ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 430

Marianas Langevičius

Marianas Melchioras Antonis Langevičius – vienas 1863-1864 m. sukilimo Lenkijoje vadovų, nuo 1863 m. generolas.

Julianas Lesnevskis

Julianas Lesnevskis gimė 1832 m. Liublino gubernijoje smulkaus bajoro, pedagogo šeimoje. Julianas Lesnevskis baigė Agronomijos institutą Marymonte dabartinės Varšuvos dalis. 1862 m. Lesnevskis buvo priimtas dirbti kunigaikščio S.Grabovskio Didžių ...

Albertas Liaskovičius

Albertas Liaskovičius gimė 1840 m. balandžio 15 d. Gaudavos kaime, Lydos apskrityje, Gardino gubernijoje, Lydos apskrities teisėjo Felikso Liaskovičiaus ir Albertinos Valickytės šeimoje. Albertas Liaskovičius baigė Vilniaus bajorų institutą. Po t ...

Ludwik Masłowski

Liudvikas Maslovskis – publicistas, vertėjas, vienas pirmųjų lenkų sociologų, politinis rašytojas. Dalyvavo 1863 m. sukilime.

Edvardas Paulavičius

Apie kitą žmogų pedagogą tokia pat pavarde ir vardu žr. Edvardas Paulavičius 1837 Edvardas Paulavičius – dailininkas, rezistentas.

Stanislovas Poznanskis

Stanislovas Poznanskis – policijos pareigūnas, policijos stalo viršininkas, 1863 m. sukilimo dalyvis.

Boleslovas Prusas

Aleksandras Glovackis Boleslovas Prusas gimė bajorų Antano Glovackio ir Apolonijos iš Trembinskių šeimoje h. Prus Hrubešuvo mieste, Pietų Lenkijoje. Būdamas 3 metų neteko motinos, o 9 metų ir tėvo, todėl vaiku ėmė rūpintis senelė Marijana Trembin ...

Rapolas Putvinskis

Gimė bajorų Hermenhildo Kazimiero Putvinskio ir Marijonos Adolfinos Putvinskienės šeimoje, kartu augo dar septyni broliai ir seserys. 1863 m. susižiedavo su grafaite Idalija Broel-Pliateraite iš Kerėžių dvaro. Broel-Pliaterių šeima dalyvavo 1863 ...

Motiejus Juozapas Radvila

Kunigaikštis, kilęs iš Radvilų giminės Nesvyžiaus linijos, tėvas Motiejus Konstantinas Radvila, motina Marija Grabauskaitė. Broliai Mikalojus Antanas Radvila, Karolis Vilhelmas Radvila, Konstantinas Vincentas Radvila, Dominykas Marija Radvila, se ...

Alfredas Romeris

Kilęs iš vokiečių kilmės grafų giminės. 1845–1850 m. mokėsi Vilniaus bajorų institute. Pirmuoju dailės mokytoju jam buvo tėvas Edvardas Jonas Romeris, vėliau tobulinosi pas žinomą tapytoją Kanutą Rusecką. Dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo suimtas i ...

Zigmantas Sierakauskas

Zigmanto Sierakausko senelis buvo Kosciuškos sukilimo dalyvis, tėvas Ignotas Sierakauskas žuvo 1831 m. sukilime, kai Zigmantui buvo vos penkeri metai. Baigęs Žytomyro gimnaziją, Zigmantas 1845 m. įstojo į Sankt Peterburgo universitetą, kur studij ...

Vincas Slendzinskis

Gimė 1838 m. sausio 2 d. Skrebinuose. Tapybos mokėsi pas tėvą A. Slendzinskį ir Kanutą Rusecką. 1855–1863 m. studijavo Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje. Dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo ištremtas į Sibirą, vėliau gyveno Kniag ...

Aleksandras Stabrovskis (Liubičius)

Aleksandras Stabrovskis – Rusijos imperijos armijos karininkas, kadetas, vienas 1863 m. sukilimo Trakų apskrityje organizatorių ir vadų. Aleksandras Stabrovskis buvo kilęs iš turtingų dvarininkų šeimos. Jaunystėje mokėsi Breste, tarnavo kadetų ko ...

