ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 432

Bronius Kazėnas

Apie politiką skaitykite str. Bronius Kazėnas 1954 Bronius Kazėnas – dirigentas ir dainininkas, chorvedžio ir dainininko Juliaus Kazėno sūnus.

Kęstutis Keblys (1933)

Žmona Vitalija Bogutaitė. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1955 m. Bostono universitete baigė chemiją. 1962 m. daktaras. Dirbo chemijos tyrimų laboratorijoje Detroite. Nuo 1983 m. gyvena Baton Ruže. 1971–1983 m. "Ateities" knygų leidimo fo ...

Elena Kepalaitė

Vilniuje studijavo klasikinį baletą. 1941–1944 m. šoko Kauno didžiajame teatre. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945–1948 m. Augsburge studijavo modernųjį šokį, 1948 m. Australijoje – tapybą, 1959–1961 m. Ontarijo meno koledže Otavoje – skulptūrą ...

Zita Kėvalaitytė

1940 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo žurnalistiką. 1940–1944 m. vaidino Kauno jaunojo žiūrovo teatre. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, Augsburge dalyvavo lietuvių dramos teatro vaidinimuose, literatūriniuose vakaruose. 1949 m. persikėlė ...

Alfredas Kleinaitis

Alfredas Kleinaitis – JAV futbolininkas, tarptautinės kategorijos futbolo teisėjas, lietuvių išeivijos sporto veikėjas.

Martynas Kregždė (1922)

Martynas Kregždė – Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo garbės kuratorius, JAV aviacijos ir aeronautikos inžinierius.

Feliksas Kriaučiūnas

JAV studijavo ir žaidė Notre Dame universiteto Indianos valstija komandoje kartu su savo broliu Edvardu Kriaučiūnu, vėliau De Paulio Ilinojaus valstija universitetų krepšinio komandoje. 1935 m. su kitais Amerikos lietuviais Lietuvoje mokė žaisti ...

Edvardas Kriaučiūnas

Edvardas Valteris "Briedis" Kriaučiūnas – lietuvių kilmės JAV krepšininkas, žaidęs Notre Dame universitete kartu su savo broliu, Feliksu Kriaučiūnu.

Bronius Krikštopaitis

Bronius Krikštopaitis gimė ūkininkų šeimoje. Baigęs Vadoklių pradinę mokyklą, mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1923–1925 m. mokėsi Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Jūrininkų skyriuje. 1925 m. išvyko studijuoti jūreivystės mokslų į Suomiją. 19 ...

Juozė Krištolaitytė-Daugėlienė

1939–1943 m. dainuoti mokėsi privačiai, Valstybės teatre ir Kauno konservatorijoje, mokytojai M. Gedan, Jadvyga Vencevičaitė, Vytautas Marijošius, Petras Oleka. Dainavo operos chore, sukūrė nedidelių operos vaidmenų. Nuo 1943 m. koncertavo, daina ...

Vida Krištolaitytė

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. gyveno Čikagoje JAV, nuo 1964 m. Niujorke. 1961 m. baigė dailės pedagogiką Ilinojaus universitete. 1961–1964 m. tapybą ir grafiką studijavo Čikagos dailės institute, 1967 m. baigė Niujorko Frato m ...

Viktoras Kulvinskas

Gimė 1939 m. vasario 23 d. Kaune. Po II pasaulinio karo su tėvais emigravo į JAV. Baigė matematikos studijas Konektikuto universitete, vėliau dėstė matematiką. Vienas iš Hippocrates Health Institute įkūrėjų. San Diege esėjų bažnyčioje dirba pasto ...

Algirdas Kurauskas

Nuo 1941 m. studijavo Kauno taikomosios dailės institute. Pasitraukęs iš Lietuvos, 1946–1950 m. studijavo Dailės ir amatų mokykloje Freiburge, 1950–1951 m. Dailės mokykloje ir Juliano akademijoje Paryžiuje, 1951–1955 m. dizainą – Ilinojaus Techno ...

