašvęstas Šiaulių miesto ir apylinkės gyventojų reikalams, visuomenės, politikos ir literatūros savaitraštis, ėjęs nuo 1923 m. gruodžio 21 d. iki 1928 m. gegužės 15 d. Šiauliuose.

Šiaulių žinios

Leido M. Diktanas, "Šiaulių žinioms" leisti kolegija, nuo Nr. 35 – Vladas Šaulys. Redakcija buvo įsikūrusi Varpo g. 6, nuo 1934 m. vasario 11 d. Nr. 4 – Dvaro g. 43, vėliau – Vilniaus g. 235. Spausdino "Spaudos spaustuvė" Varpo g. 6 ir "Lietpres" ...

Širvintų kraštas

Iki 1950 m. lapkričio mėn. Širvintų apskrities laikraštis, nuo 1950 m. lapkričio mėn. – LKP Širvintų rajono komiteto ir Darbo žmonių deputatų tarybos organas. 1963–1965 m. panaikinus Širvintų rajoną laikraštis nebuvo leidžiamas. 1965 m. atkūrus r ...

Šviesa (Jurbarkas)

Ruošiant išleisti pirmą laikraščio numerį, buvo siūlomas pavadinimas "Nemunietis", tačiau nutarta naujai steigiamą Jurbarko apskrities laikraštį pavadinti "Tarybine vėliava". Buvo skelbiami tokie naujo laikraščio uždaviniai: "nušviesti mūsų pasie ...

Švyturys (Kretinga)

Iki 1951 m. Kretingos apskrities laikraštis, 1951–1990 m. – LKP Kretingos rajono komiteto ir Darbo žmonių deputatų tarybos organas, 1962–1963 m. Kretingos ir Klaipėdos tarprajoninis laikraštis, nuo 1990 m. lapkričio 21 d. – nepriklausomas rajono ...

Tauragiškių balsas

Tauragiškių balsas – Tauragės apskrities laikraštis, ėjęs nuo 1945 m. sausio 5 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Tauragėje, Spaustuvės g. 11 / V. Kudirkos g. 18.

Utenis (laikraštis)

Iki 1950 m. Utenos apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Utenos rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos organas, 1990–1994 m. – Utenos rajono laikraštis, nuo 1994 m. – apskrities laikraštis. Steigėja ir leidėja UAB "Utenio" redakcija. Ik ...

Utenos apskrities žinios

Pirmasis laikraščio "Utenos žinios" numeris pasirodė 1993 m. balandžio 23 d. 2000 egz. tiražu. Nuo 1994 m. sausio 5 d. vadinosi "Utenos krašto žinios", nuo 1995 m. gegužės 13 d. "Utenos apskrities žinios". Leidžia UAB "Utenos Indra". Leidžiamas d ...

Už komunistinį darbą

LKP Pagėgių rajono komiteto ir Darbo žmonių deputatų tarybos organų laikraštis, leistas du kartus, 1947 m. – vienąkart-dukart, 1949 m. – du-tris kartus, 1950 m. – tris kartus per savaitę. Iki 1950 m. lapkričio 15 d. LKP b Pagėgių apskrities komit ...

Zarasų kraštas (laikraštis)

Nuo 1945 m. kovo 9 d. iki 1950 m. leistas kaip LKP b Zarasų apskrities komiteto ir vykdomojo komiteto organas, 1950–1990 m. – LKP Zarasų rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys, nuo 1990 m. – Zarasų rajono laikraštis. Steigėja ir le ...

Žeimenos krantai

Žeimenos krantai – laikraštis Švenčionių krašto visuomenei, Švenčionių rajono laikraštis, einantis nuo 1944 m. gegužės mėn. Švenčionyse, dab. adresas Švenčionių g. 3, Švenčionėliai.

Žemaičių tiesa

1944 m. gruodžio 28 d. pradėtas leisti Lietuvos komunistų partijos bolševikų Kretingos apskrities komiteto ir apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto laikraštis, ėjęs 5000 egz. tiražu. Jo spausdinimui naudoti Pranciškonų spaus ...

Žemaitis (laikraštis)

Iki 1950 m. Plungės apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – LKP Plungės rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys, nuo 1990 m. – Plungės rajono laikraštis. Steigėja ir leidėja UAB "Antikva". 1948 m. ėjo kartą, 1949–1951 m. – du kartus, ...

