ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 431

Belgijos lietuviai

Belgijos lietuviai – lietuviai, gyvenę ar dirbę Belgijoje, išlaikę lietuvybę bei dalyvavę lietuviškoje veikloje. Belgijos lietuvius jungia Belgijos lietuvių bendruomenė.

Brazilijos lietuviai

Brazilijos lietuviai – lietuviai, emigravę į Braziliją ar ten gimę ir išlaikę lietuvybę bei dalyvaujantys lietuviškoje veikloje. Pirmosios žinios apie lietuvius byloja, kad dar XVII a. Biržų Radvilų tarnautojas pastatė Itamarako tvirtovę olandų v ...

Aleksas Ambrozaitis

1939 m. baigė Kauno konservatoriją dėst. A. Valio klarneto klasę, grojo Kauno ir Vilniaus radiofonuose, buvo Vilniaus simfoninio orkestro koncertmeisteris. Klarnetininkų konkurse Maskvoje laimėjo antrąją vietą. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, da ...

Neringa Abrutytė

Išleido eilėraščių rinkinius: "Atostogos", 2017; "Rojaus ruduo", 1995; "Iš pažintis", 1997; "Neringos m.", 2003. Parašė pjesę "Barono Miunchauseno meilė ir kt. nusivylimai", 1998. Neringa Abrutytė yra parašiusi keletą novelių, literatūros apžvalg ...

Antanas Dvarionas

Tėvas Dominykas Dvarionas 1859–1929 buvo vargonininkas, chorvedys, muzikos instrumentų derintojas. Vadovavo Liepojos lietuvių chorams, vargonininkavo bažnyčiose, dalyvavo ir kitokioje kultūrinėje veikloje. Išaugino 12 vaikų ir beveik visus išleid ...

Juozas Sodaitis (1912)

Mokėsi Jiezno pradžios ir Prienų aukštesniojoje mokykloje. 1932 m. baigė Šv. Cecilijos vargonininkų kursus Kaune, chorvedybos mokėsi pas S. Šimkų. Iš pradžių Juozas vargonininkavo Jiezno parapijoje, o 1938–1944 m. Birštone. Čia vadovavo ir chorui ...

Vilijus Vaišvila

Vilijus Vaišvila gimė 1955 metais. Baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą,dailės mokyklą. Studijavo Vilniaus Dailės institute. Tapo paveikslus, freskas,kuria medžio, akmens ir metalo skulpūras. Kelerius metus dirbo Danijoje. Kopenhagoje nutapė 300 ...

Estijos lietuviai

Pirmieji lietuviai Estijoje apsigyveno, manoma, dar XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje, kai Dorpatas dab. Tartu buvo Abiejų Tautų Respublikos vaivadijos centras. XIX a.–XX a. pradžioje į Estiją lietuviai atvykdavo ieškodami darbo, t. p. studiju ...

Vladas Mikėnas

Vladas Mikėnas – pirmasis profesionalus Lietuvos šachmatininkas, tarptautinės kategorijos teisėjas, žurnalistas, knygų apie šachmatus autorius.

Marie Orav

Gimė 1911 m. gruodžio 23 d. Pikeliuose. 1929 m. baigė Tartu gimnaziją. Buvo viena iš pirmųjų Estijos moterų šachmatininkių. 1937 m. laimėjo Talino šachmatų čempionatą. 1938 m. buvo pirmoji estų šachmatininkė, kuri sudalyvavo tarptautiniame turnyr ...

Stasė Dievaitytė-Skačkauskienė

Iki 1918 m. gyveno Tbilisyje. 1921-1927 m. mokėsi Kauno muzikos mokyklos V. Grigaitienės klasėje. Gavusi valstybės stipendiją 1927-1932 m. studijavo Paryžiuje, 1931 m. baigė Normalinę muzikos mokyklą, įgijo koncertinės dainininkės diplomą, 1932 m ...

Jadvyga Jovaišaitė

Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė – Lietuvos baleto artistė, pedagogė. Viena žymiausių charakterinių šokių atlikėjų.