Aloyzas Šarlovskis

Aloyzas Šarlovskis – istorikas, daug dėmesio skyręs Ivano Frankivsko miesto istorijos tyrimams, 1863 m. sukilimo dalyvis.

Maksimilijonas Juozas Taraiva

Maksimilijonas Juozas Taraiva, lenk. Maksymilian Tarejwo – vienuolis kapucinas, 1863 m. sukilėlių kapelionas.

Ignacijus Zdanavičius

Ignacijus Zdanavičius gimė 1841 m. sausio 1 d. Vilniuje Bajorų instituto mokytojo, filosofijos mokslų kandidato Aleksandro Zdanavičiaus ir Emilijos Piaseckytės šeimoje. Baigęs aukso medaliu Vilniaus gimnaziją Ignacijus Zdanavičius įstojo studijuo ...

Raimundas Zemackis

Raimundas Zemackis gimė 1810 m. rugsėjo 19 d. Loskos kaime dabartinė Baltarusijos teritorija Kotrynos Kaminskos ir Andriaus Zemackio šeimoje. Jo tėvas Andrius Zemackis turėjo kapitono laipsnį, kurį buvo iškovojęs Tado Kosciuškos sukilime. Ūgtelėj ...

Airijos lietuviai

Iki 1990 m. apie lietuvius Airijoje žinių nėra. Po Lietuvos įstojimo 2004 m. į Europos Sąjungą Airija tapo viena pagrindinių šalių, į kurią vyksta ekonominiai emigrantai iš Lietuvos. Manoma, XXI a. pradžioje į Airiją ilgesniam ar trumpesniam laik ...

Argentinos lietuviai

Argentinos lietuviai – lietuviai, emigravę į Argentiną ar ten gimę ir išlaikę lietuvybę bei dalyvaujantys lietuviškoje veikloje. Argentinos lietuvius jungia Argentinos lietuvių bendruomenė ir kitos organizacijos.

Algimantas Rastauskas

Algimantas Rastauskas - Argentinos lietuvių bendruomenės narys, pirmasis Lietuvos garbės konsulas Argentinoje po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

Robertas Adolfas Chodasevičius

Kilęs iš sulenkėjusių Lietuvos bajorų. 1852 m. Sankt Peterburge baigė Karo inžinerijos akademiją. Tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, per 1853–1856 m. Krymo karą dalyvavo Sevastopolio gynime. 1855 m. perėjo į Didžiosios Britanijos ir jos sąju ...

Jurgis Gilvydis

Baigė Panevėžio gimnaziją. 1929 m. išvyko į Argentiną, apsigyveno Buenos Airėse. Laikraščio "Švyturys" ir knygyno administratorius. Vienas "Vilniaus klubo" steigėjų, jo pirmininkas; Vilniui vaduoti sąjungos veikėjas. Nuo 1940 m. ilgą laiką – Liet ...

Ricardo Ivoskus

Ričardas Leonardas Ivoškus – lietuvių kilmės Argentinos politikas, teisininkas, kovos prieš prekybą vaikais ir vaikų teisių aktyvistas.

Liudas Jakavičius-Grimalauskas

"Splendid" radijo simfoninis orkestras Buenos Airės, Argentina Lietuvos nacionalinis operos ir baleto orkestras Vilnius Hofmeklerio orkestras "Metropolio" viešbutyje Kaunas Kauno filharmonija Orkestras concert capella Kaunas Orkestras pomeranco K ...

Julieta Jankunas

2014 m. atstovavo Argentinai jaunimo olimpinėse žaidynėse, kuriose kartu su Argentinos jaunimo rinktine pelnė bronzos medalius. 2016 m. pasaulio jaunimo taurės nugalėtoja. 2017 m. dalyvavo Pan Amerikos taurėje kartu su Argentinos saugusiųjų rinkt ...