Aleksandras Kutkus

Žmona Jadvyga Kutkuvienė. Baigė Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. 1913–1916 m. dainuoti mokėsi Sankt Peterburgo liaudies konservatorijoje. Koncertavo Rusijoje, taip pat ir Sankt Peterburgo lietuvių renginiuose. 1919–1922 m. Sevastop ...

Jadvyga Kutkuvienė

Vyras Aleksandras Kutkus. Dainuoti mokėsi Kauno muzikos mokykloje ir privačiai pas O. Pavlovą. 1920 m. debiutavo Operos vaidyklos pirmajame spektaklyje – Dž. Verdžio operoje "Traviata". 1920–1944 m. Valstybės teatro solistė. Gavusi Švietimo minis ...

Jolanta Kvašytė

1982 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1982–1984 m. dirbo gamyklos "Jiesia" Kybartų ceche, 1985–1988 m. Paminklų restauravimo treste Vilniuje. 2003 m. dailininkė rezidentė Akrono universitete JAV.

Algirdas Landsbergis

1941–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, Mainco universitete studijavo anglistiką ir romanistiką. Mokytojavo Visbadeno ir Kaselio lietuvių gimnazijose, lietuvių spaudoje skelbė noveles, krit ...

Pranas Lapė

1941–1943 m. studijavo Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vakarų Europą, nuo 1945 m. gyveno Švedijoje. 1945–1946 m. studijavo A. Bekmano meno mokykloje Stokholme, 1946–1949 m. joje dėstė piešimą. Iliustravo žurnalą "Pragiedr ...

Darius Lapinskas

Muzikos mokėsi pas vargonininką I. Beinorių. 1944 m. su tėvais pasitraukęs į Vokietiją, Hamburge mokėsi pas S. Gailevičių. 1950 m. persikėlė į JAV. Nuo 1952 m. gyveno Bostone. Čia privačiai mokėsi muzikos teorijos, lankė fortepijono ir dirigavimo ...

Alphonso Lingis

Alfonsas Lingis – lietuvių kilmės filosofas, Pensilvanijos universiteto filosofijos profesorius, rašytojas, vertėjas.

Janina Liustikaitė

1942–1944 m. mokėsi Šiaulių muzikos mokyklos S. Dievaitytės dainavimo klasėje. Pasitraukusi į Vokietiją studijavo dainavimą Miunsterio universiteto konservatorijoje, Miunsterio teatre dainavo soprano partiją V. A. Mocarto operoje "Visos jos tokio ...

Pranas Lubinas

Pranas Lubinas – Amerikos lietuvis krepšininkas, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos narys, olimpinis ir Europos čempionas, kartais tituluojamas Lietuvos krepšinio krikštatėviu.

Iveta Lukošiūtė

Iveta Lukošiūtė – Lietuvos ir JAV šokėja, 2008 m. Zygeno mieste Vokietijoje vykusiame dešimties šokių pasaulio čempionate, su partneriu Gherman Mustuc tapo pasaulio čempionais. Dalyvauja šokių projektuose So You Think You Can Dance, Strictly Come ...

Kazys Lukšys

1910 m. visiškas našlaitis emigravo į JAV. Mokėsi elektros mechaniko specialybės. 1917-1918 m. tarnaudamas JAV kariuomenėje lankė filmuotojų kursus, išmoko filmuoti. 1920 m. nusipirko filmą apie Genovaitę ir, padaręs lietuviškus titrus pirmasis f ...

Vincas Mamaitis

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, anglų okupacinėje zonoje Merbeko stovykloje suorganizavo lietuvių chorą ir kurį laiką jam vadovavo. 1947 m. išvyko į Angliją, kur laikinojoje W. Bytheto stovykloje suorganizavo vyrų chorą ir surengė 12 koncertų. S ...

Eleonora Marčiulionienė

Vyras Aleksandras Marčiulionis. 1937 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1937–1938 m. tobulinosi Keramikos mokykloje Bechyne Čekija. 1938–1944 m. dėstė Kauno dailiųjų amatų mokykloje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946–1949 m. dirbo Dailės ir amatų mo ...