Albinas Arminas

Mokėsi Vokiečių kolegijoje Romoje, 1945 m. įšventintas kunigu. Milane studijavo Katalikiškame Švč. Širdies universitete, studijas baigė filosofijos ir teologijos licenciato laipsniu. Nuo 1947 m. Carlazzo miestelio Lombardija Šv. Kamilio globos na ...

Tasius Ereminas

Tasius Ereminas I.C. – 2001 m. sausio 6 d. Italijoje) – Romos katalikų vienuolis rosminietis Italijoje.

Saulė Kilaitė

Gimė 1977 m. vasario 24 d. Kaune. 1995 m. baigė J.Naujalio muzikos gimnaziją, dėstytojo K. Ivaškevičiaus klasėje. Tais pačiais metais įstojo į Brešos miesto muzikos konservatoriją Italijoje, kurioje 1999 m. įgijo smuiko specialybės diplomą. 2000 ...

Vincas Mincevičius

Vincas Mincevičius – lietuvių katalikų dvasininkas, Išeivijos veikėjas. 1952 m. spalio mėnesį įkūrus Italijos lietuvių bendruomenę, tapo pirmuoju valdybos pirmininku, ilgus metus vadovavo bendruomenei. Daugiau nei 25 m. redagavo Eltą italų kalba. ...

Petras Perkumas

Jauniausias sūnus Antano ir Barboros Perkumų šeimoje. Tėvas buvo prasilavinęs ūkininkas. 1928–1932 m. mokėsi Darbėnų pradžios mokykloje. 1932 susižavėjo saleziečių gyvenimu ir išvyko į Italiją. 1932–1933 m. mokėsi lietuvių saleziečių įstaigoje "P ...

Indrė Sorokaitė

Indrė Sorokaitė – Lietuvos ir Italijos tinklininkė. Nuo 2013 m. žaidžia Italijos nacionalinėje moterų tinklinio rinktinėje. 2007 m. ir 2009 m. tapo Europos moterų tinklinio čempionų lygos nugalėtoja, 2008 m. iškovojo Italijos taurę.

Verano kapinės

Verano kapinės – žinomos kapinės Romos miesto rytinėje dalyje. Jose palaidotos Vatikanui, Italijai ir pasauliui nusipelniusios asmenybės bei eiliniai miesto gyventojai.

JAV lietuvių katalikų Šv. Jurgio parapija

JAV lietuvių katalikų Švento Jurgio parapija Ročesterio mieste, Niujorko valstijoje, JAV, įkurta 1908 m. sausio 23 d. Adresas: 545 Hudson Avenue, Rochester, NY, 14605, USA

Danute Bankaitis-Davis

Danute Monika "Bunki" Bankaitis-Davis – lietuvių kilmės JAV chemikė ir dviratininkė, olimpietė, pasaulio čempionė.

Eleonora Dvarionaitė

Tėvas Balio Dvariono brolis Bronislovas Dvarionas. Studijavo pedagogiką Anglų institute Rygoje ir Latvijos konservatorijoje. 1941 m. baigė Kauno konservatoriją Balio Dvariono fortepijono klasę. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į ...

Albinas Elskus

Tėvas buvo Lietuvos kariuomenės kapitonas. 1942–1944 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, Stasio Ušinsko studijoje. Pasitraukęs į Vokietiją 1945–1947 m. Darmštato aukštojoje technikos mokykloje studijavo architektūrą. ...

Marshall Erdman

Gimė 1922 m. rugsėjo 29 d. Tveruose, kaip Maušas Erdmanas. Būdamas 17 metų, 1939 metais išvyko gyventi pas savo dėdę į Čikagą. Baigęs mokyklą pradėjo studijuoti Ilinojaus universitete Urbanoje-Šampeinėje. 1943 m. įstojo į JAV karinių pajėgų inžin ...

Andrew Von Etter

Gimė 1940 m. Palangoje, 1947 m. kartu su tėvais atvyko į JAV. 1962 m. dirbdamas sargybiniu pusę etato pavogė pinigus iš seifo ir buvo už tai suimtas. E. fon Eteris priklausė italų kilmės Edward "Wimpy" Bennett gaujai, kurį vykdė įvairius nusikalt ...