Rimas Álvarez Kairelis

Rimas Alvaresas Kairelis – lietuvių kilmės Argentinos regbininkas. Argentinos regbio rinktinės ir Prancūzijos klubo "USA Perpignan" žaidėjas, pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas, Prancūzijos čempionas. 1992 m. karjerą pradėjo Argentino ...

Juozas Kėkštas (1915)

1921 m. su motina grįžo į Lietuvą. Sunkios sąlygos privertė motiną apgyvendinti vaikus bendrabučiuose, gyveno "Agronomų" bendrabutyje Žvėryne. 1926 m., po trijų "Ryto" pradinės mokyklos skyrių, įstojo į Vytauto Didžiojo gimnazijos 1-ąją klasę. Pr ...

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Kuria ofortus, koliažus, t. p. naudoja mišrią techniką. Ankstyvieji kūriniai realistinių formų, kartais traktuotų dekoratyviai, ornamentiškai, ryškus polinkis į plastiškumą, muzikalumą. Devintame dešimtmetyje – dešimtojo dešimtmečio viduryje graf ...

Australijos lietuviai

Australijos lietuviai – lietuviai, emigravę į Australiją ar ten gimę ir išlaikę lietuvybę bei dalyvaujantys lietuviškoje veikloje. Australijos lietuvius jungia Australijos lietuvių bendruomenė ir kitos organizacijos.

Justinas Ankus

1974–1978 m. lankė Šv. Gerardo Carlinforde pradžios mokyklą, 1979–1986 m. Šv. Patricko, Dundas gimnaziją. 1980 m. pradėjo mokytis groti elektriniais vargonais, nuo 1989 m. – ir vamzdiniais pas Sidnėjaus Švč. M. Marijos katedros vargonininką Patra ...

Ona Baužienė

1905 m. su tėvais išvyko į Škotiją. Čia baigė gimnaziją ir mokytojų kursus. 1922 m. atvyko į Lietuvą. Dirbo Vilkaviškio taikos teisme. 1930 m. su vyru A. Bauže apsigyveno Sidnėjuje. Padėdavo įsikurti ir susirasti darbą atvykusiems lietuviams. 196 ...

Ksana Dauguvietytė-Šniukštienė

Ksana Dauguvietytė-Šniukštienė – Lietuvos teatro aktorė, Australijos lietuvių teatro aktorė ir režisierė. Mirė 2004-06-02 Australijoje

Leeka Gruzdeff

Gimė kaip Elena Kraucevičiūtė Lietuvos karo lakūno Eugenijaus Kraucevičiaus ir jo žmonos Natalijos šeimoje, augo kartu su vyresniaisiais broliais Georgijumi g. 1930 m. bei Dmitrijumi g. 1932 m. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Kraucevičių keliai ...

Juozas Gučius

Juozas Gučius – 1978 m. vasario 22 d. Adelaidėje, Australija) – Kauno radiofono teatro režisierius, Adelaidės lietuvių mėgėjiško teatro organizatorius ir vadovas.

Jurgis Vytenis Jonavičius

1941 m. baigė Kauno Aušros berniukų gimnaziją. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. išvyko į Australiją. 1959–1963 m. Australijos lietuvių bendruomenės Adelaidės apylinkės, nuo 1963 m. Adelaidės Lietuvių kultūros fondo pirmininkas. Kelias kade ...

Jonas Juška (1919)

Motina Rozalija Zajarskaitė-Juškienė buvo garsi apylinkės dainininkė, mokėjo daug liaudies dainų ir giesmių, todėl ir sūnus iš mažens pamilo dainą. Vargonininkaudamas Grūžiuose Biržų r., neakivaizdiniu būdu baigė keturių klasių gimnazijos kursą S ...

Alena Karazijienė

Gimė ir augo žinomoje Landsbergių-Žemkalnių šeimoje. Tėvai: architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis ir gydytoja oftalmologė Ona Jablonskytė-Landsbergienė; broliai: Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis ir ...

Agnė Lukšytė

1931–1939 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1939–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą bei germanistiką Vilniaus universitete. 1941–1944 m. mokytojavo Gardino lietuvių gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakaru ...