Žemaitis (savaitraštis)

Leido Mečislovas Gedvilas, A. Jonikas, Mykolas Šaikūnas, Aleksandras Tornau, nuo 1931 m. – "Žemaičiui" leisti bendrovė. Spausdino "Inkaro" spaustuvė Kretingoje, "Perkūno" spaustuvė Telšiuose. Išėjo 449 numeriai. Leido priedą "Pliumpis". 1931 m. N ...

Alytaus apskritis

Alytaus apskritis – 1995–2010 m. valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas, piečiausia Lietuvos apskritis, apėmusi didžiąją Dzūkijos etnografinio regiono dalį – Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų, Alytaus miesto ir Druskininkų savi ...

Kauno apskritis

Kauno apskritis – valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas, viena iš dešimties Lietuvos apskričių, šalies centrinėje dalyje, apimanti Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Prienų, Raseinių rajonų bei Kauno miesto ir Birštono savi ...

Klaipėdos apskrities istorija

Klaipėdos apskritis – 1752–1950 m. egzistavęs administracinis vienetas dab. vakarų Lietuvoje, su centru Klaipėdoje, kurio priklausomybė ir teritorija keletą kartų keitėsi. Apskritis atkurta 1994 m. kaip Klaipėdos apskritis. 1920 m. įsigaliojus Ve ...

Klaipėdos apskritis

Klaipėdos apskritis – 1995–2010 m. valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas Vakarų Lietuvoje, vienintelė, kurios krantus skalauja Baltijos jūra ir Kuršių marios. Ribojasi su Tauragės ir Telšių apskritimis, taip pat su Rusijos Kali ...

Panevėžio apskritis

Panevėžio apskritis – skirtingais laikais dar žinoma kaip Panevėžio pavietas, Panevėžio ujezdas – 1831–1950 m. egzistavęs administracinis vienetas dabartinėje vidurio Lietuvoje, su centru Panevėžyje. Nuo 1994 m. – Lietuvos Respublikos administrac ...

Panevėžio apskrities istorija

Panevėžio apskritis – 1831–1950 m. egzistavęs administracinis vienetas dabartinėje vidurio Lietuvoje, su centru Panevėžyje, kurio priklausomybė ir teritorija daug kartų keitėsi. Apskritis atkurta 1994 m. kaip Panevėžio apskritis.

Šiaulių apskritis

Šiaulių apskritis – 1995–2010 m. viena iš dešimties Lietuvos apskričių, valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas šalies šiaurinėje dalyje. Centras – Šiauliai. Apskritis šiaurėje ribojasi su Latvijos teritorija, vakaruose su Telšių ...

Tauragės apskritis

Tauragės apskritis – 1995–2010 m. valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas vidurio vakarų Lietuvoje, į pietryčius nuo Klaipėdos. Centras – Tauragė. Apskrityje yra 4 savivaldybės: Šilalės rajono savivaldybė Jurbarko rajono savivald ...

Telšių apskritis

Telšių apskritis – mažiausia pagal plotą iš dešimties Lietuvos apskričių, 1995–2010 m. valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas šalies vakarinėje dalyje. Centras – Telšiai. Apskritis šiaurėje ribojasi su Latvijos teritorija, vakar ...

Telšių apskrities istorija

Telšių apskritis – 1764–1950 m. egzistavęs administracinis vienetas dab. vakarų Lietuvoje, su centru Telšiuose, kurio priklausomybė ir teritorija daug kartų keitėsi. Apskritis atkurta 1994 m. kaip Telšių apskritis.

Utenos apskritis

Utenos apskritis – 1995–2010 m. valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas šiaurės rytų Lietuvoje. Centras – Utena. Apskrityje yra 6 savivaldybės: Visagino savivaldybė Molėtų rajono savivaldybė Zarasų rajono savivaldybė Anykščių raj ...

Vilniaus apskritis

Vilniaus apskritis – valstybinio lygmens administracinis teritorinis vienetas pietryčių Lietuvoje, aplink Vilniaus miestą, tiek pagal teritoriją, tiek ir pagal gyventojų skaičių didžiausia iš dešimties Lietuvos apskričių.

Vilniaus apskrities istorija

Vilniaus apskritis – 1566–1950 m. egzistavęs administracinis vienetas su centru Vilniuje, kurio priklausomybė ir teritorija daug kartų keitėsi. Apskritis atkurta 1994 m. kaip Vilniaus apskritis.