Kazimieras Gaižutis

Gimė 1940 m. kovo 4 d. Kaune. Po II pasaulinio karo su tėvais emigravo į JAV. Aktoriaus karjerą Kaz Garas vardu pradėjo 1967 metais. Labiausiai išgarsėjo detektyviniame seriale Strange Report. 1970 m. nutraukus serialą vaidino įvairiuose mažo biu ...

Adomas Galdikas

Gimė Giršinų viensėdyje, Mosėdžio parapijoje. Mokėsi Palangos progimnazijoje ir Liepojos gimnazijoje. Tapybos mokėsi Petrapilyje, Štiglico mokykloje, gaudamas taikomosios dailės dailininko vardą ir Berlyne. Pirmasis lietuvis ofortininkas. Vėliau ...

Vytautas Gerulaitis (1915)

Sūnus Vitas Gerulaitis, duktė Rūta Gerulaitytė. 1933 m. baigė Kybartų gimnaziją. Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką. 1939–1941 m. sausio mėn. dirbo ūkvedžiu Lituanistikos institute, vėliau iki 1944 m. Lietuvos mokslų akademijoje. 1 ...

Antanas Giedraitis (1912)

Kadangi turėjo gražų balsą, nuo septynerių metų giedojo bažnyčiose ir pasirodydavo viešuose koncertuose. Gavęs stipendiją, 1931–1934 m. studijavo vokalą pas Clarance Richter American Conservatory of Music Čikagoje, vėliau kurį laiką mokėsi skambi ...

Aušra Gineitytė

1980 m. baigė Vilniaus M.K.Čiurlionio vidurinę meno mokyklą-internatą choreografijos skyrių. 1980–2001 m. Lietuvos operos ir baleto teatro nuo 1998 m. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras solistė. Sukūrė vaidmenų choreografės A. Cholino ...

Irena Gintautienė

1940 m. Kaune baigė Lietuvos operos teatro baleto studiją, Valstybės teatro solistė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1944-1945 m. šoko trupėje "Tėvynės garsai", 1946-1949 m. įvairiuose teatruose, karo pabėgėlių stovyklose. 1949 m. išvyko į JAV Ka ...

Stasys Girėnas

Stasys Girėnas – Lietuvos ir JAV aviatorius, 1933 m. kartu su Steponu Dariumi lėktuvu "Lituanica" perskridęs Atlantą.

Antanas Glemža (1893)

Pradžios mokyklą baigė Jamburge Petrapilio gubernija. Vargonuoti mokė tėvas ir Leonas Puodžiūnas. Vėliau apie ketverius metus žinias gilino pas Juozą Naujalį Kaune. Vargonininkavo Muniškaičiuose, Mažeikiuose ir Čiornaja Padinoje Samaros gubernija ...

Irena Dalia Griežė

V. K. Jonyno žmona. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyvena JAV, nuo 1972 m. Niujorke. Studijavo anglų k. ir literatūrą Šiaurės Rytų universitete Bostone, vėliau mokėsi dailės Bostono, Niujorko, Fordhamo pas V. K. Jonyną universitetuose. ...

Vladislava Grigaitienė

1908 m. baigusi mokytojų kursus Kaune mokytojavo Garliavoje, Kamajuose. Nuo 1910 m. dainavo Vilniaus "Rūtos" draugijos koncertuose. 1918 m. baigusi Petrogrado konservatorijos N. Ireckajos klasę, dėstė Vitebsko liaudies konservatorijoje, nuo 1919 ...

Albinas Grigaitis

Albinas Augustas Grigaitis – gydytojas, pirmosios Lietuvoje Varėnos džiovos sanatorijos įkūrėjas ir direktorius.

Agnia Grigas

Būdama dešimties metų kartu su motina Virginija Šiaučiūnaite–Baranauskiene išvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas. 2002 m. Kolumbijos universitete įgijo politikos ir ekonomikos bakalauro laipsnį. Oksfordo universitete 2006 m. tapo tarptaut ...

Vytautas Ignas

Mokėsi Liškiavoje, Lazdijų gimnazijoje, 1934–1940 m. Biržų gimnazijoje, 1941 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1941–1943 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, kur tapybą dėstė Justinas Vienožinskis, piešimą – Antanas Gudaitis. Kel ...