Nemira Masiulytė-Stapleton

Dar vaikystėje pradėjo mokytis skambinti fortepijonu ir dalyvauti mokyklos koncertuose. 1964 m. baigusi Adelaidės Šv. Juozapo gimnaziją, gavo stipendiją ir pradėjo studijuoti Adelaidės Elder konservatorijoje fortepijoną, smuiką, dainavimą ir muzi ...

Pranas Matiukas

Broliai Kazys Matiukas ir Povilas Matiukas. 1937 m. baigė Kauno konservatorijos smuiko klasę. Iki 1941 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete Kaune, vėliau Vilniuje. 1940–1943 m. Kauno radiofono muzikos redaktorius. Koncertavo kaip soli ...

Vladas Meškėnas

1924 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. Studijavo Kauno meno mokykloje, 1936 m. konkurse už Felikso Vaitkaus pašto ženklus laimėjo III premiją. 1944 m. emigravo į Austriją, 1949 m. persikėlė į Australiją.

Jurgis Mikševičius

Dailės mokėsi J. Mackevičiaus tapybos studijoje Kaune. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukęs iš Lietuvos tapybą studijavo meno mokykloje Darmštadte pas P. Thesingą. 1948 m. persikėlė į Australiją, nuo 1953 m. – Sidnėjuje. 1956 m. su kitais įkūrė ...

Mintis (spaustuvė)

Spaustuvę įsteigė 6 narių akcinė bendrovė; jos nariai Antanas Baužė, Aleksandras Mauragis, Vitalijus Šopys ir Pranas Nagys buvo spaustuvės vadovai. 1955 m. savininkais tapo P. Nagys ir Elena Nagienė, nuo 1977 m. – Zigmas Kyzelis. Išspausdino 55 k ...

Bronė Mockūnienė

Gimė žemaičių ūkininkų Antano ir Onos Žaranskių šeimoje, buvo jauniausia iš septynių vaikų. Mokėsi Skuodo, Panevėžio gimnazijose, 1938 m. baigė Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnaziją. Studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą 1938–1940 metais Kau ...

Rebecca Wiasak

2013 m. dviratininkė laimėjo bronzą pasaulio taurės 2012–2013 m. Meksikos etapo individualaus persekiojimo rungtyje. 2013–2014 m. pasaulio taurėje Wiasak laimėjo medalius visuose etapuose: sidabras individualiame persekiojime Mančesteryje, aukso ...

Teisutis Zikaras

Gimė 1922 m. liepos 5 d. Panevėžyje. Baigė Kauno dailės mokyklą. 1944 m. sovietams artėjant link Lietuvos pasitraukė į vakarus. 1946-1948 m. dėstė Breisgau Freiburgo dailės mokykloje. 1949 m. išvyko į Australiją, kur apsigyveno Melburne. 1952-195 ...

Austrijos lietuviai

Austrijos lietuviai – lietuviai, emigravę į Austriją ir išlaikę lietuvybę bei dalyvaujantys lietuviškoje veikloje. Austrijos lietuvius jungia Austrijos-Lietuvos draugija.

Baltarusijos lietuviai

Archeologijos duomenys rodo, kad II–I tūkstantmetyje pr. m. e. dab. Baltarusijos teritorijoje gyveno baltų gentys. Nuo I tūkstantmečio antrosios pusės jas vis labiau asimiliuojant rytiniams slavams ilgainiui liko tik baltiškos salos. LDK laikais ...

Gervėčių kraštas

Gervėčių kraštas – savitas lietuvių etninis regionas dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Gervėčių apylinkei priklauso 14–15 išlikusių lietuviškų kaimų.

Marija Mažeikienė

Gimė ir augo mažažemių Juliaus ir Rozalijos Petrikų daugiavaikėje šeimoje, tuometinei Lenkijai priklausančiame kaime. Mokėsi Girių lenkiškoje pradinėje mokykloje, kurioje buvo ir lietuvių kalbos pamokos. Dirbo tėvų ūkyje, vėliau – susikūrusiame k ...