Povilas Matiukas

Broliai Kazys Matiukas ir Pranas Matiukas. 1934 m. baigė Kauno konservatorijos A. Norito klasę. 1938 m. mokėsi vasaros kursuose Berlyne pas G. Kulenkampfą, 1948 m. baigė Zalcburgo muzikos akademijos T. Miulerio smuiko klasę. 1934–1939 m. dėstė Kl ...

Gražina Matulaitytė

Vyras estų poetas Aleksis Ranitas. 1916–1919 m. studijavo Sankt Peterburgo konservatorijos smuiko klasėje, 1920–1925 m. muzikos studijas tęsė Leipcigo konservatorijoje. 1925–1929 m. dainuoti mokėsi Berlyne ir Romoje. Kaip dainininkė debiutavo 192 ...

Nelė Mazalaitė

Baigusi Klaipėdos gimnaziją 1931-1940 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje Kaune. Buvo Lietuvių rašytojų draugijos narė, dalyvavo moterų rašytojų rengiamuose literatūriniuose vakaruose, rašė kūrinėlius vaikams. Kūrybą spausdino periodiniuose lei ...

Adolfas Mekas

Brolis Jonas Mekas. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, su broliu Jonu 8 mėn. kalinti priverstinių darbų stovykloje Elmshorne Vokietijoje. 1946–1948 m. Mainco universitete studijavo literatūrą ir filosofiją. 1946 m. Visbadene su L. Lėtu Vytautas Leon ...

Kazys Merkis

Lietuvoje užsiėmė boksu, imtynėmis, šaudymu, dviračių sportu. Su Lietuvos rinktine dalyvavo 1928 m. vasaros olimpinėse žaidynėse Amsterdamas, Nyderlandai, kur svorio kategorijoje iki 61.2 kg pralaimėjo pirmąją kovą, užimdamas 17–24 vietą tarp 24 ...

Ed Meskys

Ed Meskys, taip pat Edmund R. Meskys – JAV lietuvis, dėstytojas, žinomas fantastikos mėgėjas ir garsaus fenzino "Niekas" leidėjas. Vienas iš dviejų lietuvių kilmės asmenybių, apdovanotų Hugo premija.

Algis Mickūnas

Algis Mickūnas – Ohajo universiteto profesorius, vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas, fenomenologas, Lietuvos mokslų akademijos narys. Klaipėdos universiteto garbės daktaras.

Jonas Minelga

Paauglystėje susidomėjo literatūrine veikla, savo kūrybą siuntė į tuo metu populiariąją Žvaigždutę ir kt. leidinius. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarų Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV. Kiek patikimiau įsikūręs Amerikoje, ėmė ...

Daiva Mongirdaitė

Nuo 1950 m. gyvena JAV. 1960 m. baigė Bostono universitetą. Būdama studentė ir vėliau aktyviai dalyvavo įvairiuose lietuvių renginiuose, dainavo beveik visuose didesniuose JAV miestuose. 1961 ir 1969 m. dalyvavo Baltų muzikos koncertuose Bostone. ...

Janina Monkutė-Marks

Tėvas buvo geležinkelininkas. Mokėsi Pagėgių pradžios ir vidurinėje mokykloje, 1939–1941 m. Kėdainių gimnazijoje. Nuo 1942 m. lankė Valstybės teatro Dramos studiją Kaune. Baigiantis karui, kartu su draugu Martynu Nagiu poeto Henriko Nagio broliu ...

Izabelė Motekaitienė

Sūnūs Manigirdas Motekaitis ir a+a Ramūnas Motekaitis. 1930–1937 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1934–1937 m. redagavo žurnalą "Naujoji vaidilutė". Parašė straipsnių, eilėraščių, novelių. Baigė Kauno kon ...