Vytautas Jančys

1938–1943 m. studijavo Kauno konservatorijos Vlado Motiekaičio smuiko klasėje, 1946–1949 m. Štutgarto aukštojoje muzikos mokykloje, kompozicijos klasėje. 1941–1944 m. Kauno radiofono orkestro ir Valstybės teatro smuikininkas. 1944 m. pasitraukė į ...

Jonas Jankus

Muziką mėgo iš vaikystės. Dvejus metus pasimokęs pas vietos vargonininką, pradėjo savarankiškai vargonininkauti Lenkimuose. 1909 m. išvyko į JAV, ten vargonininkavo ir vadovavo chorams daugelyje lietuvių parapijų: Maspethe, NY, Mt. Carmele, PA, P ...

Juzė Jazbutienė

Su tėvais grįžo į Lietuvą, 1930 m. baigė Kauno "Aušros" mergaičių gimnaziją. 1930-34 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką, 1938 m. baigė Aukštuosius kūno kultūros kursus. Dirbo Kauno apygardos kūno kultūros instruktore, vadovavo t ...

Zenonas Jonušas

Brolis Bronius Jonušas. 1929–1932 m. mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje, nuo 1932 m. Kauno konservatorijoje. Instrumentuotės ir dirigavimo privačiai mokėsi pas J. Karnavičių ir B. Dvarioną. 1940 m. Vilniaus filharmonijos simfoninio orkestro pirmasi ...

Dalia Juknevičiūtė

Tėvas Romualdas Juknevičius, vyras Algimantas Mackus. Tapybos mokėsi A. Elskaus studijoje Čikagoje. 1957 m. baigė Čikagos meno institutą, stažavo Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Nuo 1958 m. Valeškos studijoje Čikagoje kūrė daugiausia vitraž ...

Jonas Jurašas

Žmona Aušra Marija Sluckaitė. 1964 m. baigė Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. Sukūrė spektaklių Lietuvos rusų dramos, Šiaulių dramos, Lietuvos dramos teatruose. 1967–1972 m. Kauno dramos teatro vyr. režisierius, atleistas iš pareigų dė ...

Juozas Jurgėla

Studijavo Kaune, nuo 1925 m. žaidė krepšinį miesto Grandies klube, su šia komanda pirmojoje Lietuvos tautinėje olimpiadoje užėmė trečiąją vietą. Pakviestas į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę du kartus 1937 m. Rygoje ir 1939 m. Kaune tapo Europos ...

Alė Kalvaitytė

Brolis Brunonas Kalvaitis. 1934 m. baigė Kauno konservatoriją, dainuoti mokėsi pas V. Grigaitienę ir O. Marini. 1934–1944 m. Valstybės teatro operos solistė. 1935 m. stažavo Milane. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, koncertavo. 1948–1949 m. su soli ...

Juozas Kaminskas (1898)

1919–1920 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, nepriklausomybės kovų dalyvis. 1922–1923 m. lankė J. Zikaro dailės studiją Panevėžyje. 1924 m. laimėjo 50 centų monetos, vėliau pašto ženklų, Žemės banko čekių, žurnalų viršelių konkursus. 1924–1925 m. ...

Ana Kaskas

1926 m. baigė Hartfordo konservatoriją. 1926-1927 m. Valstybės teatro Kaune solistė. Sukūrė Ulrikos Džiuzepė Verdis. Kaukių balius, Zybelis Šarlis Guno. Faustas vaidmenis. Gavusi Lietuvos valstybės stipendiją dvejus metus tobulinosi Milane pas F. ...

Aleksandra Kašubienė

Tėvai Aleksandra Zubovaitė-Fledžinskienė ir Jonas Fledžinskas, broliai Vytautas Fledžinskas, Jurgis Fledžinskas, sesuo Sofija Pempienė, vyras Vytautas Kašuba. 1942–1944 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute studijavo keramiką ir ...

Anelė Kaulinytė

1949 m. iš Vokietijos su tėvais atvyko į JAV ir apsigyveno Filadelfijoje, PA. Vaikystėje pradėjo mokytis skambinti fortepijonu, mokėsi Settlemento muzikos mokykloje Filadelfijoje. 1962 m. baigusi North East High School Filadelfijoje, toliau muzik ...