Manigirdas Motekaitis

Motina Izabelė Motekaitienė. Vaikystėje skambinti fortepijonu mokėsi pas V. Jakubėną. 1949 m. persikėlęs į JAV mokėsi pas A. Kučiūną, A. Čerepniną ir kitus. Baigė De Paulio universiteto muzikos mokyklą Čikagoje, 1961 m. gavo bakalauro, 1963 m. – ...

Kazys Motūza

1910 m. su tėvais emigravo į JAV. Kūrė kino kronikas. 1930–1940 m. su broliu Mečiu 1914 m. Niujorke – 1966 m. grįžę į Lietuvą sukūrė dokumentinių spalvotų begarsių filmų apie Lietuvos miestus ir jų apylinkes, gamtą, istorijos įvykius, paminklus, ...

Ramojus Mozoliauskas

Mokėsi Kauno 4-oje gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Mokėsi Štutgarto meno mokykloje, 1950 m. baigė dailės ir amatų mokyklą Freiburge École des Arts et Métiers. Tais pačiais metais persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Dirbo paminklų d ...

Regina Narušienė

Artėjant antrajai rusų okupacijai šeima iš Lietuvos pasitraukė į Vakarus. Pradinę mokyklą baigė Augsburge, Vokietijoje, gimnaziją – Čikagoje. 1949 m. su tėvais atvyko į JAV, 1957 m. baigė politikos mokslus Ilinojaus universitete. 1960 m. teisės d ...

Prudencija Navickaitė

Prudencija Navickaitė-Bičkienė-Jokūbauskienė – Lietuvos operos dainininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

Vytautas Norkus

Mokėsi Kauno Aušros berniukų gimnazijoje, nuo 1936 m. kultivavo krepšinį. Iki 1943 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo fizinį auklėjimą. Žaidė miesto "Grandies" klube, vėliau – Kauno "Perkūne". 1938–1941 m. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ...

Vytautas Palčiauskas

Vytautas Palčiauskas – lietuvių kilmės JAV fizikas, šachmatininkas, Tarptautinis korespondencinių šachmatų didmeistris.

Alfonsas Paukštys

1944 m. baige Kauno konservatoriją. Nuo 1937 m. kaip smuikininkas dalyvavo Kauno radiofono orkestre, nuo 1940 m. Vilniaus filharmonijos orkestre. 1942 m. grįžo į Kauną, tuo pat metu dėstė muziką mokytojų seminarijoje. Pasitraukęs į Vokietiją, 194 ...

Simonas Pautienius

Simonas Pautienius – 1923 m. vasario 6 d. Filadelfijoje, JAV) – Lietuvos ir JAV kunigas, vienas pirmųjų lietuvių verslininkų Amerikoje.

Chaim Leib Pekeris

Chaim Leib Pekeris – Lietuvos žydų kilmės Izraelio ir JAV fizikas bei matematikas. Žinomas už savo nuopelnus geofizikos mokslui, ypatingai dėl teorijos apie atomo elektronus ir helio atomus. Taip pat buvo vienas iš pirmojo Izraelio kompiuterių WE ...

Jonas Pleškys

Jonas Pleškys – lietuvis, karo jūrininkas, buvęs TSRS Karinio jūrų laivyno laivo kapitonas, 1961 m. laivą nuplukdęs į Gotlando salą. Gyveno ir mirė Kalifornijoje.

Karl Pojello

Gimė 1893 m. sausio 31 d. Steigviliuose. 1906 m. persikėlė gyventi į Sankt Peterburgą, kur jo broliai Antanas ir Motiejus turėjo vaistinę. Dirbdamas pas brolius, Karolis įsirašė į L. Čaplinskio "Sanitaro" sporto klubą, jo pirmuoju treneriu tapo t ...

Kazimieras Gediminas Prapuolenis

Kazimieras Gediminas Prapuolenis – lietuvių kilmės amerikiečių animatorius ir iliustratorius. Yra prisidėjęs prie serialų "Kempiniukas Plačiakelnis" ir "Finas ir Ferbis" kūrimo, jo iliustracijas ar komiksus yra spausdinę "Details", "The New Yorke ...